یکی از بازیکنان فوتبال، در یک مسابقه بر اثر برخورد با بازیکن حریف، دچار شکستگی ساق پا شد، پس از چند ماه استراحت و درمان، مجدّداً به میدان بازی فوتبال برگشت. به نظر شما اگر همان پای این بازیکن، دوباره آسیب ببیند، احتمال شکستگی پای او در کدام قسمت بیشتر است؟ صفحه 41 علوم ششم

جواب فکر کنید صفحه ۴۱ کتاب علوم تجربی پایه ششم یکی از بازیکنان فوتبال، در یک مسابقه بر اثر برخورد با بازیکن حریف، دچار شکستگی ساق پا شد، پس از چند ماه استراحت و درمان، مجدّداً به میدان بازی فوتبال برگشت. به نظر شما اگر همان پای این بازیکن، دوباره آسیب ببیند، احتمال شکستگی پای او در کدام قسمت بیشتر است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : احتمال شکستگی در همان قسمتی که قبلا شکسته شده بود بیشتر است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 3 ماه قبل
0

به نظر من احتمال شکستگی در همان ناحیه ی پا بیشتر است

ملیسا 3 ماه قبل
0

ممکن است همان جایی که شکسته بود دوباره بشکند

نویسنده 1 سال قبل
1

دوباره به پزشک مراجعه کند

نکس لود 1 سال قبل
-2

، یکی از بازیکنان فوتبال در مسابقه بر اثر برخورد با بازیکن حریف دچار شکستگی ساق پا شد پس از چند ماه استراحت و درمان دوباره به میدان بازی فوتبال برگشت به نظر شما اگر همان پا این بازیکن آسیب ببیند احتمال شکستگی پای در کدام قسمت است

1
ناشناس 4 ماه قبل

همان قسمت که قبلا شکسته بود

نویسنده 1 سال قبل
-1

خیر

معصومه فکراندیش 1 سال قبل
-1

نتیجه ی کاوش خود را در یک یا چند سطر بنویسید

نویسنده 1 سال قبل
-1

احتمال شکستگی در همان قسمتی ک قبلا شکسته بود بیشتر است

فلیپ کیم 1 سال قبل
-1

همان جایی که شجسته بود

نویسنده 1 سال قبل
-1

بله ممکن است دوباره بشکند

برای پاسخ کلیک کنید