ایرانیان چه تاثیراتی بر جانشینان چنگیز و تیمور گذاشتند؟ توضیح دهید صفحه 111 مطالعات اجتماعی پنجم

نویسنده

جانشینان چنگیز و تیمور سعی داشتند با عقاید مردم ایران و آداب و رسوم مردم را یاد بگیرند

جواب فعالیت صفحه ۱۱۱ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم دبستان ایرانیان چه تاثیراتی بر جانشینان چنگیز و تیمور گذاشتند؟ توضیح دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : وزیران ایرانی سعی می کردند مغولان را راهنمایی و هدایت کنند و راه و رسم کشورداری را به آن ها بیاموزند. جانشینان چنگیز، هلاکو و تیمور پس از آشنایی با مردم ایران، تحت تاثیر عقاید و آداب و رسوم ایرانیان قرار گرفتند و به تدریج مسلمان شدند. آن ها سعی کردند از خشونت و ویرانگری پدرانشان فاصله گرفته و به عمران و آبادی در ایران پرداختند.

فریما سلمان زاده : وزیران ایرانی سعی می کردند مغولان را راهنمایی و هدایت کنند و راه و رسم کشورداری را به آن ها بیاموزند. جانشینان چنگیز، هلاکو و تیمور پس از آشنایی با مردم ایران، تحت تاثیر عقاید و آداب و رسوم ایرانیان قرار گرفتند و به تدریج مسلمان شدند. آن ها سعی کردند از خشونت و ویرانگری پدرانشان فاصله گرفته و به عمران و آبادی در ایران پرداختند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
مرسانا 16 روز قبل
0

ایرانیان چه تثیراتی بر جانشینان چنگیز و هلاکو و تیمورگذاشتند توضیح دهید

ناشناس 20 روز قبل
0

سوال ۱

چس 20 روز قبل
0

احمقا🤣

ناشناس 3 ماه قبل
1

ممنون

فریما سلمان زاده 4 ماه قبل
0

وزیران ایرانی سعی می کردند مغولان را راهنمایی و هدایت کنند و راه و رسم کشورداری را به آن ها بیاموزند. جانشینان چنگیز، هلاکو و تیمور پس از آشنایی با مردم ایران، تحت تاثیر عقاید و آداب و رسوم ایرانیان قرار گرفتند و به تدریج مسلمان شدند. آن ها سعی کردند از خشونت و ویرانگری پدرانشان فاصله گرفته و به عمران و آبادی در ایران پرداختند.

0
ناشناس 13 روز قبل

طوومار

ناشناس 4 ماه قبل
0

عالیی👌

نویسنده 4 ماه قبل
-2

نزانو

نویسنده 4 ماه قبل
3

جانشینان چنگیز و تیمور سعی داشتند با عقاید مردم ایران و آداب و رسوم مردم را یاد بگیرند

نویسنده 4 ماه قبل
2

من فقط میدونم درس خیلی چیز مزخرفیه😑

-2
ملیکا 4 ماه قبل

اره

ناشناس 4 ماه قبل
1

خیلی سابت عالی است

زهرا 4 ماه قبل
-1

اسکول این که نشد جواب

ناشناس 4 ماه قبل
-1

ایرانیان چه تاثیراتی بر جانشینان چنگیز و تیمور گذاشتند؟

برای پاسخ کلیک کنید