اولین مردی که به پیامبر ایمان آورد صفحه 71 هدیه های آسمان چهارم

نویسنده

من خودم دارم عز تو میپرسم تو از من میپرسی

ناشناس

علی

نویسنده

حضرت علی(ع)

غیاث الدین طلبی

جواب سوال:(اولین مردی کار به پیامبر ایمان آورد ؟(علی)

نویسنده

اون چون هرروز میامد تو کوچه و دعا میکرد و به همه ی مردم گفت بهه بت ها دعا نکنید برای خدا دعا کنید

جواب با خانواده صفحه ۷۱ کتاب هدیه های آسمان کلاس چهارم ابتدایی اولین مردی که به پیامبر ایمان آورد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : علی.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 3 ماه قبل
0

سلام حضرت علی(ع)

ناشناس 3 ماه قبل
0

سلام حضرت علی. ع

ناشناس 3 ماه قبل
0

سلام

حضرت علی(ع)

ناشناس 3 ماه قبل
0

خورشیدگرفتگی نشانه ی چیست

ناشناس 7 ماه قبل
2

اولین مردی که به پیامبرواول

نویسنده 7 ماه قبل
8

من خودم دارم عز تو میپرسم تو از من میپرسی

2
شاهین 7 ماه قبل

نمی دونم

ناشناس 7 ماه قبل
7

علی

نویسنده 7 ماه قبل
0

اولین مردی که به پیامبر اکرم ایمان آورد حضرت علی بود .

نویسنده 7 ماه قبل
2

اولین مردی که به پیامبر ایمان آورد کی بود

غیاث الدین طلبی 7 ماه قبل
6

جواب سوال:(اولین مردی کار به پیامبر ایمان آورد ؟(علی)

نویسنده 7 ماه قبل
5

اون چون هرروز میامد تو کوچه و دعا میکرد و به همه ی مردم گفت بهه بت ها دعا نکنید برای خدا دعا کنید

نویسنده 7 ماه قبل
6

حضرت علی(ع)

سودا بولات 7 ماه قبل
4

اولی زنی که به پیامبر ایمان اورد که بودجواب ☜خدیجه (ص) اولی زن مسلمان

نویسنده 7 ماه قبل
2

اولین مردی که به پیامبرایمان آورد که بود

0
یسنا 6 ماه قبل

حضرت علی بود که به پیامبر ایمان آورد

برای پاسخ کلیک کنید