یکی از عناصر مهم داستان در جدول صفحه 133 و 134 فارسی نهم

جواب نوشتن صفحه ۱۳۳ و ۱۳۴ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم یکی از عناصر مهم داستان در جدول از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : درونمایه.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ع 1 سال قبل
-2

یکی از عناصر مهم داستان

نویسنده 2 سال قبل
0

زاویه دیدنامی

ناشناس 2 سال قبل
0

درونمایه

برای پاسخ کلیک کنید