ایرانیان چه تاثیراتی بر جانشینان چنگیز و تیمور گذاشتند؟ توضیح دهید صفحه 111 مطالعات اجتماعی پنجم

Asgari

وزیران ایرانی سعی می کردند مغولان را راهنمایی و هدایت کنند و راه و رسم کشورداری را به آن ها بیاموزند. جانشینان چنگیز، هلاکو و تیمور پس از آشنایی با مردم ایران، تحت تاثیر عقاید و آداب و رسوم ایرانیان قرار گرفتند و به تدریج مسلمان شدند. آن ها سعی کردند از خشونت و ویرانگری پدرانشان فاصله گرفته و به عمران و آبادی در ایران پرداختند.

جواب فعالیت صفحه ۱۱۱ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم دبستان ایرانیان چه تاثیراتی بر جانشینان چنگیز و تیمور گذاشتند؟ توضیح دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : وزیران ایرانی سعی می کردند مغولان را راهنمایی و هدایت کنند و راه و رسم کشورداری را به آن ها بیاموزند. جانشینان چنگیز، هلاکو و تیمور پس از آشنایی با مردم ایران، تحت تاثیر عقاید و آداب و رسوم ایرانیان قرار گرفتند و به تدریج مسلمان شدند. آن ها سعی کردند از خشونت و ویرانگری پدرانشان فاصله گرفته و به عمران و آبادی در ایران پرداختند.

فریما سلمان زاده : وزیران ایرانی سعی می کردند مغولان را راهنمایی و هدایت کنند و راه و رسم کشورداری را به آن ها بیاموزند. جانشینان چنگیز، هلاکو و تیمور پس از آشنایی با مردم ایران، تحت تاثیر عقاید و آداب و رسوم ایرانیان قرار گرفتند و به تدریج مسلمان شدند. آن ها سعی کردند از خشونت و ویرانگری پدرانشان فاصله گرفته و به عمران و آبادی در ایران پرداختند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
فاطمه 2 سال قبل
-1

من عاشق درس هستم مخصوصاً مطالعات

مرسانا 2 سال قبل
0

ایرانیان چه تثیراتی بر جانشینان چنگیز و هلاکو و تیمورگذاشتند توضیح دهید

4
Asgari 2 سال قبل

وزیران ایرانی سعی می کردند مغولان را راهنمایی و هدایت کنند و راه و رسم کشورداری را به آن ها بیاموزند. جانشینان چنگیز، هلاکو و تیمور پس از آشنایی با مردم ایران، تحت تاثیر عقاید و آداب و رسوم ایرانیان قرار گرفتند و به تدریج مسلمان شدند. آن ها سعی کردند از خشونت و ویرانگری پدرانشان فاصله گرفته و به عمران و آبادی در ایران پرداختند.

ناشناس 2 سال قبل
0

سوال ۱

چس 2 سال قبل
-1

احمقا🤣

ناشناس 2 سال قبل
2

ممنون

فریما سلمان زاده 2 سال قبل
0

وزیران ایرانی سعی می کردند مغولان را راهنمایی و هدایت کنند و راه و رسم کشورداری را به آن ها بیاموزند. جانشینان چنگیز، هلاکو و تیمور پس از آشنایی با مردم ایران، تحت تاثیر عقاید و آداب و رسوم ایرانیان قرار گرفتند و به تدریج مسلمان شدند. آن ها سعی کردند از خشونت و ویرانگری پدرانشان فاصله گرفته و به عمران و آبادی در ایران پرداختند.

-1
ناشناس 2 سال قبل

طوومار

ناشناس 2 سال قبل
0

عالیی👌

نویسنده 2 سال قبل
2

جانشینان چنگیز و تیمور سعی داشتند با عقاید مردم ایران و آداب و رسوم مردم را یاد بگیرند

نویسنده 2 سال قبل
2

من فقط میدونم درس خیلی چیز مزخرفیه😑

ناشناس 2 سال قبل
0

خیلی سابت عالی است

برای پاسخ کلیک کنید