یکی از اجزای جمله و به معنی بند است در جدول صفحه 133 و 134 فارسی نهم

نویسنده

1.قالب2.قید3.بیت

جواب نوشتن صفحه ۱۳۳ و ۱۳۴ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم یکی از اجزای جمله و به معنی بند است در جدول از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : قید.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
-1

تتت

ونتخخ

ش 2 سال قبل
1

قید

شقایق 2 سال قبل
1

جواب جدول؟

فرزانه 2 سال قبل
2

سوال اول نوشتن درس هفدهم قسمت جدول قالب میشود

علی احمدی 2 سال قبل
0

نوعی فعل گذشته میشه استمراری

sara 2 سال قبل
0

1.قالب2.قید3. بیت

نویسنده 2 سال قبل
3

1.قالب2.قید3.بیت

ناشناس 2 سال قبل
2

نازی سارانی راد

نویسنده 2 سال قبل
0

قید

سید رضا سید علیان 2 سال قبل
1

1جدول میشه قالب دو رو شما بگید 3 بیت

نویسنده 2 سال قبل
2

۹ میشه مسندnili

برای پاسخ کلیک کنید