انفاق کردن چه اثراتی در زندگی فرد انفاق کننده دارد؟ صفحه 7 مطالعات اجتماعی هشتم

نویسنده

۱_ افزایش برکت وروزی درزندگی۲_پاک کردن انسان ازبخل وحرص وطمع۳_تقویت روحیه ایثاروبخشش۴_رسیدن به آرامش روحی وفردی

ناشناس

هیچی

مهدی

اتفاق کردن چه اثراتی در زندگی فرد اتفاق کننده دارد

نویسنده

زمینه رستگاری فرد را در دنیا و آخرت فراهم میکند

نویسنده

مصطفی– انفاق کردن چه اثراتی در زندگی فرد انفاق کننده دارد؟

جواب فعالیت صفحه ۷ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم انفاق کردن چه اثراتی در زندگی فرد انفاق کننده دارد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : افزایش و ایجاد روحیه ی نیکوکاری – تمایل به کارهای نیک و خدا پسندانه –انجام بهتر فریضه ها و واجبات دینی بخشودگی گناهان و برخورداری از اجر معنوی –افزایش مال وبرکت روزی – آرامش خاطر و…

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نازنین 2 ماه قبل
1

هیچی به قران

نویسنده (اصلی) 3 ماه قبل
0

افزایش برکت در زندگی و تقویت روحیه فرد.

ناشناس 7 ماه قبل
10

هیچی

-2
Chrnesto 7 ماه قبل

😂😂😂😂😂😂

نویسنده 7 ماه قبل
3

به نیکی میرسیماز حسادت و کار های حرص آزار پرهیز میکنیم

نویسنده 7 ماه قبل
6

زمینه رستگاری فرد را در دنیا و آخرت فراهم میکند

2
یونس 7 ماه قبل

تکبیر

2
یونس 7 ماه قبل

تکبیر

مهدی 7 ماه قبل
6

اتفاق کردن چه اثراتی در زندگی فرد اتفاق کننده دارد

نویسنده 7 ماه قبل
11

۱_ افزایش برکت وروزی درزندگی۲_پاک کردن انسان ازبخل وحرص وطمع۳_تقویت روحیه ایثاروبخشش۴_رسیدن به آرامش روحی وفردی

نویسنده 7 ماه قبل
3

مصطفی– انفاق کردن چه اثراتی در زندگی فرد انفاق کننده دارد؟

برای پاسخ کلیک کنید