ایران در نیمکره شمالی قرار دارد یا نیمکره جنوبی نیمکره شرقی یا غربی صفحه 6 مطالعات اجتماعی نهم

نویسنده

نیمکره شمالی و شرقی

ملینا

ایران در نیمکره شمالی و شرقی قرار دارد

نویسنده

در نیمکره ی شمالی و شرقی

ناشناس

جواب

جواب فعالیت صفحه ۶ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم ایران در نیمکره شمالی قرار دارد یا نیمکره جنوبی نیمکره شرقی یا غربی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نیمکره شمالی زیرا درشمال خط استوا قراردارد. نیمکره شرقی. زیرا درشرق نصف النهار مبدأ قرار دارد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
0

ایران در نیمکره شرقی قرار دارد یا غربی

چگونه می فهمید

ناشناس 2 سال قبل
3

جواب

سینا 2 سال قبل
0

ایران در نیمکره شمالی قرار دارد یا در نیمکره جنوبی؟نیمکره شرقی یا نیمکره غربی

نویسنده 2 سال قبل
4

در نیمکره ی شمالی و شرقی

نویسنده 2 سال قبل
8

نیمکره شمالی و شرقی

ملینا 2 سال قبل
5

ایران در نیمکره شمالی و شرقی قرار دارد

نویسنده 2 سال قبل
0

خوبم امیر حسین

-2
شمال وشرقی 2 سال قبل

۱۲

نویسنده 2 سال قبل
0

سلام با توجه به چیز هایی که در درس خوانده ایم و کره جغرافیا: ایران در نیمکره شمالی و نیمکره شرقی قرار دارد.

....... 2 سال قبل
0

i dont know

نویسنده 2 سال قبل
0

….

نویسنده 2 سال قبل
1

نیمکره شرقی

نویسنده 2 سال قبل
-2

جغرافی دانان برای تعیین مکان پدیده ها بر روی زمین خطوط و مطالعه درباره مکان ها خطوط و تقسیمات فرضی را ابداع کرده

عاصفه 2 سال قبل
0

در نیمکره شمالی هم نیمکره شرقی

نویسنده 2 سال قبل
-2

در نیمکره شمالی و نیمکره شرقیGOD OF WAR

نویسنده 2 سال قبل
-2

در نیمکره شمالی قرار دارد و نیمکره شرقیاز رشیدی

کوثر 2 سال قبل
-2

در نیمکره شمال و درمیاره شرقی

بی اسم 2 سال قبل
-2

نمیدونی پس چرا پیام دادی اسکل

ناشناس 2 سال قبل
1

در نیمکره شمالی قرار دارد و نیمکره شرقی

ب تو چه 2 سال قبل
-1

شمالی و شرقی

0
ممد 2 سال قبل

ایول

نویسنده 2 سال قبل
-1

نیمکره شمالی زیرا درشمال خط استوا قراردارد. نیمکره شرقی. زیرا درشرق نصف النهار مبدأ قرار دارد.حسین عباسی

فاطمه 2 سال قبل
-1

موقعیت جغرافیایی کشور ایران در نیمکره شمالی……. و در نیمکره شرقی ……قرار دارد.

ناشناس 2 سال قبل
0

موقعیت جغرافیایی کشور ایران در نیمکره شمالی ……و در نیمکره شرقی …..قرار دارد

برای پاسخ کلیک کنید