یک برنامه تلویزیونی ترجیحا سریال یا فیلم را به طور گروهی نقد کنید و نکات مثبت و منفی آن را روی یک کاغذ بنویسید و در کلاس بخوانید صفحه 46 مطالعات اجتماعی هشتم

محدثه جسور

پایتخت:نکات مثبت: نمایش همدلی و همبستگی خانوادگی توجه به ضرورت حفاظت از محیط زیستپرداختن به پیشینه های کشتی به عنوان ورزش ملی و پهلوانی کشورنکات منفی:جنبه های متعدد شعاری و تبلیغاتیضعف در روند داستانی فیلمنامهصحنه های بی ارتباط با پیکره اصلی داستان

جواب به کار ببندیم صفحه ۴۶ کتاب مطالعات اجتماعی هشتم یک برنامه تلویزیونی ترجیحا سریال یا فیلم را به طور گروهی نقد کنید و نکات مثبت و منفی آن را روی یک کاغذ بنویسید و در کلاس بخوانید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی: نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

مبین سیفی: سری فیلم های سینمایی مرد عنکبوتی نکات مثبت:سرگرم کننده- مهیج- مبارزه با بدی ها و شخصیت های منفی نکات منفی:خشونت امیز.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
0

یک برنامه تلویز یونی ترجیا سریال یا فیلم را به طور گروهینقد کنید

ونکات مثبت ومنفی ان

نویسنده 2 سال قبل
2

سری فیلم های سینمایی مرد عنکبوتی نکات مثبت:سرگرم کننده- مهیج- مبارزه با بدی ها و شخصیت های منفی نکات منفی:خشونت امیز مبین سیفی

محدثه جسور 2 سال قبل
14

پایتخت:نکات مثبت: نمایش همدلی و همبستگی خانوادگی توجه به ضرورت حفاظت از محیط زیستپرداختن به پیشینه های کشتی به عنوان ورزش ملی و پهلوانی کشورنکات منفی:جنبه های متعدد شعاری و تبلیغاتیضعف در روند داستانی فیلمنامهصحنه های بی ارتباط با پیکره اصلی داستان

نویسنده 2 سال قبل
-1

عالی

نویسنده 2 سال قبل
-2

یک برنامه تلویزیونی (ترجیحاً سریال یافیلم )رابه طوره گورهی نقد کنید ونکات مثبت ومنفی ان را بنویسید

نویسنده 2 سال قبل
-2

فیلم های ترسناکنکات آموزنده: هیچ نکات مفیدی ندارد

برای پاسخ کلیک کنید