انفاق را تعریف کنید و سه مورد از فواید آن را نام ببرید صفحه 128 پیام های آسمان نهم

mahsa_225

بخشش بخشی از اموال خود به نیاز مندان را انفاق می گویند

۱- کم شدن فاصله طبقاتی

۲- احساس مسئولیت

۳- احساس امنیت و آرامش

نویسنده

زکات به چه چیز هایی تعلق میگیرد

نویسنده

به دست نیازمندان می رسد و فاصله طبقاتی میان ثروتمند و فقیر کمتر می شود، بخش زیادی از گناهان و جرمهای ناشی از فقر از جامعه ریشه کن می شود، مردم نسبت به یکدیگر مهربانتر می شوند و احساس مسئولیت بیشتریمی کنند و در نهایت آرامش و امنیت در جامعه حاکم می شوند یاس

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۲۸ کتاب پیام های آسمان پایه نهم انفاق را تعریف کنید و سه مورد از فواید آن را نام ببرید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : دادن بخشی از اموالی که خداوند به انسان بخشیده است.
1) ثروت به دست فقرا نیز می رسد.
2) فاصله طبقاتی میان ثروتمند و فقثر کمتر می شود.
3) بخش زیادی از گناهان جرم های ناشی از فقر جامعه ریشه کن می شود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
امیر مهدی🤍⚘ 10 روز قبل
1

کم شدن فاصله طبقاتی

احساس مسئولیت

احساس امنیت و ارامش

mahsa_225 1 ماه قبل
7

بخشش بخشی از اموال خود به نیاز مندان را انفاق می گویند

۱- کم شدن فاصله طبقاتی

۲- احساس مسئولیت

۳- احساس امنیت و آرامش

یاس 4 ماه قبل
1

به دست نیازمندان می رسد و فاصله طبقاتی میان ثروتمند و فقیر کمتر می شود، بخش زیادی از گناهان و جرمهای ناشی از فقر از جامعه ریشه کن می شود، مردم نسبت به یکدیگر مهربانتر می شوند و احساس مسئولیت بیشتریمی کنند و در نهایت آرامش و امنیت در جامعه حاکم می شوند

3
نویسنده 4 ماه قبل

به دست نیازمندان می رسد و فاصله طبقاتی میان ثروتمند و فقیر کمتر می شود، بخش زیادی از گناهان و جرمهای ناشی از فقر از جامعه ریشه کن می شود، مردم نسبت به یکدیگر مهربانتر می شوند و احساس مسئولیت بیشتریمی کنند و در نهایت آرامش و امنیت در جامعه حاکم می شوند یاس

نویسنده 4 ماه قبل
3

زکات به چه چیز هایی تعلق میگیرد

1
mahsa_225 1 ماه قبل

غلات: گندم جو کشمش خرما

دام: شتر گاو گوسفند

سکه: طلا نقره

برای پاسخ کلیک کنید