ویژگی عیدهای مسلمانان چیست صفحه 76 هدیه های آسمان ششم

عباس

عالی بود افرین

نویسنده

ویژگی عید مسلمانان این است که فقیران نیز شاد و خوشحال شوند

🐺Black wolf🐺

شاد کردن فقیران و نیازمندان ، جشن گرفتن ، خواندن نماز عید ، پوشیدن لباس های پاکیزه و دور هم جمع شدن

نویسنده

ویژگی عید ما مسلمانان۱ شاد کردن دل فقرا۲ کمک به مستمندان۳ خواندن نماز عید۴ دیدار با اقوام و فامیل

جواب گفت و گو کنید صفحه ۷۶ کتاب هدیه های آسمان پایه ششم ویژگی عیدهای مسلمانان چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : عید ما مسلمانان روزی است که فقیران نیز شاد و خوشحال شوند.

نویسنده : ویژگی عید های مسلمانان چیست؟ جواب درست و کامل👇👇👇👇
شاد کردن فقیران ونیاز مندان،جشن گرفتن،خواندن نماز عید،پوشیدن لباس های پاکیزه ودور هم جمع شدن..

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
1

لباس های پوشید، دور هم جمع شدن،

ناشناس 2 سال قبل
1

لباس نو تنشون کنند وبه نیازمندان کمک می کنند

🐺Black wolf🐺 3 سال قبل
4

شاد کردن فقیران و نیازمندان ، جشن گرفتن ، خواندن نماز عید ، پوشیدن لباس های پاکیزه و دور هم جمع شدن

نویسنده 3 سال قبل
0

عالی

نویسنده 3 سال قبل
0

خوشحال کردن مسلمانان ونماز خواندن😍

نویسنده 3 سال قبل
4

ویژگی عید مسلمانان این است که فقیران نیز شاد و خوشحال شوند

نویسنده 3 سال قبل
3

ویژگی عید ما مسلمانان۱ شاد کردن دل فقرا۲ کمک به مستمندان۳ خواندن نماز عید۴ دیدار با اقوام و فامیل

4
عباس 3 سال قبل

عالی بود افرین

برای پاسخ کلیک کنید