ایران در نیمکره شمالی قرار دارد یا نیمکره جنوبی نیمکره شرقی یا غربی صفحه 6 مطالعات اجتماعی نهم

نویسنده

نیمکره شمالی و شرقی

نویسنده

در نیمکره ی شمالی و شرقی

ملینا

ایران در نیمکره شمالی و شرقی قرار دارد

جواب فعالیت صفحه ۶ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم ایران در نیمکره شمالی قرار دارد یا نیمکره جنوبی نیمکره شرقی یا غربی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نیمکره شمالی زیرا درشمال خط استوا قراردارد. نیمکره شرقی. زیرا درشرق نصف النهار مبدأ قرار دارد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 ماه قبل
0

ایران در نیمکره شرقی قرار دارد یا غربی

چگونه می فهمید

ناشناس 2 ماه قبل
0

جواب

سینا 2 ماه قبل
0

ایران در نیمکره شمالی قرار دارد یا در نیمکره جنوبی؟نیمکره شرقی یا نیمکره غربی

نویسنده 11 ماه قبل
4

در نیمکره ی شمالی و شرقی

نویسنده 11 ماه قبل
6

نیمکره شمالی و شرقی

ملینا 11 ماه قبل
3

ایران در نیمکره شمالی و شرقی قرار دارد

نویسنده 11 ماه قبل
2

خوبم امیر حسین

0
شمال وشرقی 10 ماه قبل

۱۲

نویسنده 11 ماه قبل
0

سلام با توجه به چیز هایی که در درس خوانده ایم و کره جغرافیا: ایران در نیمکره شمالی و نیمکره شرقی قرار دارد.

....... 11 ماه قبل
0

i dont know

نویسنده 11 ماه قبل
-1

….

نویسنده 11 ماه قبل
0

نیمکره شرقی

نویسنده 11 ماه قبل
0

جغرافی دانان برای تعیین مکان پدیده ها بر روی زمین خطوط و مطالعه درباره مکان ها خطوط و تقسیمات فرضی را ابداع کرده

عاصفه 11 ماه قبل
0

در نیمکره شمالی هم نیمکره شرقی

نویسنده 11 ماه قبل
0

در نیمکره شمالی و نیمکره شرقیGOD OF WAR

نویسنده 11 ماه قبل
0

در نیمکره شمالی قرار دارد و نیمکره شرقیاز رشیدی

کوثر 11 ماه قبل
0

در نیمکره شمال و درمیاره شرقی

بی اسم 11 ماه قبل
-1

نمیدونی پس چرا پیام دادی اسکل

ناشناس 11 ماه قبل
2

در نیمکره شمالی قرار دارد و نیمکره شرقی

ب تو چه 11 ماه قبل
0

شمالی و شرقی

1
ممد 11 ماه قبل

ایول

نویسنده 11 ماه قبل
1

نیمکره شمالی زیرا درشمال خط استوا قراردارد. نیمکره شرقی. زیرا درشرق نصف النهار مبدأ قرار دارد.حسین عباسی

فاطمه 11 ماه قبل
0

موقعیت جغرافیایی کشور ایران در نیمکره شمالی……. و در نیمکره شرقی ……قرار دارد.

ناشناس 11 ماه قبل
1

موقعیت جغرافیایی کشور ایران در نیمکره شمالی ……و در نیمکره شرقی …..قرار دارد

برای پاسخ کلیک کنید