یکی از موضوع هایی را که در فعالیت (1) نوشتید انتخاب کنید و با تجسم شخصیت ویژگی های او را مانند جدول صفحه قبل بنویسید صفحه 57 نگارش یازدهم

نویسنده

ویژگی شخسیتی مادر.ظاهری: رنگ مو حالت ان. رنگ پوست. رنگ چشم. سن و سال. چهره. قدو اندازه. لباس.

نویسنده

Hi

جواب فعالیت صفحه ۵۷ کتاب نگارش پایه یازدهم یکی از موضوع هایی را که در فعالیت (1) نوشتید انتخاب کنید و با تجسم شخصیت ویژگی های او را مانند جدول صفحه قبل بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش یکی جواب رو بفرسته.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 8 ماه قبل
1

بفرستن

1
ناشناس 8 ماه قبل

ویژگی های ظاهری ورفتار یک فرد

نویسنده 8 ماه قبل
2

خوب بود

نویسنده 8 ماه قبل
1

حسین حمید آبادی

نویسنده 8 ماه قبل
0

سلام

ابوالفضل مقدم 8 ماه قبل
0

عالی

نویسنده 8 ماه قبل
0

بعزن غخع

ناشناس 8 ماه قبل
1

بفرستین

نویسنده 8 ماه قبل
22

ویژگی شخسیتی مادر.ظاهری: رنگ مو حالت ان. رنگ پوست. رنگ چشم. سن و سال. چهره. قدو اندازه. لباس.

نویسنده 8 ماه قبل
2

مادر. مژگان

نویسنده 8 ماه قبل
1

صندلی

نویسنده 8 ماه قبل
-1

میوه

نویسنده 8 ماه قبل
1

احمد

0
مژدوای 8 ماه قبل

یعنی چه نظر بده اول متن انشارو بده تا نظر بدم

امیرحسین 8 ماه قبل
2

بفرستین

نویسنده 8 ماه قبل
0

عسکر 8 ماه قبل
0

پ یچی بگوین تا بتویسم

نویسنده 8 ماه قبل
0

ویژگی شخصیت بهروز

نویسنده 8 ماه قبل
0

نینیدینیپسنسدسدسدسذسذس

نویسنده 8 ماه قبل
0

بفرستین

نویسنده 8 ماه قبل
3

Hi

نویسنده 8 ماه قبل
0

بله

نویسنده 8 ماه قبل
1

رنگ پوست

م.ا 8 ماه قبل
1

عالی

برای پاسخ کلیک کنید