انفاق کردن چه اثراتی در زندگی فرد انفاق کننده دارد؟ صفحه 7 مطالعات اجتماعی هشتم

نویسنده

۱_ افزایش برکت وروزی درزندگی۲_پاک کردن انسان ازبخل وحرص وطمع۳_تقویت روحیه ایثاروبخشش۴_رسیدن به آرامش روحی وفردی

ناشناس

هیچی

نویسنده

زمینه رستگاری فرد را در دنیا و آخرت فراهم میکند

مهدی

اتفاق کردن چه اثراتی در زندگی فرد اتفاق کننده دارد

نویسنده

مصطفی– انفاق کردن چه اثراتی در زندگی فرد انفاق کننده دارد؟

جواب فعالیت صفحه ۷ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم انفاق کردن چه اثراتی در زندگی فرد انفاق کننده دارد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : افزایش و ایجاد روحیه ی نیکوکاری – تمایل به کارهای نیک و خدا پسندانه –انجام بهتر فریضه ها و واجبات دینی بخشودگی گناهان و برخورداری از اجر معنوی –افزایش مال وبرکت روزی – آرامش خاطر و…

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نازنین 2 سال قبل
-2

هیچی به قران

نویسنده (اصلی) 2 سال قبل
0

افزایش برکت در زندگی و تقویت روحیه فرد.

ناشناس 2 سال قبل
8

هیچی

نویسنده 2 سال قبل
2

به نیکی میرسیماز حسادت و کار های حرص آزار پرهیز میکنیم

نویسنده 2 سال قبل
7

زمینه رستگاری فرد را در دنیا و آخرت فراهم میکند

2
یونس 2 سال قبل

تکبیر

4
یونس 2 سال قبل

تکبیر

مهدی 2 سال قبل
6

اتفاق کردن چه اثراتی در زندگی فرد اتفاق کننده دارد

نویسنده 2 سال قبل
13

۱_ افزایش برکت وروزی درزندگی۲_پاک کردن انسان ازبخل وحرص وطمع۳_تقویت روحیه ایثاروبخشش۴_رسیدن به آرامش روحی وفردی

نویسنده 2 سال قبل
5

مصطفی– انفاق کردن چه اثراتی در زندگی فرد انفاق کننده دارد؟

برای پاسخ کلیک کنید