اهداف را به ترتیب اهمیت اولویت بندی کنید صفحه 49 تفکر و سبک زندگی هفتم

علی

اهداف کوتاه مدت اهداف میان مدت اهداف بلند مدت

جواب فعالیت در خانه صفحه ۴۹ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هفتم اهداف را به ترتیب اهمیت اولویت بندی کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
عاشه 2 سال قبل
-1

اصلن خوب نیست

عاشه 2 سال قبل
1

اصلن خوب نیست

ناشناس 2 سال قبل
0

اهداف کوتاه اهداف میان مدت اهداف کوتاه مدت

0
اسرا 2 سال قبل

خیلی عالی😍

علی 2 سال قبل
3

اهداف کوتاه مدت اهداف میان مدت اهداف بلند مدت

خیلی خوبه 2 سال قبل
1

خیلی خوبه

1
اسرا خیلی عالی😍 2 سال قبل

درباره ی ص ۴۹ تفکر هفتم فعالیت در خانه با جواب

نویسنده 2 سال قبل
2

اهداف کوتاه مدت 🥰اهداف میان مدت 😇اهداف بلند مدت🥰

1
✌🥰🖤🖇 2 سال قبل

اهداف کوتاه مدت 🖤🖇اهداف میان مدت 🖤🖇اهداف بلند مدت🖤🖇

نویسنده 2 سال قبل
0

خیلی خوب

اسرا 2 سال قبل
-1

درباره ی ص ۴۹ تفکر هفتم فعالیت در خانه با جواب

اسرا کمیجانی 2 سال قبل
1

خیلی خوب و عالی😍😍

برای پاسخ کلیک کنید