اولین قسمتی که پس از جوانه زدن دانه از آن خارج میشود چیست

فاطمه مومنی

تارهای کشنده

نویسنده

تار های کشنده

نویسنده

محمد مهدی:کاس برگ

نویسنده

ریشه

نویسنده

تارهای کشنده

اولین قسمتی که پس از جوانه زدن دانه از آن خارج میشود چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ریشه.

آرمیتا حمیدی : اولین قسمتی که بعد از جوانه زدن از گیاه بیرون می اید تار های کشنده میباشد..

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 6 ماه قبل
0

ریشه

ناشناس 7 ماه قبل
0

میشه بگین که اولین قسمتی که پس از جوانه زدن دانه از آن خارج میشود ریشه است ؟

ناشناس 7 ماه قبل
0

ریشه ❤

ناشناس 7 ماه قبل
0

نه

ناشناس 7 ماه قبل
0

کدام هستن

0
ناشناس 7 ماه قبل

من نمی دونم

ناشناس 7 ماه قبل
1

گیاهک

ناشناس 8 ماه قبل
0

تار کشنده

ناشناس 8 ماه قبل
0

تار کشنده

امیر 8 ماه قبل
-1

ریشه

ناشناس 8 ماه قبل
1

اولین قسمتی که پس از جوانه زدن دانه ها ازآنهاخارج‌میشودچه‌نام‌دارد

علي 10 ماه قبل
0

ساقه

ناشناس 10 ماه قبل
-1

ریشه

نویسنده 11 ماه قبل
11

محمد مهدی:کاس برگ

بله ریشه 11 ماه قبل
4

اولین قسمتی که پس جوانه زدن ریشه می گویند

نویسنده 11 ماه قبل
7

ریشه

نویسنده 11 ماه قبل
11

تار های کشنده

2
نویسنده 11 ماه قبل

تارهای کشنده

نویسنده 11 ماه قبل
6

حالا تار های کشنده یا ریشه

-1
نویسنده 11 ماه قبل

ریشه

نویسنده 11 ماه قبل
-1

گی

ناشناس 11 ماه قبل
1

ریشه

نویسنده 11 ماه قبل
6

تارهای کشنده

1
نویسنده 11 ماه قبل

ریشه

فاطمه مومنی 11 ماه قبل
13

تارهای کشنده

1
نویسنده 11 ماه قبل

ریشه

0
االتبترا 11 ماه قبل

خیر برگ ها

نویسنده 11 ماه قبل
0

نمیدانم

0
ناشناس 8 ماه قبل

ریشه

نویسنده 11 ماه قبل
-1

ریشهفاطمه

نویسنده 11 ماه قبل
0

ریشهچون وقتس یه لوبیا جوانه بزنه لوبیا باز میشه و ریشه از داخلش میاد بیرون

تینا فرجی 11 ماه قبل
1

اولین قسمتی که پس از جوانه زدن از دانه خارج می شود چیست

تینا فرجی 11 ماه قبل
0

من

نویسنده 11 ماه قبل
0

ررلا ر

نویسنده 11 ماه قبل
-1

اولین قسمتی که پس از جوانه زدن دانه از ان خارج میشود ساقه است

نویسنده 11 ماه قبل
0

اولین قسمت ریشه است.

هاوژین 11 ماه قبل
0

اولین قسمت ریشه است.

نویسنده 11 ماه قبل
-1

تاره های کشنده

نویسنده 11 ماه قبل
0

من که نمیدونم

نویسنده 11 ماه قبل
0

اولین قسمتی که پس از جوانه زدن دانه آن خارج می شود چیست. مهیاد

نویسنده 11 ماه قبل
0

ریشه است

نویسنده 11 ماه قبل
2

ریشه

را ما امیر صادقی دولتخانه 11 ماه قبل
0

ریشه

ناشناس 11 ماه قبل
2

پس از جوانه زدن ریشه از ان خارج میشود

نویسنده 11 ماه قبل
0

قغافغافل

نویسنده 11 ماه قبل
0

ونلل مج

ناشناس 11 ماه قبل
0

تار کشنده

فاطمه موسوی 11 ماه قبل
0

مطمئنم که ریشه

نویسنده 11 ماه قبل
0

سلام کک

نویسنده 11 ماه قبل
1

اولین قسمتی که پس از جوانه زدن دانه ها از آنها خارج می شود ریشه است….وروی ریشه تارهای نازکی وجودداردکه به آنها تارکشنده می گویندیاسمن

نویسنده 11 ماه قبل
0

نه

نویسنده 11 ماه قبل
0

درست

نویسنده 11 ماه قبل
0

اوند

نویسنده 11 ماه قبل
0

ريشه

نویسنده 11 ماه قبل
0

تازهای کشنده هست درسته

نویسنده 11 ماه قبل
0

بعد از ریشه چی

نویسنده 11 ماه قبل
0

اولین جوانه گیاه مربوط به چه قسمتی از گیاه است

سیف الله محمدی 11 ماه قبل
1

اولین قسمت ها پس از جوانه زدن دانه ها از آن خارج می شود چه نام دارد

برای پاسخ کلیک کنید