انشا یک دست صدا ندارد بازآفرینی ضرب المثل صفحه 45 نگارش هفتم

ناشناس

خیلی کانتون مظخرفه

ناشناس

الان جواب کو!😑

ناشناس

خیلی به درد نخوره

خوب نیس

بدرد نخورد

نویسنده

متن بی خودیه

بازآفرینی ضرب المثل صفحه ۴۵ نگارش هفتم انشا درباره درمورد یک دست صدا ندارد مثل نویسی گسترش از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت کتاب نگارش هفتم

متن مثل نویسی یک دست صدا ندارد نگارش هفتم

1. نوشته زیر را بخوانید، اصل ضرب المثل را با شکل گسترش یافته آن مقایسه کنید.
ضرب المثل: «یک دست، صدا ندارد»
صاحب خانه، همرزمانش را برد توی یک اتاق و گفت : «شماها اینجا راحت ترید». یک نفر از آنها آواز می خواند و بقیه دست می زدند. صاحب خانه، هر چند وقت یکبار، به جمعِ آنها سر می زد و برایشان چای و شیرینی می آورد. مردی گوشه اتاق، کنار حاج داوود نشسته بود و به در و دیوار نگاه می کرد. صاحب خانه، توی اتاق سرکشید و چشمش به مرد ساکت افتاد و به او گفت: «اخوی، اگه با ما قهری، چرا اومدی عروسی پسرم؟»
همه برگشتند و به مرد ساکت نگاه کردند. حاج داوود گفت : «از همرزمان قدیمه». صاحب خانه، گفت: «خیلی خوش اومدن؛ امّا اینجا که دیگه جبهه نیست، اینجا عروسی پسر منه، اگه دست نزنید و شاد نباشید ناراحت می شم». مرد ساکت از جایش بلند شد و گفت : «خیلی دلم می خواست دست بزنم؛ ولی حیف که :یه دست صدا نداره!»
همه به آستین چپ مرد که آویزان بود، نگاه کردند.

جواب پاسخ فعالیت صفحه 45 کتاب نگارش هفتم

1. نویسنده به شیوه بسیار زیبایی این ضرب المثل را گسترش داده است بدین گونه که خواننده تا انتهای متن در انتظار گنجاندن ضرب المثل در دل آن می باشد و با خود می گوید چگونه نویسنده می خواهد این ضرب المثل را در دل متن جای دهد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
4

بی مصرف به درد نخور

نیلوفر 1 سال قبل
-1

خوب بود

ناشناس 1 سال قبل
3

اصلا حال نکردم جواب ندارید

ناشناس 1 سال قبل
4

این چیه

فاطمه 1 سال قبل
1

بله

تینا 1 سال قبل
3

جوابش کدومه؟؟؟؟

عسل یاراحمدی 1 سال قبل
10

خیلی بدبود خو الان جوابش کو😕😕👹

بدددددددددد بود 2 سال قبل
12

خیلییییییی خیلی بد بود

zahra 2 سال قبل
12

الان جواب کو 😑😐

ناشناس 2 سال قبل
19

الان جواب کو!😑

6
ه۵۵ع۴ 1 سال قبل

بد بود

نویسنده 2 سال قبل
12

متن بی خودیه

خوب نیس 2 سال قبل
14

بدرد نخورد

ناشناس 2 سال قبل
19

خیلی کانتون مظخرفه

ناشناس 2 سال قبل
10

جوابش کدومه؟؟؟؟

ناشناس 2 سال قبل
14

خیلی به درد نخوره

ستاره 2 سال قبل
7

این الان جوابش کدومه؟؟🙄

ناشناس 2 سال قبل
6

جوابش کو ؟🙄🙄

ناشناس 2 سال قبل
0

بدرد نمیخوره

ناشناس 2 سال قبل
5

😐😑

😐😐 2 سال قبل
6

😐😐😑😑😑

برای پاسخ کلیک کنید