اولین مردی که به پیامبر ایمان آورد صفحه 71 هدیه های آسمان چهارم

ناشناس

علی

نویسنده

من خودم دارم عز تو میپرسم تو از من میپرسی

نویسنده

حضرت علی(ع)

نویسنده

اون چون هرروز میامد تو کوچه و دعا میکرد و به همه ی مردم گفت بهه بت ها دعا نکنید برای خدا دعا کنید

غیاث الدین طلبی

جواب سوال:(اولین مردی کار به پیامبر ایمان آورد ؟(علی)

جواب با خانواده صفحه ۷۱ کتاب هدیه های آسمان کلاس چهارم ابتدایی اولین مردی که به پیامبر ایمان آورد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : علی.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
1

اولین

ناشناس 2 سال قبل
1

سلام حضرت علی. ع

ناشناس 2 سال قبل
1

سلام

حضرت علی(ع)

0
زهرا 1 سال قبل

حضرت علی

ناشناس 2 سال قبل
0

خورشیدگرفتگی نشانه ی چیست

ناشناس 2 سال قبل
-1

اولین مردی که به پیامبرواول

نویسنده 2 سال قبل
8

من خودم دارم عز تو میپرسم تو از من میپرسی

1
شاهین 2 سال قبل

نمی دونم

ناشناس 2 سال قبل
9

علی

نویسنده 2 سال قبل
1

اولین مردی که به پیامبر ایمان آورد کی بود

غیاث الدین طلبی 2 سال قبل
5

جواب سوال:(اولین مردی کار به پیامبر ایمان آورد ؟(علی)

نویسنده 2 سال قبل
6

اون چون هرروز میامد تو کوچه و دعا میکرد و به همه ی مردم گفت بهه بت ها دعا نکنید برای خدا دعا کنید

نویسنده 2 سال قبل
6

حضرت علی(ع)

سودا بولات 2 سال قبل
4

اولی زنی که به پیامبر ایمان اورد که بودجواب ☜خدیجه (ص) اولی زن مسلمان

نویسنده 2 سال قبل
2

اولین مردی که به پیامبرایمان آورد که بود

0
یسنا 2 سال قبل

حضرت علی بود که به پیامبر ایمان آورد

برای پاسخ کلیک کنید