آنچه از تصویر بالا درباره راه های ایمنی برای آمادگی در برابر زمین لرزه به ذهنتان می رسد بنویسید صفحه 91 آمادگی دفاعی نهم

جواب فعالیت صفحه ۹۱ کتاب آمادگی دفاعی پایه نهم آنچه از تصویر بالا درباره راه های ایمنی برای آمادگی در برابر زمین لرزه به ذهنتان می رسد بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) مقاوم سازی ساختمان و رعایت اصول مهندسی.
2) ایمن سازی و محکم کردن وسایل داخل ساختمان.
3) افزایش آگاهی و آموزش افراد جامعه.
4) کسب آگاهی از نحوه وقوع زلزله.
5) کسب آگاهی از میزان استحکام ساختمان ها.
6) کسب آمادگی مقدماتی از اقدام های عملی در زمان وقوع زلزله.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
برای پاسخ کلیک کنید