انفاق را تعریف کنید و سه مورد از فواید آن را نام ببرید صفحه 128 پیام های آسمان نهم

mahsa_225

بخشش بخشی از اموال خود به نیاز مندان را انفاق می گویند

۱- کم شدن فاصله طبقاتی

۲- احساس مسئولیت

۳- احساس امنیت و آرامش

نویسنده

زکات به چه چیز هایی تعلق میگیرد

یاس

به دست نیازمندان می رسد و فاصله طبقاتی میان ثروتمند و فقیر کمتر می شود، بخش زیادی از گناهان و جرمهای ناشی از فقر از جامعه ریشه کن می شود، مردم نسبت به یکدیگر مهربانتر می شوند و احساس مسئولیت بیشتریمی کنند و در نهایت آرامش و امنیت در جامعه حاکم می شوند

REZA.BAY

دومورد از فواید انفاق را بنویسید.

۱) کم شدن فاصله طبقاتی

۲)احساس مسئولیت بیشتر

۳)احساس امنیت و آرامش

❤(موفق باشید)❤

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۲۸ کتاب پیام های آسمان پایه نهم انفاق را تعریف کنید و سه مورد از فواید آن را نام ببرید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : دادن بخشی از اموالی که خداوند به انسان بخشیده است.
1) ثروت به دست فقرا نیز می رسد.
2) فاصله طبقاتی میان ثروتمند و فقثر کمتر می شود.
3) بخش زیادی از گناهان جرم های ناشی از فقر جامعه ریشه کن می شود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
mahsa 5 ماه قبل
1

خواهش میکنم جوااااااااااااااب صحیح بگذارید😐😐

REZA.BAY 5 ماه قبل
3

دومورد از فواید انفاق را بنویسید.

۱) کم شدن فاصله طبقاتی

۲)احساس مسئولیت بیشتر

۳)احساس امنیت و آرامش

❤(موفق باشید)❤

امیر مهدی🤍⚘ 5 ماه قبل
2

کم شدن فاصله طبقاتی

احساس مسئولیت

احساس امنیت و ارامش

mahsa_225 6 ماه قبل
13

بخشش بخشی از اموال خود به نیاز مندان را انفاق می گویند

۱- کم شدن فاصله طبقاتی

۲- احساس مسئولیت

۳- احساس امنیت و آرامش

یاس 9 ماه قبل
3

به دست نیازمندان می رسد و فاصله طبقاتی میان ثروتمند و فقیر کمتر می شود، بخش زیادی از گناهان و جرمهای ناشی از فقر از جامعه ریشه کن می شود، مردم نسبت به یکدیگر مهربانتر می شوند و احساس مسئولیت بیشتریمی کنند و در نهایت آرامش و امنیت در جامعه حاکم می شوند

2
نویسنده 9 ماه قبل

به دست نیازمندان می رسد و فاصله طبقاتی میان ثروتمند و فقیر کمتر می شود، بخش زیادی از گناهان و جرمهای ناشی از فقر از جامعه ریشه کن می شود، مردم نسبت به یکدیگر مهربانتر می شوند و احساس مسئولیت بیشتریمی کنند و در نهایت آرامش و امنیت در جامعه حاکم می شوند یاس

نویسنده 9 ماه قبل
3

زکات به چه چیز هایی تعلق میگیرد

2
mahsa_225 6 ماه قبل

غلات: گندم جو کشمش خرما

دام: شتر گاو گوسفند

سکه: طلا نقره

برای پاسخ کلیک کنید