ویژگی افرادی که در خویشتن داری قوی یا ضعیف هستند صفحه 57 تفکر و سبک زندگی هشتم

R.AB

1-ایمان آنها قوی تر است2-پشتکار و تلاش بسیار می کنند3-در برابر مشکلات صبور هستند4-مهارت نه گفتن را خوب می دانند5-مسئولیت پذیرند

نویسنده

سوالات مهار نفس

نویسنده

ایمان انها قوی تر است

محمدجواد

عاقل هستند و در کار هایشان اول فکر می کنند و بعد آن کار را انجام می دهند یا انجام نمی دهند

عاقل و دانا و بالق هستند و بی توجه نیستند

نویسنده

جواب جدول

جواب فعالیت بحث گروهی صفحه ۵۷ کتاب تفکر و سبک زندگی هشتم ویژگی افرادی که در مهار نفس قوی و ضعیف هستند ویژگی افرادی که در خویشتن داری قوی یا ضعیف هستند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
مریم داودی 1 سال قبل
0

جواب

محمدجواد 2 سال قبل
4

عاقل هستند و در کار هایشان اول فکر می کنند و بعد آن کار را انجام می دهند یا انجام نمی دهند

عاقل و دانا و بالق هستند و بی توجه نیستند

محمد جواد 2 سال قبل
-1

دانا و عاقل هستند

مصطفی حبیبی 2 سال قبل
0

موفق هستند

نویسنده 2 سال قبل
6

ایمان انها قوی تر است

نویسنده 2 سال قبل
3

کار هایشان عاقلانه است

نویسنده 2 سال قبل
-2

جواب

نویسنده 2 سال قبل
3

جواب جدول

ناشناس 2 سال قبل
-2

صبور هستند

R.AB 2 سال قبل
29

1-ایمان آنها قوی تر است2-پشتکار و تلاش بسیار می کنند3-در برابر مشکلات صبور هستند4-مهارت نه گفتن را خوب می دانند5-مسئولیت پذیرند

نویسنده 2 سال قبل
0

علی کاظمی

نویسنده 2 سال قبل
0

ذیدید

نویسنده 2 سال قبل
0

🤞💔👋👋👋👋🖤🤘🖕😊❤❤🗡😍😂👋😍💔🤞🗡🗡🗡❤❤🥳👋✌✌🐪🐷🐷🌷🖤🖤🖤❤❤❤❤❤❤❤🥳🥳سلطان سدیس

نویسنده 2 سال قبل
6

سوالات مهار نفس

برای پاسخ کلیک کنید