این بیمه چیست و چه فایده ای دارد صفحه 33 مطالعات اجتماعی پنجم

نویسنده

ما حتما باید خودمان را بیمه کنیم تا در برابر بلاها کسی باشد به ما کمک کندآتوسا قنبریان

نویسنده

درکارخانه ها باید کارگران را بیمه کنند تا از لحاظ امنیت جانی ایمنی باشند

King

بیمه : وقتی کسی آسیب جدی می بیند از بیمه برای پرداخت هزینه های بیمارستان استفاده می کنند🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

نیکنام عزیزی

بیمه، نوعی پس انداز محسوب میشود که با پرداخت حق بیمه، از پوششهای بیمه ای بخصوص هزینه پزشکی حادثه نقص عضو حادثه بیماریهای خاص ازکارافتادگی ،فوت به هر علت یا فوت حادثه، به بیمه شده گان یا ذینفع بیمه ای کمک کرده،و در آینده نیز یک سرمایه ای عالی به بیمه گذار اهدا میکند،البته در بیمه عمر و تامین آتیهدر صورت مشاوره حقوقی رایگان می تونید پیام بگذارید.

محمدامین

بیمه چونکه اگراتفاقی برای کار گران بیافتدبایدانهاپولیبدهندتا ان خانواده بتواننداز پس خرج مخارج خود بربیایند😝😝😗😗😗

جواب فعالیت صفحه ۳۳ کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم دبستان ابتدایی این بیمه چیست و چه فایده ای دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش یکی از بچه ها جواب رو بفرسته.

طاها : صاحبان کارخانه ها یا کارگاه های تولیدی باید همه ی کارگران و کسانی که در کارخانه مشغول به کارند بیمه کنند.

نویسنده : بیمه صندوقی برای تامین خسارت های جانی و مالی است. بیمه در زمان حال برای پیش بینی و مقابله با حوادثی که در اینده احتمال رخ دادن ان می باشد در نظر گرفته شده است و به نحوی اینده نگری اقتصادی است.

امیر علی ندیری : کارگاه و کارخانه ها باید کارگران را بیمه نموده تا از لحاظ امنیت جانی ایمن باشن.

فاطمه سادات خدادادی : بیمه ی صصندوقی برای تامین خسارت های جانبی و مالی است درزمان حال برای پیش بینی ومقاله باحوادثی که در آینده احتمال رخ دادن آن می باشد در نظر گرفته شده است وبه نحوه ی آینده نگری اقتصادی است.

آرتین : کارکنانی که بیمه می شوند پس از طی سال های خدمت دارای حقوق بازنشستگی می باشند و در صورت فوت آنها خانواده ایشان از نظر مالی و درمانی تامین هستند.

زینب محسنی پور : بیمه سازکاری است که طی ان یک بیمه گر بنا به ملاحضاتی تعهد میکند که زیان احتمالی یک بیمه گزار را در صورت وقوع یک حادثه در یک دوره ی زمانی خاص جبران نماید یا خدمات شخصی را به وی ارائه دهد. بنابراین بیمه یکی از روش های مقابله با ریسک است.

نیلوفر دلداده : بیمه یک نوع آینده نگری محسوب میشود و باعث میشود اگر خدایی نکرده اتفاقی برای ما افتاد بیمه به ما کمک میکند به خصوص بیمه عمر.

ناشناس : صاحبان کارخانه ها باید همه ی کارگران و کسانی را که در کارخانه مشغول به کارند بیمه کنند.

نرگس : بیمه خسارت های جانی و مالی را میدهد به شرطی که طرف مقابل بیمه شده باشد کارخانه ها باید کارگران را بیمه کنید که اگر روزی اتفاقی افتاد بیمه خسارت را بپردازد.

نویسنده : رضا صاحبان کار خانه باید کار گران را بیمه کنند تا اگر انها صدمه دیدند نصف پول را شرکت بیمه بدهد و مسلویت ان به عهده شرکت بیمه است.

نویسنده : بیمه به مردم کمک میکند که اگر خدایی نکرده تصادف یا…اتفاق بی افتد مسولیت را به عهده بگیرد.

یاسین عباسی : بیمه صندقی است که در ابتدا پولی را به آن می دهی و درحوادثی مانندزلزله مقداری از خسارت را می دهد و زمان باز نشستگی حقوق هنگفتی می دهد.

نویسنده : بیمه به مردم کمک میکند که اگر خدایی نکرده تصادف یا…اتفاق بی افتد مسولیت را به عهده بگیرد.

فاطمه ایزدی : بیمه اهمیت برخوردار است بیمه ها انواع مختلفی دارندوهر کدام از آنها میتوانند در زمان نیاز یک بخش از هزینه ها را پوشش می دهند.

نیکنام عزیزی : بیمه، نوعی پس انداز محسوب میشود که با پرداخت حق بیمه، از پوششهای بیمه ای بخصوص هزینه پزشکی حادثه نقص عضو حادثه بیماریهای خاص ازکارافتادگی ،فوت به هر علت یا فوت حادثه، به بیمه شده گان یا ذینفع بیمه ای کمک کرده،و در آینده نیز یک سرمایه ای عالی به بیمه گذار اهدا میکند،البته در بیمه عمر و تامین آتیه در صورت مشاوره حقوقی رایگان می تونید پیام بگذارید.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 10 روز قبل
5

صاحبان کارخانه ها یا کارگاه های تولیدی باید همه ی کارگران و کسانی که در کارخانه مشغول به کارند بیمه کنند . . TAHA

3
رویا 10 روز قبل

اوکی

0
10 روز قبل

این چیه هیچی نداره اسگول هاعه بیشرف ها

0
.... 10 روز قبل

خوب اینو که خودمونم میدونیم

فاطمه سادات خدادادی 10 روز قبل
4

بیمه ی صصندوقی برای تامین خسارت های جانبی و مالی است درزمان حال برای پیش بینی ومقاله باحوادثی که در آینده احتمال رخ دادن آن می باشد در نظر گرفته شده است وبه نحوه ی آینده نگری اقتصادی است .

امیر علی ندیری 10 روز قبل
0

کارگاه و کارخانهاباید کارگران را بیمه نموده تا از لحاظ امنیت جانی ایمن باشن

زینب محسنی پور 10 روز قبل
1

بیمه سازکاری است که طی ان یک بیمه گر بنا به ملاحضاتی تعهد میکند که زیان احتمالی یک بیمه گزار را در صورت وقوع یک حادثه در یک دوره ی زمانی خاص جبران نماید یا خدمات شخصی را به وی ارائه دهد. بنابراین بیمه یکی از روش های مقابله با ریسک است

آرتین 10 روز قبل
2

کارکنانی که بیمه می شوند پس از طی سال های خدمت دارای حقوق بازنشستگی می باشند و در صورت فوت آنها خانواده ایشان از نظر مالی و درمانی تامین هستند.

آرتین 10 روز قبل
2

بسیا آموزنده و عالی

محمدامین 10 روز قبل
5

بیمه چونکه اگراتفاقی برای کار گران بیافتدبایدانهاپولیبدهندتا ان خانواده بتواننداز پس خرج مخارج خود بربیایند😝😝😗😗😗

0
.... 10 روز قبل

خوب یه چیز کتابی بگو این چیه آخه اینو که عمه ی ابولم میدونه

نویسنده 10 روز قبل
0

عالی پرتقالی متعال شیر از کرج

یاسین عباسی 10 روز قبل
0

بیمه صندقی است که در ابتدا پولی را به آن می دهی و درحوادثی مانندزلزله مقداری از خسارت را می دهد و زمان باز نشستگی حقوق هنگفتی می دهد

نویسنده 10 روز قبل
-2

بیمه به مردم کمک میکند که اگر خدایی نکرده تصادف یا…اتفاق بی افتد مسولیت را به عهده بگیرد

فاطمه ایزدی 10 روز قبل
3

بیمه اهمیت برخوردار است بیمه ها انواع مختلفی دارندوهر کدام از آنها میتوانند در زمان نیاز یک بخش از هزینه ها را پوشش می دهند.

نیکنام عزیزی 10 روز قبل
5

بیمه، نوعی پس انداز محسوب میشود که با پرداخت حق بیمه، از پوششهای بیمه ای بخصوص هزینه پزشکی حادثه نقص عضو حادثه بیماریهای خاص ازکارافتادگی ،فوت به هر علت یا فوت حادثه، به بیمه شده گان یا ذینفع بیمه ای کمک کرده،و در آینده نیز یک سرمایه ای عالی به بیمه گذار اهدا میکند،البته در بیمه عمر و تامین آتیهدر صورت مشاوره حقوقی رایگان می تونید پیام بگذارید.

0
ناشناس 10 روز قبل

سلام ممنون من از رو مال نرگس نوستم

نویسنده 10 روز قبل
0

به نظر من بیمه برای این هست کا اگر کسی در حین کار آسیب دیدند به اندازه ی پولی که دادند پول بگیرند و خودشان را درمان کنند . و اگر هم کار به جایی رسید که باید استراحت زیادی داشته باشند خرج خانواده ی آنها از پول بیمه برداشته شود. درسته؟🤗

محمد توکلی 10 روز قبل
1

بیمه یعنی هر کی بمیره پولش را به خوانواده میدهند

نویسنده 10 روز قبل
1

باشه

زهرا 10 روز قبل
0

باحال

نویسنده 10 روز قبل
0

بیمه نوعی پس انداز محسوب میشود یعنی پولی به آن نی دهی و پس از مدتی از آن استفاده می کنی

نویسنده 10 روز قبل
3

صاحب کارخانه بایدکارگران را بیمه ی حوادث کند تا اگر اتفاقی افتاد بیمه پول بیما رستانشو پرداخت کنه😍😍

نویسنده 10 روز قبل
1

این بیمه چه فایدای داره

نویسنده 10 روز قبل
3

من آمدم چیزی پیدا کنم در عوض باید چیزی بگم اگر بلد بودم که خودم مینوشتملطفا برسی کنید

نویسنده 10 روز قبل
1

بیمه یعنی چه میشه توضیح دهید من باید تحقیق کنم عسل

sadaf 10 روز قبل
3

بیمه برای تامین خسارت های جانی و مالی است بیمه برای پیش بینی و مقابله با حوادثی که در اینده احتمال رخ دادن ان می باشد

نویسنده 10 روز قبل
1

میشه کامل و بهتر بگید خوب چه فایده ای داره

King 10 روز قبل
5

بیمه : وقتی کسی آسیب جدی می بیند از بیمه برای پرداخت هزینه های بیمارستان استفاده می کنند🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ستایش 10 روز قبل
2

من که اصلا چیز خوبی از این پیدا نکردم🙃😢😢😭😭

فاطمه 10 روز قبل
3

بیمه تامین کننده هست یعنی ما بیمه را داریم چون که اگزر اتفاقی نا خوشایندی مثل اینکه تصادف کنیم خدایی نکرده از بیمه استفاده میکنیم و بیمه مقداری از ان مبلغ را پرداخت میکند

میلاد 10 روز قبل
0

سپاس

نویسنده 10 روز قبل
0

صاحبان کارخانه ها یا کارگاهای تولیدی باید همه کار گران وکسانی را که در کار خانه مشغول به کار اند

حمید رضا کابلی 10 روز قبل
1

خیلی خوب

نویسنده 10 روز قبل
2

اگر اتفاقی برای کارگران بیفتد بیمه درمان آن ها را می دهدو همینطور بعد از بازنشستگی کمک حال آن هاستناشناس

هستی 10 روز قبل
1

سلام میشه یکی جواب کامل را بگویید الان هر کدام یک چیز گفتین

0
الناز مرادی 10 روز قبل

بله لطفا جوابو کامل بزارید

نویسنده 10 روز قبل
6

درکارخانه ها باید کارگران را بیمه کنند تا از لحاظ امنیت جانی ایمنی باشند

2
ل 10 روز قبل

بله درسته

نویسنده 10 روز قبل
3

افرادی که در یک جا کار می کنند باید بیمه شوند تا اگر بیمار شدند و به سر کار نرفتند بیمه پول آنها را بدهداسم من پارمیس رادفر

نویسنده 10 روز قبل
8

ما حتما باید خودمان را بیمه کنیم تا در برابر بلاها کسی باشد به ما کمک کندآتوسا قنبریان

نویسنده 10 روز قبل
3

صاحبان کارگاه یا کارخانه باید کارگران و تمام کسانی که در آنجا کار میکنند بیمه کنند تا اگر مشکلی برای کارگر در آن مکان پیش آمد هزینه ی کمتری برای بهبود خود خرج کند

1
الناز 10 روز قبل

نمیدونم😜😊

0
نویسنده 10 روز قبل

😂

نویسنده 10 روز قبل
2

پس اندازی از حقوق که برای کارهای درمانی و حقوق بازنشستگی استفاده می شود که درصدی از آن از حقوق ما و درصدی از ان را کار فرمامی دهد

فلانی 10 روز قبل
4

بیمه برای تا مین خسارت های جا نبی و مالی است

0
ناشناس 10 روز قبل

اصلا مال درسم نیس ک

3
😃 10 روز قبل

بیمه به مردم کمک می کند اگر خدای ناکرده تصادف یا… اتفاق بیافتد مسئولیت را به عهده بگیرد

ستاره فلاح محسنی 10 روز قبل
0

اره من نظرم همین است

علی 10 روز قبل
0

عا لی از این خوب نمی شه

نویسنده 10 روز قبل
0

بیمه تامین اجتماعی است

نویسنده 10 روز قبل
0

بیمه چیست وچه فایده ایی دارد؟

اسرا 10 روز قبل
1

عالی

نویسنده 10 روز قبل
-1

من نمیدونم حتی یک خط 😐😁

نویسنده 10 روز قبل
0

والا من گیج شدم

نویسنده 10 روز قبل
0

بله

نویسنده 10 روز قبل
0

های

نویسنده 10 روز قبل
0

اجتماعی پنجم صفحه ۳۳ با جواب و عکس

امیر علی 10 روز قبل
0

بیمه یک قول نامه برای حوادث آینده هست تاخسارت وارد شده جبران کنند

نویسنده 10 روز قبل
0

صاحبان کارخانه ها یا کارگاه هایباید باید بیمه کارگران را بپردازند و کسانی که درکارخانه ها مشغول هستند بیمه کنند. که تا وقتی که خدای نکرده تصاف کنند یا برایشان اتفاق دیگیری بیفتد باید به ان کارگر بیمه بدهند.

بنیامین راضی 10 روز قبل
1

کارکنانی که کار می کنند وبیمه هستند بعد از باز نشستگی حوق میگرند وخانواده از نظر مالی وبیمه درمانی تامین میشوند لایک یادتون نره

نویسنده 10 روز قبل
0

فعالیت

علی نظری 10 روز قبل
0

تعهد بین بیمه گر وبیمه شونده که بیمه گر متعهد مشود در قبال حق از بیمه شونده خسارت ناشی از حوادث را جبران کند

نویسنده 10 روز قبل
0

خیلی نوبی

نویسنده 10 روز قبل
0

…..

نویسنده 10 روز قبل
0

عحزعحژغخژعکبعکزغک

نویسنده 10 روز قبل
0

فایده دارد

نویسنده 10 روز قبل
0

خیلی خیلی هال به هم زنه

نویسنده 10 روز قبل
0

خیلی لاشی هست

ÂŘêf 10 روز قبل
0

پوکیده هست

علی مدانلو 10 روز قبل
0

خیلی گاوی اشغال اوزی

پپژپپرنزنپب 10 روز قبل
0

پددددددپدپدپددپدپددپپدپدپدپد

نویسنده 10 روز قبل
0

هاللکدتیحب

معصومه کریمی 10 روز قبل
0

بیمه یک نوع آینده نگری محصوب میشود وباعث می شود اگر خدایی نکرده اتفاقی برای ما افتاد به ما کمک می کند به خصوص بیمه ی عمر

نویسنده 10 روز قبل
0

برای حوادث جانی و مالی است

نویسنده 10 روز قبل
0

بیمه به مردم کمک میکنه شاید

نویسنده 10 روز قبل
0

به خدا نمی دانم خودمم دنبالشم

0
به تو ربتی داره که من کامل می دم یانه 10 روز قبل

به خدا جوابش رو نمی دانم منم دنبالشم🤣

درسته 10 روز قبل
0

کارگاه ها و کارخانه ها باید تا در آن را بیمه نموده تا از لحاظ امنیت جانی باشند

نویسنده 10 روز قبل
0

بیمه نوعی اینده نگری است؛ اگر ما بینه باشیم اگر اتفاق یا حادثه ای برای ما رخداد از بیمه به ویژه از بیمه عمر استفاده میکنیمنازنین عدالتی

نازی 10 روز قبل
0

درسته

پیروز 10 روز قبل
0

بیمه یعنی پرداخت خسارات به مشتری و پس دادن ان به صورت قسطی

نویسنده 10 روز قبل
0

بیمه پرداخت خسارات مشتری و پس دادن ان به صورت قسطی

نویسنده 10 روز قبل
0

ا

محدثه صاحبی 10 روز قبل
0

سلام.من کلاس پنجممبیمه صندوقی _ برای خسارت یا حفظ مالی و جانی در آینده….ممنونم از هم کاریتون دوستان گلم

نویسنده 10 روز قبل
1

بیمه نوعی ایده نگری است و باعث میشود که اگر اتفاقی برای ما افتاد به ویژه بیمه عمر کمک کنیم

نویسنده 10 روز قبل
0

نمیدانم

نویسنده 10 روز قبل
0

ماماشین های مان را بیمه میکنیم

نویسنده 10 روز قبل
0

برای جلوگیری از مشکلات صاحبان کارخانه بایدکارمندان خود را بیمه کنند.

نویسنده 10 روز قبل
0

✔️

نویسنده 10 روز قبل
0

بیمه نوعی آینده نگری است که باعث می شود اگر اتفاقی برای ما می افتد از هزینه های جانی و مالی د ر امان باشیم👋

نویسنده 10 روز قبل
0

متکگرک

نویسنده 10 روز قبل
0

۳۳

نویسنده 10 روز قبل
0

برای اینکه کالاتولید کند علاوه بر مولداوی به چه چیز های دیگری نیاز دارد

Hande__Erçel 10 روز قبل
0

بیمه نوعی اینده نگری است و باعث می شود اگر اتفاقی برای ما می افتد به ویژه بیمه عمر میکنیم

نویسنده 10 روز قبل
0

خر گاو

نویسنده 10 روز قبل
0

برای کا رگران چه فیده ای دارد

نویسنده 10 روز قبل
0

عالی خیلی ممنون

ناشناس 10 روز قبل
0

بیمه تامین اجتماعی علاوه بر این که در درون باز شکستگی بهبیمه شدگان مستمری پرداخت می کند در صورتی که فرد دوتار حادثه ناشی از کار شده باشد ضررهای را جبران می کند. این را بنویسید کامل و درست است

نویسنده 10 روز قبل
-1

گوه بر دهانتان جواب رو کامل بگین باااا🥺😅

نویسنده 10 روز قبل
0

این بیمه یک آینده نگری است هلیا ولی زاده

نویسنده 10 روز قبل
0

این بیمه نوعی آینده نگری است هلیا ولی زاده

نویسنده 10 روز قبل
-1

نمیدونم آدرینا صفوی😅😅😅😅🤣🤣🤣

نویسنده 10 روز قبل
0

این بیمه ب کارگران کمک میکند که اگر خسارت بدنی دیدند نصف پول انها را به درمانگاه پرداخت کند

نویسنده 10 روز قبل
-1

بیمه به مردم کمک می کند

نویسنده 10 روز قبل
1

مطالعات پنجم فعالیت صفحه 33باجوابکامه

نویسنده 10 روز قبل
0

بیمه صندوقی است برای پوشش خسارات جانی و مالی. بیمه در حال حاضر برای پیش بینی و پیش بینی رویدادهایی است که احتمال وقوع آنها در آینده وجود دارد و تا حدودی یک آینده نگری اقتصادی است.

نویسنده 10 روز قبل
2

بیمه یک نوع آینده نگری می باشد که وقتی که کارگربازنشست می شودبتواند به وسیله این بیمه حقوقی دریافت کند،همچنین به وسیله ی بیمه می تواند ازخدمات درمانی برخوردارباشد

نویسنده 10 روز قبل
-1

گفتیم که کارخانه برای تولید کالا به مواد اولیه نیاز دارند

نویسنده 10 روز قبل
-1

بیمه چیزی است که

نویسنده 10 روز قبل
-1

بیمه

نویسنده 10 روز قبل
1

بچه ها فک کنم جواب رو فهمیدم😅بیمه نوعی آینده نگری است و باعث می شود اگر اتفاقی برای ما می افتد ، به ویژه بیمه عمر کمک کنیم.

ناشناس 10 روز قبل
-1

سلام بیمه همه ی ما زیاد هستش برای همین زیاد نباید پیگیر این ماجرا بشید

نویسنده 10 روز قبل
-1

اجر

نویسنده 10 روز قبل
-1

بیمه نوعی آینده نگری است و باعث می شود اگر اتفاقی برای ما می افتد ، به ویژه بیمه عمر کمک کنیم.

نویسنده 10 روز قبل
-1

فعالیت :۵_جواب:چون مردم می توانند کالا های تولید آن کارخانه را بخرند

نویسنده 10 روز قبل
0

بیمه پیمانی است که بر پایه آن شرکت بیمه ی (بیمه گر) تعهد می کند

ناشناس 10 روز قبل
-2

به خاطر اینکه کارگران و بیمه شدگان از خدمات درمانی استفاده میکنند.

نویسنده 10 روز قبل
3

: بیمه نوعی آینده نگری است و باعث می شود اگر اتفاقی برای ما می افتد ، به ویژه بیمه عمر کمک کنیم.

نویسنده 10 روز قبل
0

محدثه تقی زاده

نویسنده 10 روز قبل
0

اگر خدایی نکرده اتفاقی بیفتد بیمه قسمتی از هزینه ی ءن را پرداخت می کند

-1
بهنام 10 روز قبل

افرین واقعاً

من 10 روز قبل
-1

نمیشه خودتون جواب بزارین 😒☹

پایان 10 روز قبل
-1

بیمه یعنی وقتی مردمی که در کار های سخت از جزو کارخانه ها مهندسی و ….. دچار آسیب شده باشند و نیاز به عمل داشته باشند خسارت می پردازد

ناشناس 10 روز قبل
3

این بیمه کردن کمک میکند هنگام باز نشستگی یا حوادث ناشی از کار برای مثال اگر اتفاقی برای دست کارگریبی افتاد و زیر دستگاه بماند و او دیگر نتواندکارکند این بیمه به او کمک میکند که خرج مالی خانواده را دربیاورد می پرسید چطور این بیمه از صاحب کارخانه یعنی صاحب کارخانه از این بیمه به گارگر ماهانه پول میریزد تا کار نکردن او را جبران کند و خرج او را در بیاورد و خرج زنگی اورا در بیاورد

نویسنده 10 روز قبل
-1

سلام

فاطمه ناصری 10 روز قبل
1

بیمه در کارخانه ها بسیار مهم است زیرا آن بیمه تقریبا تضمین جان آنها را دارد

نویسنده 10 روز قبل
-1

بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم بم

نویسنده 10 روز قبل
1

می خواهم مطالب کودکانه ای بیاورد تا معلم به من شک نکند

نویسنده 10 روز قبل
3

من میخوا یکی یک جواب طولانی بده چون من بره تحقیق مدرسه میخوام

میشه به من یک جواب طولانی بدید 10 روز قبل
0

میشه به من یک جواب طولانی بدید

0
... 10 روز قبل

لطفا میشه زیاد تعریف کنید

ملیسا 10 روز قبل
2

بیمه اهمیت برخوردار بیمه ها انواع مختلفی دارند وهر کدام از آنها میتوانند در زمان نیاز یک بخش از هزینه ها پوشش می دهند

نویسنده 10 روز قبل
-2

لطفاً بهم بگو کارخانه در محل زندگی شما وجود دارد گزارش بنویس چرا

نویسنده 10 روز قبل
0

بمیرید الهی

0
اهورا سعادتی 10 روز قبل

آشغال چرا فحش میدی؟

نویسنده 10 روز قبل
1

بیمه نوعی این آیند نگری است و باعث می شود اگر اتفاق یا حادثه ای برای ما می افتد پول یا خسارت جانبی که به ما وارد شده است را می دهد………….. سلام دوستان عزیز این مطلب را خودم نوشته ام من امیرعلی شفیعی مهر هستم

نویسنده 10 روز قبل
-2

می دونم ولی نمی گویم

نویسنده 10 روز قبل
1

صاحبان کارخانه ها و کارگاه ها باید تمام کسانی را که در کارخانه یا کارگاه مشغول به کار آمد بیمه کنند . این بیمه ای تعمیم اجتماعی به آنها کمک میکند بعد از بازنشستگی یا حوادث ناشی از کار،برای گذراندن زندگی و جبران ضرر هوایی که به آنها وارد شده ،پول از بیمه دریافت کنند کارگاه ها و کارخانه ها باید کارگران را بیمه کنند تا از لحاظ امنیت جانی ایمن باشند.بیمه نوعی پسنداز است که به ما ما کمک خوبی میکند . پریا امیدی

نویسنده 10 روز قبل
-1

بیمه برای محافظت از بدن خانه ماشین و…

نویسنده 10 روز قبل
-1

انشا درباره بیمه

نویسنده 10 روز قبل
1

بیمه در آینده برای کارگران مهم است برای بیمه های مختلف مثل ماشین و عمر که وقتی ماشین آسیب میبینه بیمه پولش رو میده یا خسارت میده

نویسنده 10 روز قبل
1

ما باید حتما خودمان را بیمه کنیم تا اگر حوادثی رخ دهد بخشی از پولی که نیاز داریم را از بیمه بگیریم

نویسنده 10 روز قبل
1

ما حتما باید خودمان را بیمه کنیم تا اگر حوادثی برای ما رخ داد بخشی از پولی که نیاز داريم را از بيمه بگیریم

برای پاسخ کلیک کنید