ویژگی های مشترک آینه و دوست را بیان کنید صفحه 27 فارسی نهم

ناشناس

اگر آینه کثیف باشد ماراهم کثیف نشان میدهد اگر دوست بد باشد مارا بد میگید

نویسنده

مهسا

نویسنده

دوست خب باید مثل آینه بی سرو صدا عیب دوستش را بگوید

نویسنده

شباهت های آینه و دوست خوب در این است که هردو تمام نقص ها و خصوصیات خوب و بد انسان را تنها به خودش میگوید و عیب های اورا فریاد نمیزنندآهو

نویسنده

هر دو در کمال راستی و صداقت، عیب و حسن آدم را نشان می دهند و بازگو می کنند

جواب خودارزیابی صفحه ۲۷ کتاب فارسی پایه نهم ویژگی های مشترک آینه و دوست را بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : هر دو در کمال راستی و صداقت، عیب و حسن آدم را نشان می دهند و بازگو می کنند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
19

اگر آینه کثیف باشد ماراهم کثیف نشان میدهد اگر دوست بد باشد مارا بد میگید

رضا 2 سال قبل
-2

نمیدونم

محمد 2 سال قبل
2

بی فرهنگا فحش ندیین

محمد 2 سال قبل
-1

عالی

سعید 2 سال قبل
-1

۲ویژگی دوست وآینده

0
ملورین 1 سال قبل

راستش بگوید ویژگی های آینه و دوست

نیما 2 سال قبل
-1

جواب

ناشناس 2 سال قبل
-2

خوب بود……

فاطمه زهرا 2 سال قبل
-2

خوبه

نویسنده 2 سال قبل
4

عیب های مارا باز گو میکنند

نویسنده 2 سال قبل
1

🤍

نویسنده 2 سال قبل
2

هردو با صداقت کامل ویزگی ها و عیوب را بازگو میکنند

نویسنده 2 سال قبل
-2

*تقرلفلتقتبل

نویسنده 2 سال قبل
3

ما را فریب نمی دهند.به ما خیانت نمی کنند.عیب های ما را داد نمی زنند.پشت سر ما حرف نمی زنند.غیبت ما را نمی کنند.صادق و راستگو اند.با ما مهربان هستند.راز دار هستند.

نویسنده 2 سال قبل
-1

گفتم ایرادات ما

نویسنده 2 سال قبل
0

اینه و دوست هر دو عیب هایمان را فقط برای خودمان بازگو میکنند

پریزاد 2 سال قبل
2

هردو به شما در تنهایی تذکر می دهد نه اینکه جلوی جمع عیب شما را بازگو کند

نویسنده 2 سال قبل
3

ایینه و دوست ویژگی مشترکی که دارند این است که اگر بدی در ما دیدند به ارامی به ما میگویند

ـ..... 2 سال قبل
-1

خوب است

نویسنده 2 سال قبل
1

هردو انسان را همان طور که هست برای او نمایان می کنند

نویسنده 2 سال قبل
0

عالی

نویسنده 2 سال قبل
0

خوب بود

نویسنده 2 سال قبل
2

هردو در کمال راستی و صداقت عیب و نقص و حتی خوبی های مارا بیان میکنند

نویسنده 2 سال قبل
-2

هیچ

نویسنده 2 سال قبل
-2

به تو چه

نویسنده 2 سال قبل
11

دوست خب باید مثل آینه بی سرو صدا عیب دوستش را بگوید

نویسنده 2 سال قبل
-1

خوب

نویسنده 2 سال قبل
9

شباهت های آینه و دوست خوب در این است که هردو تمام نقص ها و خصوصیات خوب و بد انسان را تنها به خودش میگوید و عیب های اورا فریاد نمیزنندآهو

نویسنده 2 سال قبل
6

هر دو در کمال راستی و صداقت، عیب و حسن آدم را نشان می دهند و بازگو می کنند

نویسنده 2 سال قبل
0

ج

نویسنده 2 سال قبل
1

هردو مهربون هستنو

نویسنده 2 سال قبل
16

مهسا

نویسنده 2 سال قبل
1

دوست خول مثل ایینع هس

نویسنده 2 سال قبل
1

هردو روراست هستند

ابولفضل 2 سال قبل
5

اینده مثل دوست روشن است

نویسنده 2 سال قبل
0

آینه چون نقش تو بنمود راست خود شکن آیینه شکستن خطاست

0
ناشناس 1 سال قبل

به خدا چطور فهمیدی خیلی باهوشی

برای پاسخ کلیک کنید