آیا این امکان وجود داشت که خداوند برنامه سعادت بشر را یک بار و برای همیشه در زمان حضرت آدن برای مردم بفرستد چرا صفحه 32 دین و زندگی یازدهم

نویسنده

خیر ، زیرا سطح فکر مردم پایین بود . اگر هم می توانستند آنرا بفهمند به دلیل گذشت سالها دین دچار دگرگونی و تحریف میشد ، و آن دین ابتدایی که خدا فرستاده بود از بین میرفت. پس این خودش میطلبد که استمرار و پیوستگی در دعوت وجود داشته باشد.

نویسنده

با گذشت زمان،سطح فکر مردم تغییر میکند و شرایط زندگی اجتماعی و فردی در طول زمان های مختلف متفاوت است و باید برای آموزش و برنامه ریزی برای زندگی آنان به معیار های نظیر نوع معیشت ، آداب و رسوم ، دادو ستد ونظایر این معیار ها توجه کرد.پس این امکان وجود ندارد ولی خداوند از زمان حضرت آدم اصل برنامه زندگی انسان را فرستاده است ماهان غریب

نویسنده

خیر هر پیامبری آمد تا ادامه دهنده راه دیگری باشد و با کمک هم بتوانند دینی کامل و واحد را ارائه دهند همچنین طرز فکر جامعه ها دوره به دوره متفاوت بود پدر زمان آخرین پیامبر هم طرز فکر جامعه و هم از لحاظ کامل بودن دین خداوند صلاح دانست تا برنامه سعادت بشر را بفرستد

نویسنده

.

نویسنده

برای دریافت “آیا این امکان وجود داشت که خداوند برنامه سعادت بشر را یک بار و برای همیشه در زمان حضرت آدن برای مردم بفرستد چرا صفحه 32 دین و زندگی یازدهم” لطفا نظری در نظرات پایین سایت برای ما بفرستید یا از دکمه صورتی ارسال نظر استفاده کنید.

جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۳۲ کتاب دین و زندگی پایه یازدهم آیا این امکان وجود داشت که خداوند برنامه سعادت بشر را یک بار و برای همیشه در زمان حضرت آدن برای مردم بفرستد چرا از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در این صورت به دلیل عدم آگاهی مردم از جهت بلوغ فکری و عدم فهم دین، دین رها شده و متروک می گردید و زمینه های انحرلف در آن پدید می آمد و تعلیمات دین هیچ گاه به طرز صحیح به نسل بعد انتقال پیدا نمی کرد و آنها از داشتن دین صحیح و شناخت خداوند و زندگی سالم محروم می ماندند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 3 سال قبل
0

بله امکان داشت بفرستد اما خداوند برای تعیین سطح انسان ها قرارنداد یا امتحان کردنشون🤔میشه گفت شاید این باشه

نویسنده 3 سال قبل
44

با گذشت زمان،سطح فکر مردم تغییر میکند و شرایط زندگی اجتماعی و فردی در طول زمان های مختلف متفاوت است و باید برای آموزش و برنامه ریزی برای زندگی آنان به معیار های نظیر نوع معیشت ، آداب و رسوم ، دادو ستد ونظایر این معیار ها توجه کرد.پس این امکان وجود ندارد ولی خداوند از زمان حضرت آدم اصل برنامه زندگی انسان را فرستاده است ماهان غریب

1
ناشناس 3 سال قبل

خوب و جواب هم سطح با توضیحات کتاب

نویسنده 3 سال قبل
0

توضیح بیشتری در مورد اندیشه و تحقیق

نویسنده 3 سال قبل
1

حسین صالحی چیزی نمیدانم

0
امیر 3 سال قبل

نمیدونم

نویسنده 3 سال قبل
53

خیر ، زیرا سطح فکر مردم پایین بود . اگر هم می توانستند آنرا بفهمند به دلیل گذشت سالها دین دچار دگرگونی و تحریف میشد ، و آن دین ابتدایی که خدا فرستاده بود از بین میرفت. پس این خودش میطلبد که استمرار و پیوستگی در دعوت وجود داشته باشد.

شیما 3 سال قبل
2

😂 نمی دانم والا

نویسنده 3 سال قبل
2

و هر کسی دین جز دین اسلام اختیار کند هرگز از او پذیرفته نخواهد شد و در آخرت از زیانکاران خواهدبودسایه

نویسنده 3 سال قبل
3

میدونستم که اینجا نبودم

جانا 3 سال قبل
3

خیر چون سطح فکر مردم پایین بود و توانایی گرفتن برنامه کامل زندگیشون رو نداشتند و این باعث میشد تا نتونن به نیاز های فکری و اجتماعیشون جواب بدن

نویسنده 3 سال قبل
8

.

نویسنده 3 سال قبل
33

خیر هر پیامبری آمد تا ادامه دهنده راه دیگری باشد و با کمک هم بتوانند دینی کامل و واحد را ارائه دهند همچنین طرز فکر جامعه ها دوره به دوره متفاوت بود پدر زمان آخرین پیامبر هم طرز فکر جامعه و هم از لحاظ کامل بودن دین خداوند صلاح دانست تا برنامه سعادت بشر را بفرستد

نویسنده 3 سال قبل
0

: در این صورت به دلیل عدم آگاهی مردم از جهت بلوغ فکری و عدم فهم دین، دین رها شده و متروک می گردید و زمینه های انحرلف در آن پدید می آمد و تعلیمات دین هیچ گاه به طرز صحیح به نسل بعد انتقال پیدا نمی کرد

نویسنده 3 سال قبل
3

خدا عشقش کشید دنیا رو آفرید نا هم اسباب بازی اون هستیم داره با ما بازی میکنهاز باقال عاباس خریده مارو

نویسنده 3 سال قبل
5

برای دریافت “آیا این امکان وجود داشت که خداوند برنامه سعادت بشر را یک بار و برای همیشه در زمان حضرت آدن برای مردم بفرستد چرا صفحه 32 دین و زندگی یازدهم” لطفا نظری در نظرات پایین سایت برای ما بفرستید یا از دکمه صورتی ارسال نظر استفاده کنید.

نویسنده 3 سال قبل
0

خوبه آمین

ممد 3 سال قبل
0

عب نداره😂

نویسنده 3 سال قبل
1

در این صورت به دلیل عدم آگاهی مردم از جهت بلوغ فکری و عدم فهم دین، دین رها شده و متروک می گردید و زمینه های انحرلف در آن پدید می آمد و تعلیمات دین هیچ گاه به طرز صحیح به نسل بعد انتقال پیدا نمی کرد و آنها از داشتن دین صحیح و شناخت خداوند و زندگی سالم محروم می ماندند.

نویسنده 3 سال قبل
1

من میدونم ولی نمیگم..

نویسنده 3 سال قبل
1

آیا این امکان

برای پاسخ کلیک کنید