یک بند بنویسید و واژه های اگر ولی اما و زیرا چون را در آن به کار ببرید صفحه 87 کتاب نگارش فارسی ششم

ناشناس

برو حرف زدنتو یاد بگیر

بهار

عالیییییییی

نگار

ادب رعایت شود

نویسنده

اگر به خداوند ایمان داشته باشی در کارهایت موفق می شوی زیرا امید به خدا انسان را دلگرم می کند و به انسان قدرت می بخشد اما اگر تلاش نکنی هیچ پیشرفتی نخواهی داشت چون امید به خدا و تلاش در کنار هم در های موفقیت را بر روی تو باز می کنند. / نویسنده : آریانا

نًؒفًّصٰؓۓ

بًُڈَکّؓ نًَبّؒٶڈًشؓۓ

صفحه ۸۷ کتاب نگارش فارسی ششم یک بند بنویسید و واژه های اگر ولی اما و زیرا چون را در آن به کار ببرید از سایت نکس لود دریافت کنید.

یک بند واژه های اگر ولی اما و زیرا چون

با کلمات اگر ولی اما و زیرا چون یک جمله بسازید

با سلام خدمت دوستان عزیز جواب ما برای این بخش اینگونه می باشد اگر مهمان نمی رفتم درس مرا می خواندم مریض بودم الان معلم چون درس داده بودم به من منفی می داد زیرا باید از این به بعد حواسم را جمع کنم ولی منفی نگیرم.

امروز برف می بارید می خواستم برای قدم زدن بیرون بروم ولی ترسیدم سرما بخورم چون باد سردی می وزید اگرچه قدم زدن در زیر برف حس خوبی دارد زیرا سکوت و پاکی برف های درخشان انسان را مجذوب میکند.

جواب مردم در نظرات پایین سایت

نویسنده : اگر من زیبا بودم همه من را دوست داشتند چون انسان ها افراد زیبا را دوست دارند ام من که زشت هستم زیرا انسان ها ما را از روی ظاهر تشخیص می دهند اما کار بسیار اشتباهی انجام می دهند ولی ما هر قیافه ای داریم باید خدا را شاکر باشیم.

نویسنده : روزی روزگاری یک بچه کبوتر و پدرومارش درجنگل زندگی می کردند. همه ی اهل جنگل بچه کبوتر را دوست داشتن در یک روز بهاری بچه کبوتر و دوستش برای بازی به پارک می رفتند انها برای اینکه به پارک برستند باید از پل چوبی بگذرندوقتی بچه کبوتر یک قدم برداشت چوب می شکند وبه طرف پایین می افتددوستش سعی کرد او را نجات دهد ولی دستش به او نمی رسید .کم کم داشت شب می شد پدر و مادر بچه کبوتر نگران بودند همه ی اهل جنگل خبردار بودند اما پدر ومادر بچه کبوتر خبر نداشتند دوست بچه کبوتر باغبانی را در آن اطراف دید رفت پیش باغبان و به او گفت خواهش می کنم کمک کن دوستم در خطر است همه ی اهل جنگل امده بودند همه دست به دست هم بچه کبوتر را نجات دادندوقتی از پل چوبی خارج شدند پدرومادر بچه کبوتر امدند وبه او گفتند اگر عمو باغبان دیر می رسید چه می شد؟از این به بعد بیشتر مراقب باش. بچه کبوتر ترسیده بود زیرا میترسید پدرومادرش بخاطر این کار دعواش کنند فردای ان روز همه خوشحال بودند چون بچه کبوتر نجات یافته بود و همه ی اهل جنگل آن روز را جشن گرفتند.

نویسنده : یک روز دخترکی به مزرعه میرفت ولی چون اگر اما زیرا.

حدیث سادات انتظامی : امروز برف می امد من سرما خوده بود می خواستم به حیاط برم اما مامانم جلوی من را گرفت اگر چه سرم در میکرد و مریض بود در پنجره زیرا چشمم به برتدر کوچک خورد که دارد ادم برفی درست میکند چون اون پسر فضول بود ولی من زرنگ نیستم که از دست مادرم فرار کنم و صبر کردم تا حالم خوب بشود.

نویسنده : در زمان های قدیم ،یک گرگ و یک روباه با یکدیگر دوست بودند. گرگ در یک روز سرد زمستانی، هنگامی که برف سنگینی باریده بود، برای پیدا کردن غذا بیرون رفت. همین طور که دنبال غذا می گشت، به کوهی رسید و در آنجا روباه را دید که به کوه تکیه داده بود. گرگ گفت:« سلام روباه ای کاش تو هم با من به شکار می آمدی! اگر چه من همه جا را گشته ام؛ ولی چیزی پیدا نکرده ام.» روباه با لحن دوستانه ای گفت:« متاسفم دوست عزیز! می خواهم به تو کمک کنم، اما باید این کوه را نگه دارم. اگر تو این کوه را نگه داری، من می روم و برای تو و خودم شام خوبی می آورم». سپس روباه به سمت گرگ پرید و گرگ هم به سمت کوه. ساعت ها گذشت ولی روباه برنگشت و دست و پشت گرگ خسته شده بود؛ اما صبر کرد. بعد از مدتی فهمید که روباه بر نخواهد گشت.»

دختر مغرور : اگر این آدمها ب جای آدم بودن کمی هم انسان بودند؛دنیایمان زیباتر می شد،ولی حیف ک این آدمها زیبایی را در ظاهر می بینند و باطن شناس نیستند و هیچوقت و هیچوقت باطن شناس نخواهند شد. اما من تغییری خواهم بود ک میخواهم در دنیا ب وجود بیاورم،چون ک این تغییر برای من یک هدف است و من هیچوقت شکست را نخواهم پذیرفت زیرا ک هدف هایم را می پرستم…!

غزل گودرزی : در زمان های قدیم ،یک گرگ ویک روباه بایکدیگر دوست بودند.گرگ در یک روزسرد زمستانی هنگامی که برف سنگینی باریده بود،برای پیداکردن غذا بیرون رفت.همین طور که دنبال غذا می گشت به کوهی رسید که در آنجاروباه رادید و به کوه تکیه داده بود.گرگ گفت سلام روباه ای کاش توهم بامن به شکار می آمدی! اگر چه من همه جارا گشته ام؛ ولی چیزی پیدا نکرده ام. روباه با لحن دوستانه ای گفت متاسفم دوست عزیز!می خواهم به تو کمک کنم، اما باید این کوه را نگه دارم‌.اگر تواین کوه را نگه داری، من می روم وبرای تو و خودم شام خوبی می آورم .سپس روباه به سمت گرگ پریدو گرگ هم به سمت کوه.ساعت هاگذشت ولی روباه برنگشت ودست و پشت گرگ خسته شده بود؛اما صبر کرد بعد از مدتی فهمید که روباه بر نخواهد گشت. امیدوارم خوشتان آمده باشه 😄کپی ممنوع😄غزل گودرزی هستم🤗🤗🤗.

زیبا دندانی : من میخواستم به آمریکا بروم اما روحانی نگذاشت بروم به آمریکا چون خوشش به ترامپ نمی آید ولی من رفتم خیلی هم خوش گذشت.

نویسنده : سراسیمه میدویدم اما ان ها هم سرعت زیادی داشتن ولی خب منم تو شهر رو بهتر از معمور ها میشناختم زیرا من یک ولگرد هستم اما انها تمام مدت داخل قصر هستن سپس بعد از دویدن های فراوان و نفس نفس زنان ب خانه دوستم رسیدم و میدانستم انجا در امان خواهم بود.

نویسنده : روزی روزگاری در گوشه‌ای از این دنیای بزرگ پیرمرد و پیرزنی در دهکده قشنگ زندگی می کردند پیرمرد خیزران شکن بود که نهایی به بزرگی یک درخت قطع می‌کرد و به خانه می‌آورد از شاخه‌های خیزران چوبدستی می‌ساخت و با برگ و پوست آن توجه ها زیر انداز های قشنگ و زیبا که مثل چراغ روشن و نورانی همین حالا قطع می‌کنند پیر من در آن را معتبر از تعجب فریاد کشید و دختر کوچولویی که مثل ماه زیبا بود از دور به پیرمردها نیست �تری شیرین و بامزه ای همین الان را به کلی خوشحال می‌شود و دختر که خیلی آرام و با عجله به کار به پیرمرد و پیرزن فرزندی نداشته سلام اینجا را ببین خیلی از خدا این خانم کوچولو را توی نت پیدا کردم اول انگشتش را به دندان گرفت و مدتی بعد صدایش را به طرف آسمان گرفت گفت خدا را شکر ما هم دعا کردیم که فرزندی داشته باشیم اما خداوند ما را به آرزویمان پیرزن و پیرمرد به اندازه تمام دنیا خوشحال شده بود همان روز از یک مرد روحانی خواهش کردند که اسمی برای دخترش را انتخاب کند و او دخترک را کاگویا یاهمی.

مریم جهانبخت : در یک روز دخترکی سرما خورده بود در بیرون برف می‌آمد ولی او نمی توانست بیرون برود و خیلی ناراحت بود چون مریز بود نمی توانست بیرون برود او با خود گفت اگر مریز نبودم بیرون میرفتم و برف بازی می‌کردم اما حالا که مریزم سبر میکنم تا مریضی ام خوب شود.

نویسنده : اگر انسان ها مانند هم بودند زندگی بی معنا میشد چون همه یک کار میکردند وهیچ تفاوتی بین افراد نبود اما این گونه نیست بلکه ادم ها بسیار متفاوت هستند وزندگی زیبا تراست چون انسان ها متفاوتند اما ما هرگز نباید خواستار این باشیم که همه مثل هم باشند..

ناشناس : اگر بخواهیم جزء برترینها باشی اماچون شایسته اش نیستی نمیتوانی ولی اگر سعی و تلاشت را هم بکنی نمیتوانی زیرا نمیتوانی.

نویسنده : زندگی زیباست چون انسان ها متفاوت اند اگر انسان ها مانند هم بودندزندگی بی معنا می شد وما از زندگی لذت نمیبردیم ولی خدا ما را یک شکل ن آفریده.

ستایش : اگر انسان ها مانند هم بودند زندگی بی معنا می شد .چون همه یک کار می کردند .اگر انسان ها به جای کارهای نایسند به خداوند ایمان می اوردند دنیای ما زدبا تر می شد ولی حیف.اگر بخواهی جزو انسان های برتر باشی اما اگر شایسته اش نباشی نمی توانی زیرا تلاشت کم است..

نویسنده : اگر من دکتر شوم و……نه اما فکر خوبی نیست چون من دوست ندارم دکتر شوم زیرا هیچ علاقه ای به دکتری ندارم و نخواهم داشت ولی بعضی افراد دکتری را خیلی دوست دارند و می خواهند وقتی بزرگ شدند دکتر شوند ..

نویسنده : روزی دختری به مزرعه دوستش میرود او تنها بود ان دختر در راه گم شد زیرا ک نمیدانست از کدام راه برود. اگر ان دختر قبل از رفتن به مزرعه ادرس د مزرعه را از دوستش میگرفت این مشکل برای او پیش نمی امد اما نمیتوانست به دوستش بگوید چون او میخواست با رفتن به مزرعه او را خوشحال کند ان دختر یکی از راه هارا انتخاب کرد و به مزرعه رسید ..

پرنیا : یک لحظه چشمانت را ببند و به این بی اندیش اگر انسان ها یک کار انجام میدادند چه اتفاقی می افتاد ولی اینگونه نیست زیرا خداوند خداوند جهان آخرت همه چیز را به اندازه و سنجیده آفریده است..

ناشناس : خنگ خدا پیش خودت نویسنده هستی یه چیز خوب بفرست این جور متن ها فقط معلم خنگت قبول می کنه یکم عقل یاد معلمت بده تا تو را هم بیشتر از این بی عقل نکنه.

ناشناس : اگر کسی تلاشش را بکند ولی شکست بخورد نباید
نا امید شود و همه چیز را کنار بگذارد چون شکست پل پیروزی است پس باید دوباره شروع کند و تلاش خود را بکند اما این بار با دقت بیشتر زیرا دقت و برطرف کردن اشتباهات موجب نزدیک تر شدن انسان به هدف هایش میشود و دره موفقیت به روی او باز میشود.

ابوالفضل لطفی : اگر در دنیا دو پروردگار بود هیچ چیز سر جای خودش نبود چون یکی می گفت: روز باشد و دیگری می گفت شب باشد اما خداروشکر در دنیا یک پروردگار است. زیرا دنیا را باید یک نفر مواظبت کند و او خدا است. ولی من نمیدانم که چطور بعضی ها می گویند خدایی وجود ندارد؟.

عسل : یک برنامه ریزی خوب به موفقیت لازم است اما کافی نیست چنانچه اگر دانش اموزی برنامه ریزی خوبی داشته باشد ولی به برنامه ریزی توجه نکند و بدان عمل نکند موفق نخواهد شد چرا که برنامه ی خوب بدون اجرا کسی را سوری نمی بخشد.

نویسنده : اگر کسی من را دو ست ندارد اشکالی ندا رد اگر من حسو دم اشکا لی ندا رد مهم انسان است اما من قول داده ام که به دیگران مشکلات خودشان را نگویم بلکه خودشان باید مشکلات خودشان را درست کنند چون انسان آن وقت بهتر خودش را می شنا سد وباعث میشود در آینده به انسانی خوب تبدیل شود زیرا خوب بودن ومهربانی بهتر از این است که خو دت را نشناسی..

نویسنده : اگرانسان هامانندهم بودند،زندگی بی معنا می شد؛چون هیچ تفاوتی بین افرادنبود.امااینگونه نیست بلکه انسانهابسیارمتفاوت هستندوزندگی زیباست ومانبایدخواستاراین باشیم که همه مانندهم باشند.

نویسنده : اگر من دکتر شوم و…..نه فکر خوبی نیست چون من دل و جیگر دکتر شدن را ندارم و نخواهم داشت‌.ولی بعضی از افراد دکتری را خیلی دوست دارند(در حالی که اگر خون ببینند غش میکنند)و می‌خواهند در آینده دکتر شوند.اما من دوست دارم وقتی که بزرگ شدم خلبان و یا طراح مد بشوم..

نویسنده : اگر کسی تلاش کند موفق میشود ، موفق میشود . اما اگر تنبلی وتن پروری کند و سختی ها را تحمل کند ، موفق نخواهد شد، چون موفقیت همیشه بعد از سعی و تلاش و پشتکار به دست می آید .گرت سعی باشد در کار ها. شود سهل پیش تو دشوارها.

نسا :‌«بانام ویاد خدا سلام»
خداوند همه ی انسان ها را در اول یک جور آفریده است اما اگر بعضی انسانها موفق تر هستند چون خودشان آینده نگر بودنند.ولی گاهی هم پیش می
آیدکه بعضی از انسان ها نگون بخت هستند اینهم
باز به تلاش آدمی برمی گردد پس هر کس صزای عمل خود را می گردد‌. «موفق باشید».

نویسنده :‌ ادم های زیادی تو دنیا هستنند ولی همه ی انها شبیه به هم نبودن انسان ها موجوداتی هستن که متوانند کارهای جالبی انحام بدهند زیرا خداوند انسان ها جوری افریده است که اراده خودش دست خودشه اگر بعضی اوقات چشمانمان را خوب باز کنیم و به اطراف خود نگاهی کنیم متوجه جیزای جالبی میشیم و همچنان میتوانیم انها را کشف کنیم اما بعضی ها هستن که خوب از این نعمت ها استفاده نمیکنند چون قدر انها را نمیدانند.

زهرا : یکی بود یکی نبود دختری بود که درسی را بلد نبود اما او خجالت می کشید به معلم یا پدرو مادرش بگوید چون فکر می کرد اگر بگوید به او میگویند تو هیچی بلدنیستی ولی به خودش گفت اگر نپرسم امتحانم رو خراب می کنم زیرا دخترک سوال خود را پرسید و در امتحان 20شد.

آریاتنا :‌اگر به خداوند ایمان داشته باشی در کارهایت موفق می شوی زیرا امید به خدا انسان را دلگرم می کند و به انسان قدرت می بخشد اما اگر تلاش نکنی هیچ پیشرفتی نخواهی داشت چون امید به خدا و تلاش در کنار هم در های موفقیت را بر روی تو باز می کنند. .

نجمه جعفری :‌خدای عزوجل را باید بزرگ داشت زیرا از او عظیم تر و قدرتمند تر نیست. او خورشیدی است که هیچ وقت خاموش نمی شود چون همیشه در دل مسلمانان جاری است. خدایِ عزوجل راباید بینا دانست چون او همه ی کارهای ما را میبیند زشت و نیکوی ما را اگر به او توسل نداشته باشیم مانند شمعی خاموش هستی ولی اگر توسل داشته باشی مانند شمعی هستی که همیشه روشن است اما یک توسل کامل که دچار تردید و شک نشوی.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
عالی 5 روز قبل
-1

خالی

ناشناس 11 روز قبل
1

خیلی کانالش بده

ناشناس 1 ماه قبل
1

مسعود کاغذ وقلم را از احمد آقا گرفت

0
ناشناس 11 روز قبل

اره

ناشناس 1 ماه قبل
-1

برو حرف زدنتو یاد بگیر ایکبیری

😔 7 ماه قبل
-2

سلامـ

ناشناس 7 ماه قبل
-2

خیلی زیاد نوشتم من درباره روباه گرگ

ناشناس 7 ماه قبل
-2

عالی

نام پشتیبانی نشد 8 ماه قبل
-2

اما اگر چون زیرا

ناشناس 8 ماه قبل
-2

عالیییییی

Atefeh 8 ماه قبل
-1

عالی بود دستتون درد نکنه 👏

ودر 8 ماه قبل
-2

بله

لیلا 9 ماه قبل
1

ممنون از سایت🙏🙏🙏🙏🤍

تهمینه حمیدی 9 ماه قبل
-2

عــــــــالـیـهـ🌹

😃 9 ماه قبل
1

😆😆😆😆😆

9 ماه قبل
1

خسته نباشید دلاوران خدا قوت

1
9 ماه قبل

یعنی چی بابا🤨😶

زهرا 9 ماه قبل
2

معنی بیت را بگویید

علی ای همای رحمت تو چه آی‌تی خدا را که به ما سوا فکنده همه سایه ی هما را.

1
بی تی اس آرمیم بچ:/ 7 ماه قبل

برو تو گوگل سرچ کن

چهارمی؟

من دهمم

-2
اسکل بزن میاره بالا 9 ماه قبل

اسکل بزن میاره بالا

ناشناس 9 ماه قبل
-2

نویسنده : در زمان های قدیم ،یک گرگ و یک روباه با یکدیگر دوست بودند. گرگ در یک روز سرد زمستانی، هنگامی که برف سنگینی باریده بود، برای پیدا کردن غذا بیرون رفت. همین طور که دنبال غذا می گشت، به کوهی رسید و در آنجا روباه را دید که به کوه تکیه داده بود. گرگ گفت:« سلام روباه ای کاش تو هم با من به شکار می آمدی! اگر چه من همه جا را گشته ام؛ ولی چیزی پیدا نکرده ام.» روباه با لحن دوستانه ای گفت:« متاسفم دوست عزیز! می خواهم به تو کمک کنم، اما باید این کوه را نگه دارم. اگر تو این کوه را نگه داری، من می روم و برای تو و خودم شام خوبی می آورم». سپس روباه به سمت گرگ پرید و گرگ هم به سمت کوه. ساعت ها گذشت ولی روباه برنگشت و دست و پشت گرگ خسته شده بود؛ اما صبر کرد. بعد از مدتی فهمید که روباه بر نخواهد گشت.

ناشناس 9 ماه قبل
-1

نویسنده : در زمان های قدیم ،یک گرگ و یک روباه با یکدیگر دوست بودند. گرگ در یک روز سرد زمستانی، هنگامی که برف سنگینی باریده بود، برای پیدا کردن غذا بیرون رفت. همین طور که دنبال غذا می گشت، به کوهی رسید و در آنجا روباه را دید که به کوه تکیه داده بود. گرگ گفت:« سلام روباه ای کاش تو هم با من به شکار می آمدی! اگر چه من همه جا را گشته ام؛ ولی چیزی پیدا نکرده ام.» روباه با لحن دوستانه ای گفت:« متاسفم دوست عزیز! می خواهم به تو کمک کنم، اما باید این کوه را نگه دارم. اگر تو این کوه را نگه داری، من می روم و برای تو و خودم شام خوبی می آورم». سپس روباه به سمت گرگ پرید و گرگ هم به سمت کوه. ساعت ها گذشت ولی روباه برنگشت و دست و پشت گرگ خسته شده بود؛ اما صبر کرد. بعد از مدتی فهمید که روباه بر نخواهد گشت.

ناشناس 9 ماه قبل
0

نویسنده : در زمان های قدیم ،یک گرگ و یک روباه با یکدیگر دوست بودند. گرگ در یک روز سرد زمستانی، هنگامی که برف سنگینی باریده بود، برای پیدا کردن غذا بیرون رفت. همین طور که دنبال غذا می گشت، به کوهی رسید و در آنجا روباه را دید که به کوه تکیه داده بود. گرگ گفت:« سلام روباه ای کاش تو هم با من به شکار می آمدی! اگر چه من همه جا را گشته ام؛ ولی چیزی پیدا نکرده ام.» روباه با لحن دوستانه ای گفت:« متاسفم دوست عزیز! می خواهم به تو کمک کنم، اما باید این کوه را نگه دارم. اگر تو این کوه را نگه داری، من می روم و برای تو و خودم شام خوبی می آورم». سپس روباه به سمت گرگ پرید و گرگ هم به سمت کوه. ساعت ها گذشت ولی روباه برنگشت و دست و پشت گرگ خسته شده بود؛ اما صبر کرد. بعد از مدتی فهمید که روباه بر نخواهد گشت.

ناشناس 9 ماه قبل
0

خوبه بد نیس

آیدا 9 ماه قبل
-1

عالی بود مرسی 🤗

ناشناس 9 ماه قبل
1

خوب

س 9 ماه قبل
2

دک

امیر 9 ماه قبل
0

اینقدر بد بود حالت تهوع گرفتم

0
پسرک عاشق 7 ماه قبل

چرا

0
ناشناس 8 ماه قبل

این و درست گفتی😊🙋🏼‍♀️

ناشناس 9 ماه قبل
2

ادم با انسان چه فرقی داره🤐🤐

1
بله 9 ماه قبل

ببخشید شما بیلینکی هستید

ب ت چ 10 ماه قبل
0

ما که هیچی ندیدیم برین خودتون مسخره کنید😡😡😡

1
بله 9 ماه قبل

برو بیرون اگه خوشت نمیاد

ناشناس 10 ماه قبل
1

خوب بود😓

ناشناس 10 ماه قبل
-1

😛

Baran 10 ماه قبل
0

بچه ها یکم ادب داشتع باشید این این حرفارو نزنید زشتع واقعا براتون متاسفم:)

-1
ناشناس 8 ماه قبل

واقعا زشته این حرفا چیه

1
بله 9 ماه قبل

قبول دارم

-2
سوگند 9 ماه قبل

به تو چه🤣

نا شناس 10 ماه قبل
-2

یک جمله که در آن (زیرا) به کار رفته باشد

مدرسه برای ما مفید است زیرا چیز های جدیدی می آموزیم

کلویی 10 ماه قبل
1

آمار کرونا در کشورمان دوباره بالا رفته«زیرا»مردم پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند «ولی»«اگر»مردم رعایت کنند این اتفاق نمی‌افتد ماسک مانع ورود ویروس میشود«و»کرونا از بین میرود

ناشناس 10 ماه قبل
-1

مگه چی گفته ها

رزی 10 ماه قبل
0

آفرین

10 ماه قبل
3

ناشناس 10 ماه قبل
-1

معنی برو ای گدای مسکین در خاته علی زن که نگین ّپادشاهی دهد از کرم گدارا

-2
زهرا 9 ماه قبل

ای انسانی که بیچاره هستی ، فقیر هستی ای گدای بی نوا برو در خانه ی علی رو بزن که حضرت علی عکسی است که از روی جوان مردی نگین پادشاهی اش را به فقیر ها بخشید

-2
نا شناس 10 ماه قبل

یعنی برو ای ندای بیچاره در خانه ی علی را بزن زیرا او از روی جوانمردی و بخشش انگشتر پادشاهی اش را هم به گدا میبخشد

-2
رزی 10 ماه قبل

یعنی گدا برو در خانه علی بزن که نگین گرانبها به تو از کرم خو د می دهد

ناشناس 10 ماه قبل
-1

خربی‌شور

ناشناس 10 ماه قبل
-2

خر

نویسنده 11 ماه قبل
6

در زمان های قدیم ،یک گرگ ویک روباه بایکدیگر دوست بودند.گرگ در یک روزسرد زمستانی هنگامی که برف سنگینی باریده بود،برای پیداکردن غذا بیرون رفت.همین طور که دنبال غذا می گشت به کوهی رسید که در آنجاروباه رادید و به کوه تکیه داده بود.گرگ گفت سلام روباه ای کاش توهم بامن به شکار می آمدی! اگر چه من همه جارا گشته ام؛ ولی چیزی پیدا نکرده ام. روباه با لحن دوستانه ای گفت متاسفم دوست عزیز!می خواهم به تو کمک کنم، اما باید این کوه را نگه دارم .اگر تواین کوه را نگه داری، من می روم وبرای تو و خودم شام خوبی می آورم .سپس روباه به سمت گرگ پریدو گرگ هم به سمت کوه.ساعت هاگذشت ولی روباه برنگشت ودست و پشت گرگ خسته شده بود؛اما صبر کرد بعد از مدتی فهمید که روباه بر نخواهد گشت. امیدوارم خوشتان آمده باشه 😄کپی ممنوع😄غزل گودرزی هستم🤗🤗🤗

0
سوگند 9 ماه قبل

کپی میکنم و دوست دارم چون اینو هزار بار دیدم 😐🤪

زیبا دندانی 11 ماه قبل
4

من میخواستم به آمریکا بروم اما روحانی نگذاشت بروم به آمریکا چون خوشش به ترامپ نمی آید ولی من رفتم خیلی هم خوش گذشت

-2
زهرا 9 ماه قبل

🤣🤣🤣😅😅😅🤣😅😅😅😅🤣😅😅😅😂😂😂🤣

-2
دخے ـشیطانی 11 ماه قبل

ـخخ عالی😜

2
11 ماه قبل

حتما کپی نمی کنیم👅👅👅

سلام 11 ماه قبل
4

بد بود🙁دوست نداشتم 😞

Pariya 11 ماه قبل
1

آفرین دختر مغرور واقعا عالی نوشتی. خوشم اومد. 😘

ایرایدا ی 11 ماه قبل
4

چرا کلمات اما زیرا ولی چون در این کلمات نیست 👌👌👌

دلسا 11 ماه قبل
2

چقد خوب بود که کامل تر بود

کوثر 11 ماه قبل
2

من چیزی به دردم نخورد و اینکه تمام این نوشته غلط املایی زیادی دارند .لطفا دقت کنید تنبلا 🤗🤗👍👍

ناشناس 11 ماه قبل
1

خیلی خوب بود

ستایش 11 ماه قبل
-2

اگر انسان ها مانند هم بودند زندگی بی معنا می شد .چون همه یک کار می کردند .اگر انسان ها به جای کارهای نایسند به خداوند ایمان می اوردند دنیای ما زدبا تر می شد ولی حیف.اگر بخواهی جزو انسان های برتر باشی اما اگر شایسته اش نباشی نمی توانی زیرا تلاشت کم است.

1
مریم 11 ماه قبل

خیلی خوب بود

-2
ناشناس 11 ماه قبل

عالی بود

فاطمه رشید نسب 11 ماه قبل
4

هیچ کدام کامل نبود. از خیلیییییییییییییییلی کلمه ها استفاده نشده بود. من میخواستم بخونم، ناقصی داشت.اونی که نوشته خیییییلی بی معرفت بوده. نگفته درستش را بنویسم منم از این متن ها راضی نبودم

زهرا 11 ماه قبل
3

خیلی خوب بود ولی بعضی از متن ها مشکل داشت😄😃☺🖒👌👏👏👏

زهرا 11 ماه قبل
4

بعضی از متن ها مشکل داشت وا کامل نبود اصلا به درد نخورد😡🙁😔❌

0
جنی از بلک پینک 9 ماه قبل

دقیقا

-1
ناشناس 9 ماه قبل

درسته ولی نباید اینطوری حرف بزنی

نویسنده 11 ماه قبل
1

زندگی زیباست چون انسان ها متفاوت اند اگر انسان ها مانند هم بودندزندگی بی معنا می شد وما از زندگی لذت نمیبردیم ولی خدا ما را یک شکل ن آفریده

پرنیا 11 ماه قبل
2

یک لحظه چشمانت را ببند و به این بی اندیش اگر انسان ها یک کار انجام میدادند چه اتفاقی می افتاد ولی اینگونه نیست زیرا خداوند خداوند جهان آخرت همه چیز را به اندازه و سنجیده آفریده است.

نویسنده 11 ماه قبل
1

روزی دختری به مزرعه دوستش میرود او تنها بود ان دختر در راه گم شد زیرا ک نمیدانست از کدام راه برود. اگر ان دختر قبل از رفتن به مزرعه ادرس د مزرعه را از دوستش میگرفت این مشکل برای او پیش نمی امد اما نمیتوانست به دوستش بگوید چون او میخواست با رفتن به مزرعه او را خوشحال کند ان دختر یکی از راه هارا انتخاب کرد و به مزرعه رسید .

0
سوگند 9 ماه قبل

۲٠تی یعنی منظورم بیستی هس

-1
اَسی 11 ماه قبل

عالی بود خدایی من همین و نوشتم قشنگ جاشد

ناشناس 11 ماه قبل
2

زحمت کشیدی

اَسی 11 ماه قبل
-2

دمت گرم

0
ناشناس 6 ماه قبل

سلام بچه ها مرسی عالی بود از همتون ممنونم 😍❤

0
ناشناس 6 ماه قبل

سلام بچه ها مرسی عالی بود از همتون ممنونم 😍❤

ابوالفضل لطفی 11 ماه قبل
3

اگر در دنیا دو پروردگار بود هیچ چیز سر جای خودش نبود چون یکی می گفت: روز باشد و دیگری می گفت شب باشد اما خداروشکر در دنیا یک پروردگار است. زیرا دنیا را باید یک نفر مواظبت کند و او خدا است. ولی من نمیدانم که چطور بعضی ها می گویند خدایی وجود ندارد؟

M 11 ماه قبل
5

اگر کسی تلاشش را بکند ولی شکست بخورد نباید نا امید شود و همه چیز را کنار بگذارد چون شکست پل پیروزی است پس باید دوباره شروع کند و تلاش خود را بکند اما این بار با دقت بیشتر زیرا دقت و برطرف کردن اشتباهات موجب نزدیک تر شدن انسان به هدف هایش میشود و دره موفقیت به روی او باز میشود

دلوین فرزین 11 ماه قبل
4

خیلی زیاد بودن اصلا خوب نبود.😲😣😣

نویسنده 11 ماه قبل
-2

ممنون

خاتون 11 ماه قبل
0

خخخخ

ساحل جوننننننننننننن 11 ماه قبل
-2

خیلی وقت است که تنهام وکسی. نیست که من را بکند

-1
منم دیگه 7 ماه قبل

من هستم بیا

0
ثنا 11 ماه قبل

منخیلی تنهام یکی بیاد خواهشاً

-1
ناشناس 11 ماه قبل

آخی کوچولو شیشه شیر می خوای ؟

ناشناس 11 ماه قبل
0

خیلی عالی بود

امیر 11 ماه قبل
-1

قربونت برم منعالی بود ❤❤❤❤❤💏💏💏💏💏💑💑💑💑😘😘😘😘

3
نگار 11 ماه قبل

خجالت بکشید خواهشن

نرجس 11 ماه قبل
-1

عاشقتم نرجس جونم کی میای❤❤❤💘💘💘

2
رها💜 11 ماه قبل

خوب بود راضی بودم

نرجس 11 ماه قبل
-1

چرا اسمتو مثم کردی امیر

Hadse😍😘😗😙 11 ماه قبل
-1

عاشقتم 👫💑

ناشناس 11 ماه قبل
-2

👍👍👍🤣🤣🤣

زهرا 11 ماه قبل
1

عالی

اسرا 11 ماه قبل
-2

دو دوست در راه سفر به مشاجره پرداختند

مهنا گودرزی 11 ماه قبل
2

خوب بودااااااااا ولی بعضی از داستاناش بی معنی بود من که اصلا سر در نیووردم که چی به چی هست ولی بیشترش خیلی خوب و مرتب نوشته شده و در بعضی از جمله ها فعل اشتباه نوشته شده است به هرحال بسیار متشکرم

محیا سپید دم 11 ماه قبل
0

ای بدک نبود فقط بعضی ها واسه خود نمایی علکی یه چیزی نوشته بودن ولی بقیش عالی بود واااااققققععا واسه عسل جون بهتر بود البته اون کلمات مهمو خودم یه جوری بهش اضافه کردم اونایی که عسل ننوشته بود ولی خیلی خوب بود خیییییییییییلللللللللللییییییییی عسل خوب نوشته ازش تشکر بسیار دارم

خیلی خری 11 ماه قبل
-1

خیلی گوسفندی

-1
سوگول 11 ماه قبل

مثل اسم تو

نویسنده 11 ماه قبل
4

اگرانسان هامانندهم بودند،زندگی بی معنا می شد؛چون هیچ تفاوتی بین افرادنبود.امااینگونه نیست بلکه انسانهابسیارمتفاوت هستندوزندگی زیباست ومانبایدخواستاراین باشیم که همه مانندهم باشند

کوثر زارع 11 ماه قبل
0

خیلی عالی بوداما مشکل هایی هم داشتمثل اینکه بچه ها درست نمی نوشتنباید روی نویسندگیشون کار کنندخیلی متشکرم

میم جووننننننننننننن 11 ماه قبل
5

تنهایی خیلی سخته ای کاش کسی میومد و من را الان میکرد و من هم……….

-1
حازان تنها 11 ماه قبل

من چی امیر علی منم تنهام

0
ناشناس 11 ماه قبل

پسر ندیده ها 😒

2
ناشناس 11 ماه قبل

ابروی هرچی دختر بود بردید

-1
ساحل جوووونننننننننننننن 11 ماه قبل

دخترا نباید یکم با پسرا خلوت کنن یا اگرم خلوت کنن باید اسم این کار رو گذاشت پسر ندیدگی لطفا فک کنید بعدا جواب بدید

مهدیه جونننننننننننننننننننننننننن 11 ماه قبل
4

تنهایی خیلی سخته ای کاش پسری اینجا بود ومنو میکردد

0
ناشناس 11 ماه قبل

چن بار

0
مهدیه 11 ماه قبل

هر چقدر که دلش خواست فقط بکنه! وای چه حالی میده او مای گاش

مدیا 11 ماه قبل
1

مرسی واقعا ممنونم عالی بود دست تون درد نکنه برای همتون آرزوی موفقیت میکنم خدا حافظ بای بای🤗🤗🤗🤗🥰🥰🥰🥰🥰

0
ناشناس 10 ماه قبل

یعنی به درد بچه نمیخوره🤣

-2
کجا میومد 11 ماه قبل

حازان تنها ساک میزدمو لب یعنی چی لطفا جوابمو بده

حسنا 11 ماه قبل
1

نویسنده ۲ و ۳ و ۴ واقعا گاون اصلا عنن

3
نسا 11 ماه قبل

من خیلی دوست دارم دختر پسر با هم لخت بازی کنن

1
مهدیه 11 ماه قبل

من که خییییییییییلللللللللللیییییییییییییی دوست دارم مخصوصا جلو خودم دختر و پسر لخت بازی کنن من لذت میبرم و کیف میکنم

حازان تنها 11 ماه قبل
3

تنهام کاش میومد یکی از من لب میگرفت و باهم میرفتیم و رو تخت میخوابیدیمو بقیش بده بگم

حازان تنها 11 ماه قبل
2

کاش یه پسری میومد و منو میکرد و منم براش ساک میزدمو لب و ….

0
رزی 10 ماه قبل

شما دهنتو ببند شما پسر ها ندید پدیدین که تا چهار تا دختر می بینید با هاشون یکی به دو می کنید

4
مهدیه 11 ماه قبل

خب من اماده ام حازان تو چی توهم امده ای که دوتامون لخت بشیم و بریم رو تخت تا بیاد ور بره باهامون

4
ناشناس 11 ماه قبل

حازان تنها ساک میزدمو لب یعنی چی لطفا جوابمو بده

4
مهدیه 11 ماه قبل

حازان نتها بیا منم بکن 👍سیکتو قربون شوهرم

مهدیه 11 ماه قبل
5

به توچه می خواستی نیای اینجا فضول به تو ربط داره ما اینجا یا دختر و پسر با هم چت میکنیم

6
سوگول 11 ماه قبل

عالی

3
فاطمه 11 ماه قبل

عالی

نویسنده 11 ماه قبل
2

اگر ولی اما و زیرا چون محمد جوادمانیان

....... 11 ماه قبل
1

عشقم خیلی دوستت دارم فدات بشم عزیزم……دل تنگتم😑😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘💔💔💔💔💔💔💔💔💓💓💋💋💋💋💋💗💗❤💘💘💘💘💕💕💕💕💖💖💖

-1
..... 11 ماه قبل

من هم همین طور عشقم 🤰👰💏💏😍😍😍💋💋💋💋💋💄

4
ناشناس 11 ماه قبل

چه عاشقانه

1
ناشناس 11 ماه قبل

چه عاشقانه شدم روانه گل عشقم را چیدی دانه به دانه چه عاشقانه

3
فاطمه 11 ماه قبل

عاشق شدن چه صفایی دارد 💋💋💋💋💋💋💋⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩⁦♥️⁩💘💘💘💘💝💝💝💝💝💖💖💖💖💖💗💗💗💗💗💗💓💓💓💓💓💞💞💞💞💞💕💕💕💕💕⁦❣️⁩⁦❣️⁩💟💟💔💔💔💋💋💋💯💯💯🎀🎀🎀🎀⁦👎🏻⁩⁦👎🏻⁩⁦👎🏻⁩⁦👎🏻⁩⁦👎🏻⁩⁦👎🏻⁩💄💄💄👒👒💎💎👙👙

3
رادمهر ... 11 ماه قبل

یه دختر برا دوستی

0
مهدیه 11 ماه قبل

من اومدم راد مهر جان

شکوفه 11 ماه قبل
-1

سلام

1
نسا 11 ماه قبل

سلام به روی ماهت

شکوفه 11 ماه قبل
5

متنی که خودم گفتم=ما باید در مصرف کاغذ صرفه جویی کنیم اگر بی خود ان را هدر بدهیم درختی باقی نمی ماند چون درختان هم به تمیزی هوا کمک می کنند و هم زیبا هستند ولی بعضی از مردم فقط به فکر خودشان هستند و تعداد زیادی کاغذ هدر می دهند و اصلا به فکر طبیعت نیستند اما ایا راهی برای این مشکل هست بله ما با بازیافت میتوانیم این مشکل را حل کنیم زیرا می توانیم با کاغذ های دور ریخته شده کاغذ های جدیدی درست کنیم

مهدیه 11 ماه قبل
0

خیلی تنهام ای کاش یه پسرس بود منو می مرد .یکی میاد باهم چک کنیم؟

19
ناشناس 11 ماه قبل

برو حرف زدنتو یاد بگیر

-2
من 11 ماه قبل

من میام

-1
ناشناس 11 ماه قبل

من میام

-1
ناشناس 11 ماه قبل

مهدیه سلام خوبی مهدی سالاری هستم

2
😐 11 ماه قبل

😐

نگار 11 ماه قبل
13

ادب رعایت شود

نویسنده 11 ماه قبل
-1

ادم های زیادی تو دنیا هستنند ولی همه ی انها شبیه به هم نبودن انسان ها موجوداتی هستن که متوانند کارهای جالبی انحام بدهند زیرا خداوند انسان ها جوری افریده است که اراده خودش دست خودشه اگر بعضی اوقات چشمانمان را خوب باز کنیم و به اطراف خود نگاهی کنیم متوجه جیزای جالبی میشیم و همچنان میتوانیم انها را کشف کنیم اما بعضی ها هستن که خوب از این نعمت ها استفاده نمیکنند چون قدر انها را نمیدانند

نویسنده 11 ماه قبل
4

«بانام ویاد خدا سلام»خداوند همه ی انسان ها را در اول یک جور آفریده است اما اگر بعضی انسانها موفق تر هستند چون خودشان آینده نگر بودنند.ولی گاهی هم پیش میآیدکه بعضی از انسان ها نگون بخت هستند اینهمباز به تلاش آدمی برمی گردد پس هر کس صزای عمل خود را می گردد . «موفق باشید»نویسنده: نسا

3
نسا 11 ماه قبل

بچه ها من نسا هستم از نوشتم خوشتون نیومد چرا چی کم داره لطفا نظر بدین

1
محمود 11 ماه قبل

عالی👏

فاطمه دهقانی 11 ماه قبل
6

این سایت خیلی خوب است انشا الله همه اینکار را انجام دهند⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩😄😄😄😄😄😄😍😍😍😍😍😍😍😍😻😻😻😻💋💋💋💋💋

نویسنده 11 ماه قبل
1

بعضی ها داستان نوشتند🤣🤣🤣🤣🤣😃😃😃😃😄😄😅😅😅 به نظرم باید یک بند بنویسی تازه انقد زیاد نوشتند🤩🤩🤩🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗

زهرا اشکبوس 11 ماه قبل
2

واقعیت جمله ی شما عالی بو

NIMA NAJFI 11 ماه قبل
3

خوب بود اما اگر درمورد خود بهتر مینوش عالی میشد

زهرا aaaa 11 ماه قبل
6

یکی بود یکی نبود دختری بود که درسی را بلد نبود اما او خجالت می کشید به معلم یا پدرو مادرش بگوید چون فکر می کرد اگر بگوید به او میگویند تو هیچی بلدنیستی ولی به خودش گفت اگر نپرسم امتحانم رو خراب می کنم زیرا دخترک سوال خود را پرسید و در امتحان 20شد

نویسنده 11 ماه قبل
12

اگر به خداوند ایمان داشته باشی در کارهایت موفق می شوی زیرا امید به خدا انسان را دلگرم می کند و به انسان قدرت می بخشد اما اگر تلاش نکنی هیچ پیشرفتی نخواهی داشت چون امید به خدا و تلاش در کنار هم در های موفقیت را بر روی تو باز می کنند. / نویسنده : آریانا

3
مائده عباسی 11 ماه قبل

عالی بود

7
🌷🌹🌷🌹 11 ماه قبل

عالیه حرف نداره 👌👌👌

6
❤Nazila mahmoodi❤ 11 ماه قبل

واثعا حرف نداره

0
مهدیه جان 11 ماه قبل

عالی بود آریانا خیلی ممنون

0
مهدیه جان 11 ماه قبل

ولی نداره

0
مرینت دوپنچنگ 11 ماه قبل

عالی 👌

دانشمن 11 ماه قبل
0

واقعا برایتان متاسفم

3
❤Nazila mahmoodi❤ 11 ماه قبل

چرا عزیزم .دانشند

ماهان حسین زاده 11 ماه قبل
0

یک بند بنویسید وواژه های اگر اما زیر چون رادر ان به کار ببرید

3
آرزو 11 ماه قبل

ممنون از تلاشت برای پاسخ به ما😐😐

فاطمه 11 ماه قبل
5

خیلی خوبه

۱۱۱۲۲۲ 11 ماه قبل
5

اگر،ولی،امّا،و،زیرا،چون

ناشناسم 11 ماه قبل
5

واقعا زحمت کشیدی

نویسنده 11 ماه قبل
0

ههههه

فاطمه میاحی 11 ماه قبل
7

بعضیا داستان نوشتن😂😂😂یک بندکافی بود

عالیییی 11 ماه قبل
7

👏👏👏👏👏👏

11
عااالیییی 11 ماه قبل

عالی هستش ولی من ۵ جمله که در ان زیرا به کار رفته

. 11 ماه قبل
7

خوبه ولی سپس وجود نداره

ناشناس 11 ماه قبل
9

عالیییییییی

بهار 11 ماه قبل
14

عالیییییییی

آرزو 11 ماه قبل
8

چه ربطی داره

نًؒفًّصٰؓۓ 11 ماه قبل
11

بًُڈَکّؓ نًَبّؒٶڈًشؓۓ

ستایش 11 ماه قبل
4

عالی

بیتانجاری 11 ماه قبل
4

عالییی بود👌👌

Nazli 11 ماه قبل
1

عالیه ولی من گفتم اما . ولی . و . نیز . اگرچه . رو بیارهولی این ولی . اما . اگر . زیرا . چون . اورده 😒

ستايش نورى 11 ماه قبل
6

خيلى عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااليه❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

یسنا 11 ماه قبل
5

همش داستان است😒😒

5
طاها سلطون 11 ماه قبل

مزخرف بودن

محمدعلی ظهیری 11 ماه قبل
-1

انشااللهاللهم الرزقنی زیارت الحسین فی عامی هذاوفی کل عاموشفاعت الحسین فی الاخره

1
ناشناس 11 ماه قبل

عربی چراتایپ کردی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ناشناس 11 ماه قبل
1

آب مايه ي حياط است زيرا اگر ما درمصرف ان صرفه جويى كنيم ميتوانيم كه اينده ي درخشانى را براي كشور عزيزمان رقم بزنيم ولي اگر مادرمصرف آب صرفه جويى نكنيم اينده ي بد ي درانتظار ما است

عاطفه 11 ماه قبل
1

همه ی متن ها خوب بود

0
Atefeh 8 ماه قبل

آره خلیی خلیی عالی بود

نیایش سپهوند 11 ماه قبل
2

منظر من که خیلی خوب بود یعنی عالی بود

محمدمهرادکشاورزحدادها 11 ماه قبل
5

عالی عالی عالی ترین سایتی هست که من دیدم تمام مطالب خوب ودرست است .👌👌👌👌👌👌

فاطی 11 ماه قبل
0

خیلی ممنونم😍😍😍😍😘😗

سارا رسول زاده 11 ماه قبل
0

عاااللللییییی🥰😁😅🤣

یاسمین ثامری 11 ماه قبل
-1

من خی

-1
لیسا 11 ماه قبل

منم خیلی دوست دارم 😁😁😁

زینب ریسی 11 ماه قبل
-2

نگارش صفه ۸۷کلاس ششم نگارش

RaHA 11 ماه قبل
0

خیلی بد بود

ناشناس 11 ماه قبل
0

عالی بود مرسی

محمد جواد 11 ماه قبل
2

اگر در زندگی خدا را در نظر بگیریمزندگی خوب و زیبایی خواهیم داشت ولی اگر خدا را فراموش کنیم زندگی به سختی میگذرد اما من در تمام مراحل زندگی ام توکل به خدا میکنم زیرا خداوند چاره ساز تمام سختی ما و مشکلات است و خدا را شاکرم و سپاسگزارم که خدایی چون او دارم خدایا خیلی دوستت دارم

دنیا جون 11 ماه قبل
2

عالی عای عالییییییییییییییییییییییی

دختر مغرور 11 ماه قبل
8

یک روز دختری میخواست به دستشویی برود ولی اما زیرا چون اگر دید که در دستشویی سوسک است نرفت😂😂

2
ASNA 11 ماه قبل

خیلی خنده داره

🌹Arash🌹 11 ماه قبل
10

من یک متن کوتاه میخوام این متن ها خیلی طولانی هستن اگر میشه یک متن کوتاه بزارین ممنون میشم 🙏🙏🌹🌹

دختر کفشدوزک و گربه سیاه 11 ماه قبل
4

لطفا متن های کوتاه بزارین این متن ها طولانی هستن ممنون 🙏🌹

سپهر 11 ماه قبل
0

درختی به مزرعه می رفت ولی اما زیرا چون و

2
اگرررررررررررررررر امااااااااااا ولیییییییی ووووو زیرااااا چونننننننپ 11 ماه قبل

اگرررررررررررر اماااااااااااااا

نفس 11 ماه قبل
3

این سایت عالی بود ممنون از عزیزانی که داستان تاشون رو ارسال کردند❤❤❤

0
آوا 11 ماه قبل

عالی بود

رها سروتمندی 11 ماه قبل
-1

فقط حودش میتونه بخونه

زهرا نیکویی 11 ماه قبل
0

نظری ندارم

هستی کافی 11 ماه قبل
1

اصلا خوب نبود چون معلوم نبود کدونارو باید بنویسیم

از وقتی به دنیا اومدم اسم ندارم به تو چ 😐😂 11 ماه قبل
1

ننویسیم بهتره تا از رو اینا بنویسیم…..😐💔

محمد مهدی 11 ماه قبل
0

عالی

مریم هوشیار 11 ماه قبل
0

عالی بود

دخی شیطون 11 ماه قبل
1

خیلی بده😒😞😣

0
پیتر 7 ماه قبل

دقیقااا

.. 11 ماه قبل
0

عالیه ممنونم

ریحانه 11 ماه قبل
2

میتونست بهتر باشه ولی بازم از اینکه وقت میذارید برای ما دانش آموزان ممنونم🙏🙏

ریحانه 11 ماه قبل
-2

میتونست بهتر باشه ولی بازم از اینکه وقت میذارید برای ما دانش آموزان ازتون متشکرم🙏

ریحانه 11 ماه قبل
2

میتونست بهتر باشه ولی از اینکه برای ما دانش آموزان وقت میذارید و به فکر ما هستید ازتون ممنونم🌹🌹

-1
ناشناس 10 ماه قبل

راست میگه

برای پاسخ کلیک کنید