یکی از بازیکنان فوتبال، در یک مسابقه بر اثر برخورد با بازیکن حریف، دچار شکستگی ساق پا شد، پس از چند ماه استراحت و درمان، مجدّداً به میدان بازی فوتبال برگشت. به نظر شما اگر همان پای این بازیکن، دوباره آسیب ببیند، احتمال شکستگی پای او در کدام قسمت بیشتر است؟ صفحه 41 علوم ششم

جواب فکر کنید صفحه ۴۱ کتاب علوم تجربی پایه ششم یکی از بازیکنان فوتبال، در یک مسابقه بر اثر برخورد با بازیکن حریف، دچار شکستگی ساق پا شد، پس از چند ماه استراحت و درمان، مجدّداً به میدان بازی فوتبال برگشت. به نظر شما اگر همان پای این بازیکن، دوباره آسیب ببیند، احتمال شکستگی پای او در کدام قسمت بیشتر است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : احتمال شکستگی در همان قسمتی که قبلا شکسته شده بود بیشتر است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 8 ماه قبل
1

دوباره به پزشک مراجعه کند

نکس لود 8 ماه قبل
2

، یکی از بازیکنان فوتبال در مسابقه بر اثر برخورد با بازیکن حریف دچار شکستگی ساق پا شد پس از چند ماه استراحت و درمان دوباره به میدان بازی فوتبال برگشت به نظر شما اگر همان پا این بازیکن آسیب ببیند احتمال شکستگی پای در کدام قسمت است

نویسنده 8 ماه قبل
1

خیر

معصومه فکراندیش 8 ماه قبل
0

نتیجه ی کاوش خود را در یک یا چند سطر بنویسید

نویسنده 8 ماه قبل
0

احتمال شکستگی در همان قسمتی ک قبلا شکسته بود بیشتر است

فلیپ کیم 8 ماه قبل
1

همان جایی که شجسته بود

نویسنده 8 ماه قبل
1

بله ممکن است دوباره بشکند

برای پاسخ کلیک کنید