یکی از موضوع هایی را که در فعالیت (1) نوشتید انتخاب کنید و با تجسم شخصیت ویژگی های او را مانند جدول صفحه قبل بنویسید صفحه 57 نگارش یازدهم

نویسنده

ویژگی شخسیتی مادر.ظاهری: رنگ مو حالت ان. رنگ پوست. رنگ چشم. سن و سال. چهره. قدو اندازه. لباس.

نویسنده

Hi

امیرحسین

بفرستین

جواب فعالیت صفحه ۵۷ کتاب نگارش پایه یازدهم یکی از موضوع هایی را که در فعالیت (1) نوشتید انتخاب کنید و با تجسم شخصیت ویژگی های او را مانند جدول صفحه قبل بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش یکی جواب رو بفرسته.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
عرفان 2 سال قبل
-1

موضوع گل

ناشناس 2 سال قبل
2

بفرستن

0
ناشناس 2 سال قبل

ویژگی های ظاهری ورفتار یک فرد

نویسنده 2 سال قبل
2

خوب بود

نویسنده 2 سال قبل
0

حسین حمید آبادی

نویسنده 2 سال قبل
0

سلام

ابوالفضل مقدم 2 سال قبل
0

عالی

نویسنده 2 سال قبل
0

بعزن غخع

ناشناس 2 سال قبل
2

بفرستین

نویسنده 2 سال قبل
21

ویژگی شخسیتی مادر.ظاهری: رنگ مو حالت ان. رنگ پوست. رنگ چشم. سن و سال. چهره. قدو اندازه. لباس.

نویسنده 2 سال قبل
2

مادر. مژگان

نویسنده 2 سال قبل
1

صندلی

نویسنده 2 سال قبل
-2

میوه

نویسنده 2 سال قبل
1

احمد

1
مژدوای 2 سال قبل

یعنی چه نظر بده اول متن انشارو بده تا نظر بدم

امیرحسین 2 سال قبل
3

بفرستین

نویسنده 2 سال قبل
0

عسکر 2 سال قبل
0

پ یچی بگوین تا بتویسم

نویسنده 2 سال قبل
0

ویژگی شخصیت بهروز

نویسنده 2 سال قبل
0

نینیدینیپسنسدسدسدسذسذس

نویسنده 2 سال قبل
0

بفرستین

نویسنده 2 سال قبل
3

Hi

نویسنده 2 سال قبل
0

بله

نویسنده 2 سال قبل
1

رنگ پوست

م.ا 2 سال قبل
1

عالی

برای پاسخ کلیک کنید