انشا مقایسه برخاستن از خواب در صبح روستا و شهر صفحه 73 کتاب نگارش هشتم

ناشناس

عالیه ولی حیف معلممون میفهمه😕

ناشناس

خوبه شماها یه مطلب از اینترنت پیدا می کنید و می نویسید و تحویل معلم میدیدمعلم ما نمیدونم این همه حوصله از کجا میاره میره همه سایتارو میگرده انشاهاشونو میبینه ما هم مجبوریم چنتا رو با هم قاطی کنیمتازه برای شما خیلی زیاده واسه ما کم هم هست

ریحانه

عالی بود

نویسنده

اصلا به نظر من چرا باید ازخواب بیدار شیم بگیریم تا لنگ ظهر بخوابیم راحت…… نه دردی داشته باشی نه غمی فقط بخوابی

Ali

همه شهری ها اینجوری نیستن یه بار به کارگر های بد بخت هم فکر کن بعد بگو کار شهری ها آسونه

اینکه کار روستایی ها سخته شکی درش نی ولی کار کارگر های شهری هم اصلا آسون نیست

مقایسه صفحه ۷۳ کتاب نگارش هشتم انشا با موضوع برخاستن ازخواب در صبح شهر روستا تصور کنید دو حالت زیر را تجربه کرده اید با مقایسه آنها متنی بنویسید تحقیق از سایت نکس لود دریافت کنید.

انشا برخاستن از خواب در صبح شهر روستا

انشا درباره برخاستن از خواب در صبح شهر روستا

انشا درباره برخاستن از خواب در صبح شهر و انشا درمورد برخاستن ازخواب درصبح روستا برای دانش‌آموزان در این پست قرار است که بگذاریم این انشا در صفحه ۷۳ کتاب نگارش پایه و کلاس هشتم می باشد که به زودی آن را در این سایت قرار خواهیم داد و تا پیدا کردن این انسان مطلب همینجوری باقی خواهد ماند.

مقایسه برخاستن از خواب در صبح شهر و روستا در یک انشا

مقدمه : به نام‌خداوند خالق طلوع صبح که روز را برای فعالیت و شب را برای آرام یافتن در آغوش خانواده آفرید. افراد ساکن روستا اغلب شب ها زود به رخت خواب میروند و صبح ها زودتر برمیخیزند.

بدنه : صبح چه در شهر چه در روستا با پدیده ای مشترک به نام طلوع آفتاب آغاز میشود. طلوع آفتاب در روستا طلوعی است درآسمانی آبی و در شهر در آسمانی خاکستری و لبریز از آلودگی.
معمولا روستاییان صبح خود را به صدای خروس ها شروع میکنند و شهری ها با صدای بوق اتومبیل ها و یا با صدای زنگ‌ ساعت که اغلب مشتی جانانه نثار ساعت میشود. البته این رفیق با معرفت ناراحت و آزرده خاطر نشده و مجدد بعد از چند دقیقه با صدای گوش خراش خود ٬ اهل خانه را به برخاستن از خواب شیرین دعوت میکند و تا رسیدن به هدف به این کار ادامه میدهد.
گاهی روستایی ها با صدای همسایه ها یا موذن مسجد که آنها را به فریضه دینی یعنی نماز از فرا میخواند از خواب برمیخیزند.
روستایی ها پس از برخاستن از خواب به دامان طبیعت میروند و با حیوانات و گیاهان روز را سپری میکنند و شهری ها در اقیانوسی از غبار٬ در پشت چراغ قرمز ها ٬ در ادارات و…. روز خود را سپری میکنند.

نتیجه : چه روستا و چه شهر بالاخره باید از خواب برخاست و به کار و فعالیت مشغول شد و از زمان خود به بهترین شکل استفاده کرد چرا که ارزشمندترین سرمایه انسان زمان اوست و باید ارزش آن را بداند.

انشا درمورد برخاستن از خواب در صبح شهر

مقدمه : بنام خداوند خالق طلوع صبح که روز را برای کار و تلاش و شب رابرای استراحت و رفع خستگی روز مر ه آ فرید .

بدنه : معمولا ما روز خود را با صبح شروع میکنیم . صبح در شهرها و روستاها با یک پدیده مشترک به نام در آمدن آفتاب عالم تاب شروع میشودکسانی که میخواهند از خواب بیدار شوند وبه کارهای روز مره شان برسنداز لحاظ جغرافیایی یا در شهر ها سکنند یا در روستاها .
افراد ساکن در شهرها معمولا شبها دیر میخوابند و صبحها برای بیدار شئن از ابزارهایی استفاده میکنند یکی از قدیمی ترین این ابزار زنگ ساعت است که به محض اینکه صدای زنگ را میشنوند با یک مشت جانانه آن را خاموش میکنند ولی این یار وفادار چند دقیقه بعد دوباره به وظیفه اشعمل میکند و با صدای گوش خراش دوبار ه شروع به نواختن زنگ میکند و تا رسیدن به هدف این کار ادامه دارد.
بعضی افراد در شهرها برای بیدار شدن از زنگ گوشی موبایل استفاده میکنند که معمولا با فاصله 5یا 10دقیقه ای این زنگ تکرار میشود و این افراد بعد کلی غر و لند سر انجام از رختخواب دل کنده و سریع السیر خود را به سرویس بهداشتی و میز صبحانه میرسانند و لباسهایشان را هم در طول مسیر میپوشند و تا به خود بیایند در محل کار یا مدرسه و یا جاهای دیگر حضور پیدا میکنند.
بعضی افراد ساکن شهرها ممکن است با صدای بوق ماشینها از خواب بپرند و بعد از نگاهی به ساعت ذوق زده از اینکه دو ساعت دیگر وقت دارند دوباره به خواب میروند صدای بوق ماسین دیگر و باز هم خوشحال از اینکه نیم ساعت دیگر وقت دارند و سر انجام وقتی که از خواب بیدار میشوند که ای وای نیم ساعت از ساعت کاریشان گذشته است و تا 3 شماره حاضر میشوند وبا سرعت مافوق صوت به محل مورد نظرشان میروند
.بعضی افراد در شهرها معمولا جمعه ها را بیشتر می خوابند و وقتی از خواب بیدار میشوند که دور تا دور پذیرایی مهمان نشسته واین فرد دوباره به محل خواب برگشته وامکان دارد تا رفتن مهمانها بیدار نشوند.
بعضی از افراد در شهرها با صدای مادر از خواب بیدار میشوند که ممکن است بنا به تعداد دفعات تکرار دلنواز یا گوش خراش باشد یعنی اگر بار اول یا بار دوم وتهایتا با رسوم باشد دلنواز ولی اگر بیشتر از این طول بکشد با صدای گوش خراش مواجه خواهد شد و التماسها برای 5 دقیقه بیشتر خوابیدن بی اثر میماند

نتیجه گیری : به هر حال باید از خواب بیدار شد وبه زندگی امیدوار و نوع بیدارشدن و ابزار بیدار کردن فرقی نیکند زیرا هدف یکی است و آن زندگی است.

انشا درمورد برخاستن از خواب در صبح روستا

مقدمه : معمولا افرادی که در روستاها زندگی میکنند شبها زودتر میخوابند تا صبح آفتاب نزده از خواب بیدار شوند زیرا بعضی از آنان از اینکه آفتاب بزند و آنان خواب باشند را مایه آبرو ریزی میدانند .

بدنه : بیشتر افراد ساکن روستاها با صدای قوقولی قوقوی خروس از خواب بیدار میشوند که به جای زنگ ساعت کاربرد دارد ولی با یک تفاوت که دیگر نمیتوان آن را با مشت ساکت کرد بنابراین مجبور به گوش سپردن به صدای گوش خراش خروس هستند تا جایی که دیگرچاره ای جز از خواب بیدار شدن ندارند..
بعضی از افراد ساکن روستا با صدای هی هی چوپان وبع بع گوسفندان که برای امرارمعاش به چراگاههای سرسبز برده میشوند بیدار میشوند .
بهضی از روستاییان عزیز با صدای همسایه ها و موذن مسجد که آنان را برای ادای فریضه نماز میخوانند بیدار میشوند .
بعضی ازاین عزیزان بزرگوار به طور خودکار و اتو ماتیک از خواب بیدار میشوند نمونه بارز این افراد مادران هستند که وقتی از خواب بیدار میشوند مانند شیپور بیدار باشا سایر اعضای خانواده را بدون در نظر گرفتن جنسیت و سن وسال از خواب بیدار و از آنان برای صرف صبحانه دعوت میکند و چقدر زیباست این صحنه که تمام اعضای خانواده دور یک سفره جمع شده اند و مشغول خوردن صبحانه هستند .

نتیجه گیری : به هر حال صبح که شد باید از خواب بیدار شد .دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد باید بیدار شد وبه فعالیتهای روزانه پرداخت پس چه بهتر انسان با روی خوش بیدار شود و شکر خدای مهربان رابه خاطر هدیه ای که به او عطا کرده است به جا بیاورد و آن هدیه ٬ هدیه ای است به نام زندگی.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : امروز در خانه یکی از فامیل های ما که در روستا ساکن است مهمان بودم صبح با صدای دلنشین خروس محلی بیدار شدم صدای زنگوله گوسفندان و بزغاله هایی که چوپان برای چرا به کوه می برد از جلوی خانه با صفایی روستایی به گوش می رسید. بوی نان تازه از تنوری که در حیاط بود می آمد سالها بود که طلوع زیبای خورشید را ندیده بودم این صحنه زیبا از میان کوه ها سر به فلک کشیده واقعا هیجان انگیز بود. یادم آمد که در خانه آپارتمانی مان در شهر صبح ها جز صدای گوش خراش ماشین ها که با عجله به محل کارشان می روند چیزی نشنیده‌ام طلوع خورشید را در هوای آلوده شهر مدت ها ندیده بودم متاسفانه زندگی در شهرها شاید امکانات رفاهی داشته باشد ولی صفا و زیبایی زندگی در روستاها و آرامش روستا را ندارد من به راستی حسرت زندگی در روستا را خوردم و تصمیم گرفتم زمانی که فارغ از درس و تحصیل شدم زندگی در آنجا را برگزینم.

فاطمه : برخاستن از خواب در صبح روستا: صبح با صدای مرغ و خروس‌ از خواب بیدار شدم،سپس برای شستن دست و صورتم به سمت حیاط رفتم و با آب حوض صورت و دستانم را شستم!آب تمیز و سردش طراوت بخشیده بود به جانم؛ دیگر دوست نداشتم بخوابم ، سرحال بودم ، سرحال تر از هر روز! صدای مادربزرگم را شنیدم که مرا صدا میزند ؛ برگشتم ؛ گفت: بیا عزیزم بیا برویم صبحانه بخوریم! گفتم : چشم آمدم ! وقتی به سمت تخت هایی که در حیاط نصب شده بودند، رفتم؛ سینی ای رنگین دیدم و دهانم آب افتاد! نیمرو با تخم مرغ محلی، پنیر و کره و سرشیر محلی، عسل طبیعی، شیر تازه ای که همین صبح از گاو پوشیده بودند، و نان و فتیر های محلی که به دست خود مادربزرگ پخته شده بودند. سر ذوق آمدم و با ولع خوردم!
برخاستن از خواب در صبح شهر: اما صبح های معمولی شهر این گونه نبود ! صبح بیدار می شدیم بی هیچ ذوق و انگیزه و همیشه دوست داشتیم بخوابیم و اصلا معنای سرحالی را نمیدانستیم!صبحانه مان هم شکلات صبحانه و پنیر و خامه هایی بود که معلوم نبود از چه درست شده اند!بعد هم بی شور و انگیزه سراغ کارمان میرفتیم!اما اینجا ، بعد از خوردن صبحانه انرژی ات چند برابر میشود و شور و حال انجام کارهایت را داری و با عشق به آنها می پردازی ! کاش شهر هم مثل روستا بی دغدغه بود و میتوانستیم از زندگی لذت ببریم! کاش می‌شد مثل روستاییان ساده و سالم زندگی کرد! کاش می‌شد…!

زهرا : در یک صبح بهاری در روستای کوچکمان با صدای جیک جیک گنجشک ها بیدار می شویم و به کنار پنجره می رویم و پنچره را باز می کنیم و با یک نفس عمیق هوای سالم و پاک روستا را می بلهیم و به ابر های در اسمان؛ خورشید نورانی به طبعیتی زیبا و سر سبز به کوه های استوار و درخت های بلند و زیبا نگاه می کنم و در دل به این همه زیبایی و پاکی شکر می گویم.
در صبح روز بهاری در شهر شلوغ و پرهیاهو و پر صدا با بوق ماشین های بزرگ و کوچک از خواب بیدار می شویم با نگاه به پنچره می بینیم هوای شهر چه آلوده هست و پنجره را باز می کنیم و با باز کردن پنچره هوای کثیف و آلوده شهر داخل اتاق می آید .. به ابرهای سیاه و خشن به خورشید که پشت ابر ها قایم شده به ساختمان های بلند به ماشین های زیاد و ترافیک سنگین و بوق ماشین ها نگاه می کنیم و در دل خود می گویم که ای کاش من همان بچه روستا بودم و در ان ج ازندگی می کردم.

نویسنده : بهنام خداوند مهربانی ک صبح را برای کوشش و گرفتن نتیجه و شب را برای رفع خستگی افریده است طرز بیدارشدن روستاییان و شهریان لاهم تفاوت هایی دارد برای مثال در روستا اهالی روستا یا با صدای قو قولی قوقولی خروس از خواب بیدار می شوند یا با صدای موذن مسجد برخی از انها هم خود ب خود از خواب بیدار میشوند تا صبحانه را برای خانواده اشان اماده کنن معمولا این افراد مادران هستن ک صبحانرو اماده میکنن و اهالی خانوادرو تک ب تک برای خوردن صبحانه بیدار میکنن بیشتر روستاییان وقتشان را صرف گاو و گوسفند و… میکنند ک اکثرا مردها مسولیت این کارا بر عهده داردندو خانم ها هم شیر میدوشن نون میپزن غذا برای بچه ها و همسرشا ن اماده میکنن بچه ها هم چرخی در روستا میزنند. اما بیدارشدن مردم در شهر با روستاییان فرق دارد مثلا در شهر مردم یا با صدای ساعت یا زنگ تلفن یا با صدای بوق ماشین ها از خواب بیدار می شوند انها بیشتر وقتشان را ب تلا وت میگذرانند یا سرگرم تلفن همراه هستن یا پشت چراغ قرمز منتظر سبز شدن چراغ هستن و یا در مدرسه و سر کار هستن . نتجه = چه خوب میشود ک ماهم مانند روستاییان کارهای مهم انجام بدهیم و از خواب سریع تر بلند بشویم.
منتظر شما هستیم …

لیدا : یعنی چی یک بارم با مغزت بیست نگرفتی آبرو ھر چی دختر و بردی .

محراب قاسمی : به نظر من برخاستن در صبح روستا بهتر است چون با صدای دلنشین بیدار میشوی.

مبینا : زندگی در روستا خوب است .اما زندگی در شهر دارای امکانات رفاهی بیشتری است .

محمد پورموسی : مردم در صبح روستا با آرامش و مردم شهر با الودگی وغبار فراوان روبه رو می شوند.

حدیثه : عالی بود واقعا متن زیبایی درباره این دو انشا نوشتین و گذاشتین توی اینترنت من که ازش درس یاد گرفتم و نوشتم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
آقا متین 5 ماه قبل
0

عالی

کارزان 6 ماه قبل
3

بسیار عالی

فاطمه 6 ماه قبل
1

خوبه بد نیس

فاطمه 6 ماه قبل
1

خوبه بد نیس

diyana 6 ماه قبل
3

اوکی قشنگ بود

خخخ 6 ماه قبل
5

🤦🏼‍♀وای مال مارو‌میره پیدا میکنه از توی گوگل🤣😂من ک چند تارو قاتی میکنممم🚶🏿‍♀🤣یچی‌درمیاد دیگه

ناشناس 6 ماه قبل
4

سلام عالی

ناشناس 6 ماه قبل
7

میشه کوتاه ترشو بفرستین

ملیکا 6 ماه قبل
2

مرسی ازتون

ناشناس 6 ماه قبل
0

عالی

2
نویسنده 4 ماه قبل

ممنون موفق باشید

رویا 6 ماه قبل
-1

شهر

یه بد بخت 7 ماه قبل
6

به نظر من زندگی کردن در روستا و هم در شهر مزخرف است‌ 😁

A 7 ماه قبل
9

خوب بود ولی کاشکی مغز داشتیم خودمون مینوشتیم

کوثر 7 ماه قبل
8

عالی حیف معلممون میفهمه

1
مبینا 5 ماه قبل

انشالله که شک نمی کنه 😅😅🤣🤣😁😬😢

7
اسی 6 ماه قبل

هی ترس 💔🤣

ب ت چ 7 ماه قبل
9

شما صبح تو روستا اگه خروس زیادی قوقولی قوقو کنه نباید بهش دمپایی پرت کنی...

باید یه دونه از اون چکمه های کوهنوردی اصل خفن بهش پرت کنی تا روز بعد فقط یه بار بگه قوقولی قوقو بعد از ترس ما خفه بشه😂

فاطمه 7 ماه قبل
2

واقعا متن هاتون عال

-2
رامتین اکبرپور 5 ماه قبل

بله درسته

1
Armi♡BTS 5 ماه قبل

اگه اینو میگی مثلا خودت اینجا چیکار میگنی ادعات زیاده

علی 7 ماه قبل
5

عالی بود♥️👑

0
رامتین اکبرپور 5 ماه قبل

ممنونم‌ لطف دارید

Mahsa 7 ماه قبل
9

واقعا خیلی جای تعجبه هر سایتی میرم ، سایتها هم مثل هم هستن ، فک کنم سایتا هم دیگه تقلب می زنن . خسته شدم برم بخوابمممم از دست شما

ناشناس 7 ماه قبل
22

اینکه میگن تو روستا با صدای خروس بیدار میشین و نمیدونم همه جا سرسبز و نمیدونم پر گله همش دروغه من الان دوستام والا هیچکدوم اینایی که میگن و ندیدم چهارده سال تا حالا حتی ماهم که تو روستایی با صدای آلارم گوشی پا میشیم نه خروس😂🤦‍♀️

-2
رامتین اکبرپور 5 ماه قبل

شمال هوای خوبی داشت من الان شب الان شما بازی دارید یانه

2
Hasti 7 ماه قبل

مثله قصه های بچه گونه🥺😂

4
ˢᵉᵗⁱʸᵃᵐ 7 ماه قبل

حقققققق😂😂😂

18
N 7 ماه قبل

صدای آلارم چیه صدای مادر بزرگوار که از چند بار بیشتر شه و بیدار نشی دنپایی به سمتت پرتاب میشه😐😂

5
M 7 ماه قبل

دقیقاااا😂🤦🏻‍♀️

محمد 7 ماه قبل
-2

روستا برای من خیلی خوبه من تو شهر زندگی میکنم و روز های پنجشنبه مریم روستا می خوابم وقتی صبح میشه موتور بر میدارم دور دور میکنم😎

0
.. 5 ماه قبل

آفرین با مریم برو😂😂😐

-2
رامتین اکبرپور 5 ماه قبل

داره کار می کنه

3
رضا 7 ماه قبل

مریم کیه؟

ناشناس 7 ماه قبل
1

عالی

-2
رامتین اکبرپور 5 ماه قبل

اونه

ب ت چ 7 ماه قبل
4

من تو تابستان اصلا صبح رو نمیبینم چون تا لنگه ظهر میخام ساعت ۱۱.۱۲.۱.۲ تو این دورو بر

1
ARVIN 7 ماه قبل

خوش ب حالت من ک اگه ساعت ۷ صب پا نشم ننه بابا میفهمم ت گوشی بودم بعدم کِخ

بهاره 7 ماه قبل
-1

خیلی عالی. از شما ممنونم

0
رامتین اکبرپور 5 ماه قبل

کاری نکردم

امیر 7 ماه قبل
4

عالی بود

آنا 7 ماه قبل
4

به نظر من برای اینکه آدم یه چیزایی دستش بیاد و مغزش فعال شه که چی باید بنویسه خوبه ولی نه اینکه کامل از رو بنویسی من خودم اینکارو میکنم

0
رامتین اکبرپور 5 ماه قبل

آدم خونه

17
7 ماه قبل

اگ خدت این کارو می کنی الان اینجا چیکار میکنی؟؟؟؟؟

محیا 7 ماه قبل
3

عالیییی

ناشناس 7 ماه قبل
2

روستایی

0
رامتین اکبرپور 5 ماه قبل

نه خونم

مریم 7 ماه قبل
15

خوب بود.

ولی نظر من بخوابیم بهتره تا......

-1
رامتین اکبرپور 5 ماه قبل

نه اشتباه شده

گلی 7 ماه قبل
10

سلام

انشای قشنگی هست ولی حیف معلم می فهمه

-1
رامتین اکبرپور 5 ماه قبل

خوبم

-1
رامتین اکبرپور 5 ماه قبل

خوبم

0
علی 5 ماه قبل

راس میگی گلی جون

ناشناس 7 ماه قبل
0

عالیه 👌🏻

-1
رامتین اکبرپور 5 ماه قبل

عالیم

-1
رامتین اکبرپور 5 ماه قبل

عالی بود

ناشناس 7 ماه قبل
17

به نظر من بیشتر بزارید چون معلمان می‌فهمند

نازنین 7 ماه قبل
18

خوبه

ولی حیف که معلم میفهمه

Ali 7 ماه قبل
27

همه شهری ها اینجوری نیستن یه بار به کارگر های بد بخت هم فکر کن بعد بگو کار شهری ها آسونه

اینکه کار روستایی ها سخته شکی درش نی ولی کار کارگر های شهری هم اصلا آسون نیست

-1
رامتین اکبرپور 5 ماه قبل

الان شمادرست میگید

17
نفس 7 ماه قبل

دقیقا👌

Anime 8 ماه قبل
7

ببینید من تو شهرم اما تو محله هم خونه داریم

تو محله من با صدای خروس بیدار میشم وقتی بیدار میشم فوری میرم بیرون هوای تازه و تمیز میخوره ب صورتم طلوع افتاب و میرم رویه حصار نگا میکنم چون محلمون سمت دریاست واقعا خیلی قشنگ میشه

ولی تو اینجوری نیس بیدار میشم بعد باز دراز میکشم

زندگی در طبیعت و روستا عالیه

1
ملی 5 ماه قبل

مننننن فردا ازمون انشا دارم نمیدونم چ غلطیییی کنممممم یکییی ی انشای درست بگههه

0
رامتین اکبرپور 5 ماه قبل

درسته منم همینو انجاب دادم

0
ARMIN 8 ماه قبل

خوشبحالت واقعا هم طبیعت روستا عالیه اینطور ک تو میگی دوس دارم یکبار هم ک شده این حسو تجربه کنم من ک تو تهرانم تو اپارتمان متاسفانه نمیتونم تجربش کنم

الهه 8 ماه قبل
0

خوبه بود ولی خیلی طولانی بود

0
رامتین اکبرپور 5 ماه قبل

دارا

ی بنده خدا 8 ماه قبل
1

هعالی

Amir 8 ماه قبل
0

عالی بود ولی معلمم فهمید ,🥴

ناشناس 8 ماه قبل
2

اره دبیرا میفهمن

بایگی 8 ماه قبل
0

عالی 👌 👌 😍 😍 ولی معلمم میفهمه

0
رامتین اکبرپور 5 ماه قبل

عالی

ریحانه 8 ماه قبل
5

کمتر نیمشه زیاده واس من

0
نفس 7 ماه قبل

به نظر من اگر انشا زیاد باشه معلم شک نمیکنه که از اینترنت گرفتیم

💕mina 8 ماه قبل
2

خیلی زیادع یکم انشاهاتون کمتر کنین

💕mina 8 ماه قبل
10

خیلی زیادع یکم انشاهاتون کمتر کنین

ناشناس 8 ماه قبل
10

خیلی زیادع یکم کمترش بکنین انشاهاتون لطفا

نرگس 9 ماه قبل
0

آفرین منم همین نظرو دارم

نویسنده 9 ماه قبل
3

زندگی در روستا خیلی زیباست زیباتر از آن که فکرش را بکنی

نویسنده 9 ماه قبل
2

صدای سنگ های زیر پایمان در روستا حس و حل تازه ای به انسان می دهد

حسین 9 ماه قبل
6

انشای خوبی بود ولی باید تفاوت و شباهت ها رو تو یک انشا آورد

باران استخری 9 ماه قبل
10

بیایید ببینید روستاییان با این امکانات کمی که دارند درس می خوانند وموفق هستند

انا 9 ماه قبل
3

واقعاً همه انشاها عالی بوددستتون طلا

نویسنده 9 ماه قبل
4

thank you .is gooood .mona.

H 9 ماه قبل
1

مرسی خوب بود 👌👌👌

لیدا 9 ماه قبل
2

یعنی چی یک بارم با مغزت بیست نگرفتی آبرو ھر چی دختر و بردی

سحر 9 ماه قبل
5

عالللللللللللللی بود اما بیشتر بچه ها مثل من نوشته بودند خیلی بدددددد شد 😞😞😞😞😞

1
عشق 7 ماه قبل

مردم از خنده عجب سوتی دادی😂😂😂😂😂

0
تنها 7 ماه قبل

خخخخخخخخ

2
نویسنده 9 ماه قبل

ک

2
هانا 9 ماه قبل

معلومه مثل هم میشه همه از سایت درمیارن

نویسنده 9 ماه قبل
28

اصلا به نظر من چرا باید ازخواب بیدار شیم بگیریم تا لنگ ظهر بخوابیم راحت…… نه دردی داشته باشی نه غمی فقط بخوابی

0
نفس 7 ماه قبل

آفرین 👌❤️

4
الیسا 9 ماه قبل

آفرین👍

نویسنده 9 ماه قبل
6

برخاستن در روستا عالیه چون صبحانه رو با عسل و خامه گاو پنیر گوسنفد استفاده میکنیعلیرضا

ملیسا 9 ماه قبل
1

انشاء های قشنگی بود.من زیاد انشاهام خوب نی.به هر حال بازم مرس………

0
عالی بود 7 ماه قبل

مخصوصا انشای فاطمه خیلی قشنگ بود

عالی

asal 9 ماه قبل
1

به نظر من باید یکم با زاییده های ذهنی بیشتر اینجور انشاها رو نوشت و کاملا میشه بهشون احساس بخشید اونم با کلمات ک خیلی سادن من خودم انشام عالیه

پری 9 ماه قبل
20

انشای خوبیه ولی معلم هاهم متوجه میشن ما اینجا فقط ایده میگیریم😊

یه دوست 9 ماه قبل
5

به نظر من انشاتون عادی بود.واز کلمات احساسی و ادبی زیاد بهره نگرفته بود.مثلا میتونستید درباره ی صبحابه خوردن یا صورت شستن با آب روستا یکم بیشتر و احساسی تر می نوشتید.چون انشا های احساسی بیشتر آدما رو جذب می کنه.من که این رو ننوشتم،چون مطمئن بودم که دبیرمون خیلی خوشش نمی اومد و ۱۸ بهم میداد.اخه خیلی روی انشای دانش آموزاش حساسه.به هر حال ممنون چون میدونم شمام زحمت کشیدید.🙂

1
Toktam 9 ماه قبل

موافقم

ناشناس 9 ماه قبل
7

من زندگی در شهرو ترجیح میدم .

0
لوسی 7 ماه قبل

اخه در روستا زندگی کردن خیلی سخته منم موافقم

0
لوسی 7 ماه قبل

اخه در روستا زندگی کردن خیلی سخته منم موافقم

0
ناازی 8 ماه قبل

منم همینطور

امیرمحمد نصیری 9 ماه قبل
1

خیلی خیلی خوب

حنانه 9 ماه قبل
0

خیلی عالی بود ممنون

حنانه 9 ماه قبل
3

خیلی عالی بود ممنون

ریحانه 9 ماه قبل
29

عالی بود

8
احمدی 9 ماه قبل

تو روستا اول صبح خیلی خوب ودلنشین است بعدم هم هوای پاکیزه ای داره

نویسنده 9 ماه قبل
18

تو روستا اول صبح خیلی خوب ودلنشین است بعدم هم هوای پاکیزه ای داره

نویسنده 9 ماه قبل
20

من ی دختر روستاییم اینجا با صدای گنجشک ها از خاب پا میشم باید ی بار بیاید در روستانگار میر

0
ناازی 8 ماه قبل

خوش بحالت 😉

5
محمدرضا 9 ماه قبل

تو خواب رو اشتباه می نویسی اومدی اینجا انشا بنویسی.خخخخخخخخخخخ

4
محمدرضا 9 ماه قبل

تو بلد نیستی خواب رو درست بنویسی اومدی اینجا انشاء می نویسی.

5
حوریه 9 ماه قبل

من که اصلا صدای گنجشک نمیشنوم کلا اینجا پر مارو مگسو پشه و ملخ هست ولی هواش پاکو صافه

ناشناس 9 ماه قبل
39

خوبه شماها یه مطلب از اینترنت پیدا می کنید و می نویسید و تحویل معلم میدیدمعلم ما نمیدونم این همه حوصله از کجا میاره میره همه سایتارو میگرده انشاهاشونو میبینه ما هم مجبوریم چنتا رو با هم قاطی کنیمتازه برای شما خیلی زیاده واسه ما کم هم هست

9
هدیه 9 ماه قبل

ارع دقیقامعلم ماهم اینطوریه

6
😁🤣 9 ماه قبل

🤣🤣🤣🤣🤣🤣

5
ناشناس 9 ماه قبل

دقیقا میترسن از وقتمون صرفه جویی بشه

1
ناشناس 9 ماه قبل

معلم ما خُلِ نمیفهمه فقط نمره میدهیه بار سر کلاس به جای اینکه درس بداد با گوشی بازی میکرد😄

4
👍👍👍دقیقا 9 ماه قبل

یکسری مال یکی از بچه ها رو فهمید همچین قیافه می گرفت معلمبدبخت ولی از رو اینترنت ننوشته

1
ملیکا 9 ماه قبل

دقیقا برا ما هم همینطوری

0
حدیث 9 ماه قبل

ارع معلم ما هم اینطوریه خیلی حوصله داره🤦‍♀️😂

باران 9 ماه قبل
2

خیلی خوب بود

نویسنده 9 ماه قبل
12

واقعا زندگی در روستا آرامش و سلامت بیشتری دارد تا شهر زندگی در روستا خیلی خیلی بهتر است

ناشناس 9 ماه قبل
0

عالي

........... 9 ماه قبل
12

دیگہ خیلی پرو نشیدا علامت نگارشیارو خودتون بزارید😐😂

3
Zzzz 9 ماه قبل

آره والا😂😂

2
Ffff 9 ماه قبل

خخخخ

BTS💜ARMY 9 ماه قبل
21

زندگی تو روستا خوبه ولی کثیفی های زیادی داره،میخوای بری مغازه کفشت گلی میشه،ی کار کنی بعد پنج دقیقه کل روستا با خبر میشن،زندگی تو شهر بهتره چون کسی تو کارت فضولی نمیکنه،هر کاری هم می کنی کسی با خیر نمیشه،ب نظر من می عرضه ب خاطر اینا دود ماشینا رو تحمل کنی ، 😂

4
M 7 ماه قبل

ن بابا روستایی که من زندگی میکنم آسفالت شده کتابخونه نداش اونم اوردن فقط فوضولو باهات موافقم میخوای کفش بخری کل روستا میخرن تازه باید کلی هم جواب پس بدیا اه اه اه😐

2
ناشناس 8 ماه قبل

کی گفته تو شهر کسی به کارت کار نداره تو شهر هم فضول زیاد هص😂😂

2
... 9 ماه قبل

دقیقا😂

نویسنده 9 ماه قبل
15

*فاطمه*کسانی که در روستا زندگی میکنند بعداز آغاز کردن صبح مشغول کار میشوند و میتوانیم بگوییم روستاییان بیشتر از شهری ها کار میکنند و زحمت میکشند و کار شهری ها بیشتر در اداره ها است که فقط روی صندلی میشینند و همین کار خاصی انجام نمی دهند اما روستاییان کارهایشان اغلب کار در ساختمان است مثلا بنایی، گج کاری و…. که بسیار سخت تر از کار شهریان است در اصل میتوان گفت:«روستاییان مردمانی زحمتکش و پرکار هستند».تشکر از انشای خوبتون🌸

ناشناس 9 ماه قبل
9

عالی بود درجه یک🤘👊✌🌺🌺🌈

1
نفس 7 ماه قبل

👌👌👌

سینگیون 9 ماه قبل
25

خواستم بنویسم دیدم که همش اشتباه نوشتن چون باید هر دو را مقایسه کرد نه درباره شان انشا بنویسیم

نویسنده 9 ماه قبل
5

عالی💜

ناشناس 9 ماه قبل
90

عالیه ولی حیف معلممون میفهمه😕

0
حنانه 7 ماه قبل

لطفاً انشا هاتون رو کمتر کنین و این قدر واضح نباشه معلم میفهمه 🙏

3
درسا 9 ماه قبل

خوب کسخلی تووو اگع عقل داشته باشی.قشنگ بخون بعد گوشیتو بزار کنار قطعه قطعه به هم وصل کن و بنویس😊

0
Fatemeh 9 ماه قبل

متن های زیبایی هستن ولی ای کاش توصیفی بود عالی میشد

1
ناشناس 9 ماه قبل

😂😂😂😂

2
سارا 9 ماه قبل

خوب متنو خلاصه کن نمیفهمه

0
محمدرضا رحمانی 9 ماه قبل

اره ولی میشه تعقیر داد 😃

3
یلدا 9 ماه قبل

مجبور نیستی کپ این بنویسی یکمم خودت تغیرش بده

1
Zzzz 9 ماه قبل

آره والا😂😂

0
ناشناس 9 ماه قبل

اره متاستفانه

مژگان الماسی 9 ماه قبل
1

شرمنده ها ولی این گفته مقایسه اینا که جدا جدان

دخی🤟لجباز 9 ماه قبل
0

وای عالیه بعد لازم نی کسی دان کنه شات بگیره از صفحهتاماممممم😎

0
me 7 ماه قبل

خب شد گفتی نمیدانستیم مرسیی😍😐

نویسنده 9 ماه قبل
0

به نظر من صبح روستا بهتر است چون هیچکس هیچ دقدقه ای ندارد.آلودگی کمتر است، سروصدا آلاینده های اتومبیل ها کمتر است.

army 9 ماه قبل
0

خوب بود👍

ناشناس 9 ماه قبل
0

بسیار عالی است تشکر❤️❤️❤️🌹🌹

👑A👑 9 ماه قبل
1

ممنون از نویسنده دمت گرم

نویسنده 9 ماه قبل
0

بنظر منکه خوب بود💁

نویسنده 9 ماه قبل
0

متن های زیبایی هستن ولی کاش توصیفی بود .

فائزه 9 ماه قبل
0

من از گوگل انشاء نوشتم یکی از همکلاسیام هم مثل من نوشت ومعلم عهمید وبدبخت شدم

1
رضا 1386 7 ماه قبل

خب از مغز پوکت کمک بگیر بنویس

نویسنده 9 ماه قبل
0

بلند شدن در صبح روستا حس و حال بهتری دارد

امیر 9 ماه قبل
0

😀😀😀😀😀💜💜💜

نرگس 9 ماه قبل
0

💜💜💜💋💋💋💋💋

علی 9 ماه قبل
0

عالی

نویسنده 9 ماه قبل
1

من تو روستا هستم واقعا بیدار شدن تو روستا خیلی دل نشین است با صدای گنجشک

نویسنده 9 ماه قبل
0

بله برکالا

سبحان قدیم پور 9 ماه قبل
1

خوب بود ولی بهتره که خودتون بنویسین تا انشا رو یاد بگیرین . همینجوری کپی نکنین

0
Gang pABG 6 ماه قبل

اگه راست میگی خودت الان چرا اینجایی؟

نویسنده 9 ماه قبل
0

هه

به تو چ اسمه من چیه 9 ماه قبل
3

واقعا عالی بود 😂الل خصوص خوابه روستا واقعا زد تو خال

ابوالفضل 9 ماه قبل
1

عالی بسیار عالی من که لذت بردم

نویسنده 9 ماه قبل
3

بیدارشدن از خواب در صبح حال و حس خیلی خوبی به ادم دست میدهد

دانش آموز 9 ماه قبل
1

برای ایده گرفتن تا حدودی خوب بود ، بد نبود

نویسنده 9 ماه قبل
0

عاالی است اما بیشتر بزارید

گنچه 9 ماه قبل
0

واقعا عاشق این انشا شودم چونکه طریف از روستا بود

علیرضا جهاندار 9 ماه قبل
2

**علیرضا جهاندار**مقدمه : به نام خداوندی که جهان و زیبایی هایش را آفرید تا در زیبایی هایش غرق شویم و سپاس گوییم و شکرگزار باشیم اما چه حیف که گاهی انسان هایی و عواملی موجب می شوند که ما گاهی از آن ها محروم باشیم.

نویسنده 9 ماه قبل
0

خیلی ممنون بابت نظراتتون 🌹🌹

ناشناس 9 ماه قبل
0

خوبه😐❤

لیدی 9 ماه قبل
2

نوشتهببین:|

نویسنده 9 ماه قبل
4

یکی دیگر از شباهت های روستا ها و شهر ها این است که مردمان روستا ها و شهر ها در زمان های کرونایی بهداشت را رعایت می کنند کرونا یا هر ویروس دیگری بر شهر و روستایی یا عشایری فرقی نمی گذارد و هر کس که گیرش بیاید ابطلاع می کندکرونا خیلی بی شعور است خخخخخخخخخخخخ. محمدرضا

k.ahm 9 ماه قبل
0

اونجاش که صدای زنگ ساعت اغلب مشتی جانانه نثار ساعت میشود یعنی چی ؟؟؟

1
عشق 7 ماه قبل

😂😂😂یعنی صبح خیلی مزخرفیه

ابوالفضل تیغی 9 ماه قبل
0

سلام بنظر من روستایی خوب چون منهم در روستا زندگی میکنم

faezeh 9 ماه قبل
0

خوب بود

دیلان 9 ماه قبل
2

خوب بود

Zahra 9 ماه قبل
1

خوب بود

نویسنده 9 ماه قبل
11

برخاستن از خواب در صبح روستا: صبح با صدای مرغ و خروس از خواب بیدار شدم،سپس برای شستن دست و صورتم به سمت حیاط رفتم و با آب حوض صورت و دستانم را شستم!آب تمیز و سردش طراوت بخشیده بود به جانم؛ دیگر دوست نداشتم بخوابم ، سرحال بودم ، سرحال تر از هر روز! صدای مادربزرگم را شنیدم که مرا صدا میزند ؛ برگشتم ؛ گفت: بیا عزیزم بیا برویم صبحانه بخوریم! گفتم : چشم آمدم ! وقتی به سمت تخت هایی که در حیاط نصب شده بودند، رفتم؛ سینی ای رنگین دیدم و دهانم آب افتاد! نیمرو با تخم مرغ محلی، پنیر و کره و سرشیر محلی، عسل طبیعی، شیر تازه ای که همین صبح از گاو پوشیده بودند، و نان و فتیر های محلی که به دست خود مادربزرگ پخته شده بودند. سر ذوق آمدم و با ولع خوردم!برخاستن از خواب در صبح شهر: اما صبح های معمولی شهر این گونه نبود ! صبح بیدار می شدیم بی هیچ ذوق و انگیزه و همیشه دوست داشتیم بخوابیم و اصلا معنای سرحالی را نمیدانستیم!صبحانه مان هم شکلات صبحانه و پنیر و خامه هایی بود که معلوم نبود از چه درست شده اند!بعد هم بی شور و انگیزه سراغ کارمان میرفتیم!اما اینجا ، بعد از خوردن صبحانه انرژی ات چند برابر میشود و شور و حال انجام کارهایت را داری و با عشق به آنها می پردازی ! کاش شهر هم مثل روستا بی دغدغه بود و میتوانستیم از زندگی لذت ببریم! کاش می شد مثل روستاییان ساده و سالم زندگی کرد! کاش می شد…!

نویسنده 9 ماه قبل
1

بنظرم زندگی در روستا خیلی لذت بخش است و آرامش دارد اما وقتی در شهر زندگی می کنیم بسیاری از امکانات را داریم که در روستا مردم حتی رنگشان هم ندیده اند . پس اگر در شهر زندگی کنیم بهتر است . سارینا

ژاکلین 9 ماه قبل
3

خیلی خوبه اما معلم ما مچ گیری میکنه تازه اگر از اینجا هم ننویسیم و خودمون بنویسیم باید کل امام ها و پیام بر ها رو قسم بدی شاید باور کنه

0
me 7 ماه قبل

🥴😂

0
سحر 7 ماه قبل

😂😂😂😂

فاطی 9 ماه قبل
1

عالی بود فقط من ترجیح میدهم با همون صدای آزار دهنده ساعت کوکی بلند شم 😂البته نظر من این بود هر کس نظر خودشو داره ✌️

نویسنده 9 ماه قبل
0

ممد:😑خجالت بکش.برو خودت بنویس😑

نویسنده 9 ماه قبل
5

خیلی خوب بود که چنین چیزی در اینترنت گذاشتین ولی خیلی زشته که انشا هم نتونیم خودمون بنویسیم

0
Gang pABG 6 ماه قبل

داداشم اگه راست میگی خودت اینجا چکار میکنی؟

عقیل پوریونس 9 ماه قبل
5

عالیه من برای مدرسه خوندم معلمم کیف کرد دمتون گرم خدایی

ناشناس 9 ماه قبل
6

خوب بودممنون از نویسندش که اسباب تقلب رو برای ما دانش آموزان فراهم کرد 🤣🤣

نویسنده 9 ماه قبل
4

عالیییییییییی

رستا 9 ماه قبل
10

1 عالییییییی بود

هدیه 9 ماه قبل
9

واقعا انشای فاطمه عالی بود دستش درد نکنه من اون انشا رو نوشتم و معلمم بهم 20 داد🥰🥺

5
محمد 9 ماه قبل

معلم بی مغذی بوده

نویسنده 9 ماه قبل
5

سلام لیدا جان خودت گوه بخور از مغزت استفاده کن اصلا برای چی اینجایی وقتی که نمیخوای از رو بنویسی اخه ادم سرتو تو کون مردم نکن اصلا بچه است دوست داره://////

نویسنده 9 ماه قبل
4

عالی بود واقعا معنی درس رو نمیدونستم با خوندن متن فهمیدوم و تونستم انجام رو بنویسم

نویسنده 9 ماه قبل
4

عالییی

علی 9 ماه قبل
8

خیلی ممنون از نویسنده

نویسنده 9 ماه قبل
12

صبح در روستا با صدای خروس از خواب بیدار می شوند و در شهر ها با صدای بوق ماشین از خواب بیدار می شوند

نویسنده 9 ماه قبل
4

عالی بودمبینا عمرانی

حوریه 9 ماه قبل
8

نخوندمش ولی بنظر میاد خوبهツ

🤗🤗🤗🤗🤗 9 ماه قبل
14

سلام عالی بود خیلی ممنون از نویسنده.

Salar 9 ماه قبل
8

خیلی خوبه

امیر 9 ماه قبل
7

خیلی ممنون

MAHDIEH 9 ماه قبل
4

عالی بود🥰😍😘♥

نویسنده 9 ماه قبل
3

تهنه

ساکار 9 ماه قبل
6

بسیار عالی بودند👌👍

نویسنده 9 ماه قبل
3

0

امیرمحمد 9 ماه قبل
6

عالی

ناشناس 9 ماه قبل
3

من خودم هم از روستا هستم واقعا عالیه

ع 9 ماه قبل
3

عالی

👑❤ 9 ماه قبل
1

خوب بود👌

محمد عرفان صلح دوست 9 ماه قبل
0

عالی عالی عالی بود زندگی زیبا است چه در روستا باشد چه در شهر باز هم زندگی زندگی است.

نویسنده 9 ماه قبل
7

چرا همتون یه جوری اولی ها رو میگم

T 9 ماه قبل
0

❤❤

خز 9 ماه قبل
2

نالتکک نااکک

عاطفه 9 ماه قبل
0

واقعاتحسین برانگیزه

2
ناشناس 8 ماه قبل

بسیار عالی

برای پاسخ کلیک کنید