این بیت حافظ با کدام قسمت درس ارتباط دارد؟ نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند جوانان سعادتمند پند پیر دانا را صفحه 121 فارسی هشتم

آیناز

معنی:ای عزیز من به نصیحت های بزرگتر ها گوش کن زیرا جوانان خوشبخت پند پیران باتجربه را از جان خود بیشتر دوست دارند.واج آرایی در حرف ج و پجانا:شبه جملهپیر و جوان: تضاد

جواب خودارزیابی صفحه ۱۲۱ کتاب ادبیات فارسی پایه هشتم این بیت حافظ با کدام قسمت درس ارتباط دارد؟ نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند جوانان سعادتمند پند پیر دانا را از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : برعکس اگر عقل و متانت را شعار خود کنند و پیران سالخورده را که عمر درازتر و تجربه بیشتر دارند در این راه پر خوف و خطر راهبر خود قرار دهند زندگی را به راحت و آسایش خواهند گذرانید و ایام پیری بتوانند برای دیگران کارهای مفیدی انجام دهند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
آیناز 7 ماه قبل
17

معنی:ای عزیز من به نصیحت های بزرگتر ها گوش کن زیرا جوانان خوشبخت پند پیران باتجربه را از جان خود بیشتر دوست دارند.واج آرایی در حرف ج و پجانا:شبه جملهپیر و جوان: تضاد

ناشناس 7 ماه قبل
0

میشه جواب برام بفرستید

برای پاسخ کلیک کنید