انشا مقایسه برخاستن از خواب در صبح روستا و شهر صفحه 73 کتاب نگارش هشتم

ناشناس

عالیه ولی حیف معلممون میفهمه😕

A

خوب بود ولی کاشکی مغز داشتیم خودمون مینوشتیم

خخخ

🤦🏼‍♀وای مال مارو‌میره پیدا میکنه از توی گوگل🤣😂من ک چند تارو قاتی میکنممم🚶🏿‍♀🤣یچی‌درمیاد دیگه

ناشناس

اینکه میگن تو روستا با صدای خروس بیدار میشین و نمیدونم همه جا سرسبز و نمیدونم پر گله همش دروغه من الان دوستام والا هیچکدوم اینایی که میگن و ندیدم چهارده سال تا حالا حتی ماهم که تو روستایی با صدای آلارم گوشی پا میشیم نه خروس😂🤦‍♀️

کوثر

عالی حیف معلممون میفهمه

مقایسه صفحه ۷۳ کتاب نگارش هشتم انشا با موضوع برخاستن ازخواب در صبح شهر روستا تصور کنید دو حالت زیر را تجربه کرده اید با مقایسه آنها متنی بنویسید تحقیق از سایت نکس لود دریافت کنید.

انشا برخاستن از خواب در صبح شهر روستا

انشا درباره برخاستن از خواب در صبح شهر روستا

انشا درباره برخاستن از خواب در صبح شهر و انشا درمورد برخاستن ازخواب درصبح روستا برای دانش‌آموزان در این پست قرار است که بگذاریم این انشا در صفحه ۷۳ کتاب نگارش پایه و کلاس هشتم می باشد که به زودی آن را در این سایت قرار خواهیم داد و تا پیدا کردن این انسان مطلب همینجوری باقی خواهد ماند.

مقایسه برخاستن از خواب در صبح شهر و روستا در یک انشا

مقدمه : به نام‌خداوند خالق طلوع صبح که روز را برای فعالیت و شب را برای آرام یافتن در آغوش خانواده آفرید. افراد ساکن روستا اغلب شب ها زود به رخت خواب میروند و صبح ها زودتر برمیخیزند.

بدنه : صبح چه در شهر چه در روستا با پدیده ای مشترک به نام طلوع آفتاب آغاز میشود. طلوع آفتاب در روستا طلوعی است درآسمانی آبی و در شهر در آسمانی خاکستری و لبریز از آلودگی.
معمولا روستاییان صبح خود را به صدای خروس ها شروع میکنند و شهری ها با صدای بوق اتومبیل ها و یا با صدای زنگ‌ ساعت که اغلب مشتی جانانه نثار ساعت میشود. البته این رفیق با معرفت ناراحت و آزرده خاطر نشده و مجدد بعد از چند دقیقه با صدای گوش خراش خود ٬ اهل خانه را به برخاستن از خواب شیرین دعوت میکند و تا رسیدن به هدف به این کار ادامه میدهد.
گاهی روستایی ها با صدای همسایه ها یا موذن مسجد که آنها را به فریضه دینی یعنی نماز از فرا میخواند از خواب برمیخیزند.
روستایی ها پس از برخاستن از خواب به دامان طبیعت میروند و با حیوانات و گیاهان روز را سپری میکنند و شهری ها در اقیانوسی از غبار٬ در پشت چراغ قرمز ها ٬ در ادارات و…. روز خود را سپری میکنند.

نتیجه : چه روستا و چه شهر بالاخره باید از خواب برخاست و به کار و فعالیت مشغول شد و از زمان خود به بهترین شکل استفاده کرد چرا که ارزشمندترین سرمایه انسان زمان اوست و باید ارزش آن را بداند.

انشا درمورد برخاستن از خواب در صبح شهر

مقدمه : بنام خداوند خالق طلوع صبح که روز را برای کار و تلاش و شب رابرای استراحت و رفع خستگی روز مر ه آ فرید .

بدنه : معمولا ما روز خود را با صبح شروع میکنیم . صبح در شهرها و روستاها با یک پدیده مشترک به نام در آمدن آفتاب عالم تاب شروع میشودکسانی که میخواهند از خواب بیدار شوند وبه کارهای روز مره شان برسنداز لحاظ جغرافیایی یا در شهر ها سکنند یا در روستاها .
افراد ساکن در شهرها معمولا شبها دیر میخوابند و صبحها برای بیدار شئن از ابزارهایی استفاده میکنند یکی از قدیمی ترین این ابزار زنگ ساعت است که به محض اینکه صدای زنگ را میشنوند با یک مشت جانانه آن را خاموش میکنند ولی این یار وفادار چند دقیقه بعد دوباره به وظیفه اشعمل میکند و با صدای گوش خراش دوبار ه شروع به نواختن زنگ میکند و تا رسیدن به هدف این کار ادامه دارد.
بعضی افراد در شهرها برای بیدار شدن از زنگ گوشی موبایل استفاده میکنند که معمولا با فاصله 5یا 10دقیقه ای این زنگ تکرار میشود و این افراد بعد کلی غر و لند سر انجام از رختخواب دل کنده و سریع السیر خود را به سرویس بهداشتی و میز صبحانه میرسانند و لباسهایشان را هم در طول مسیر میپوشند و تا به خود بیایند در محل کار یا مدرسه و یا جاهای دیگر حضور پیدا میکنند.
بعضی افراد ساکن شهرها ممکن است با صدای بوق ماشینها از خواب بپرند و بعد از نگاهی به ساعت ذوق زده از اینکه دو ساعت دیگر وقت دارند دوباره به خواب میروند صدای بوق ماسین دیگر و باز هم خوشحال از اینکه نیم ساعت دیگر وقت دارند و سر انجام وقتی که از خواب بیدار میشوند که ای وای نیم ساعت از ساعت کاریشان گذشته است و تا 3 شماره حاضر میشوند وبا سرعت مافوق صوت به محل مورد نظرشان میروند
.بعضی افراد در شهرها معمولا جمعه ها را بیشتر می خوابند و وقتی از خواب بیدار میشوند که دور تا دور پذیرایی مهمان نشسته واین فرد دوباره به محل خواب برگشته وامکان دارد تا رفتن مهمانها بیدار نشوند.
بعضی از افراد در شهرها با صدای مادر از خواب بیدار میشوند که ممکن است بنا به تعداد دفعات تکرار دلنواز یا گوش خراش باشد یعنی اگر بار اول یا بار دوم وتهایتا با رسوم باشد دلنواز ولی اگر بیشتر از این طول بکشد با صدای گوش خراش مواجه خواهد شد و التماسها برای 5 دقیقه بیشتر خوابیدن بی اثر میماند

نتیجه گیری : به هر حال باید از خواب بیدار شد وبه زندگی امیدوار و نوع بیدارشدن و ابزار بیدار کردن فرقی نیکند زیرا هدف یکی است و آن زندگی است.

انشا درمورد برخاستن از خواب در صبح روستا

مقدمه : معمولا افرادی که در روستاها زندگی میکنند شبها زودتر میخوابند تا صبح آفتاب نزده از خواب بیدار شوند زیرا بعضی از آنان از اینکه آفتاب بزند و آنان خواب باشند را مایه آبرو ریزی میدانند .

بدنه : بیشتر افراد ساکن روستاها با صدای قوقولی قوقوی خروس از خواب بیدار میشوند که به جای زنگ ساعت کاربرد دارد ولی با یک تفاوت که دیگر نمیتوان آن را با مشت ساکت کرد بنابراین مجبور به گوش سپردن به صدای گوش خراش خروس هستند تا جایی که دیگرچاره ای جز از خواب بیدار شدن ندارند..
بعضی از افراد ساکن روستا با صدای هی هی چوپان وبع بع گوسفندان که برای امرارمعاش به چراگاههای سرسبز برده میشوند بیدار میشوند .
بهضی از روستاییان عزیز با صدای همسایه ها و موذن مسجد که آنان را برای ادای فریضه نماز میخوانند بیدار میشوند .
بعضی ازاین عزیزان بزرگوار به طور خودکار و اتو ماتیک از خواب بیدار میشوند نمونه بارز این افراد مادران هستند که وقتی از خواب بیدار میشوند مانند شیپور بیدار باشا سایر اعضای خانواده را بدون در نظر گرفتن جنسیت و سن وسال از خواب بیدار و از آنان برای صرف صبحانه دعوت میکند و چقدر زیباست این صحنه که تمام اعضای خانواده دور یک سفره جمع شده اند و مشغول خوردن صبحانه هستند .

نتیجه گیری : به هر حال صبح که شد باید از خواب بیدار شد .دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد باید بیدار شد وبه فعالیتهای روزانه پرداخت پس چه بهتر انسان با روی خوش بیدار شود و شکر خدای مهربان رابه خاطر هدیه ای که به او عطا کرده است به جا بیاورد و آن هدیه ٬ هدیه ای است به نام زندگی.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : امروز در خانه یکی از فامیل های ما که در روستا ساکن است مهمان بودم صبح با صدای دلنشین خروس محلی بیدار شدم صدای زنگوله گوسفندان و بزغاله هایی که چوپان برای چرا به کوه می برد از جلوی خانه با صفایی روستایی به گوش می رسید. بوی نان تازه از تنوری که در حیاط بود می آمد سالها بود که طلوع زیبای خورشید را ندیده بودم این صحنه زیبا از میان کوه ها سر به فلک کشیده واقعا هیجان انگیز بود. یادم آمد که در خانه آپارتمانی مان در شهر صبح ها جز صدای گوش خراش ماشین ها که با عجله به محل کارشان می روند چیزی نشنیده‌ام طلوع خورشید را در هوای آلوده شهر مدت ها ندیده بودم متاسفانه زندگی در شهرها شاید امکانات رفاهی داشته باشد ولی صفا و زیبایی زندگی در روستاها و آرامش روستا را ندارد من به راستی حسرت زندگی در روستا را خوردم و تصمیم گرفتم زمانی که فارغ از درس و تحصیل شدم زندگی در آنجا را برگزینم.

فاطمه : برخاستن از خواب در صبح روستا: صبح با صدای مرغ و خروس‌ از خواب بیدار شدم،سپس برای شستن دست و صورتم به سمت حیاط رفتم و با آب حوض صورت و دستانم را شستم!آب تمیز و سردش طراوت بخشیده بود به جانم؛ دیگر دوست نداشتم بخوابم ، سرحال بودم ، سرحال تر از هر روز! صدای مادربزرگم را شنیدم که مرا صدا میزند ؛ برگشتم ؛ گفت: بیا عزیزم بیا برویم صبحانه بخوریم! گفتم : چشم آمدم ! وقتی به سمت تخت هایی که در حیاط نصب شده بودند، رفتم؛ سینی ای رنگین دیدم و دهانم آب افتاد! نیمرو با تخم مرغ محلی، پنیر و کره و سرشیر محلی، عسل طبیعی، شیر تازه ای که همین صبح از گاو پوشیده بودند، و نان و فتیر های محلی که به دست خود مادربزرگ پخته شده بودند. سر ذوق آمدم و با ولع خوردم!
برخاستن از خواب در صبح شهر: اما صبح های معمولی شهر این گونه نبود ! صبح بیدار می شدیم بی هیچ ذوق و انگیزه و همیشه دوست داشتیم بخوابیم و اصلا معنای سرحالی را نمیدانستیم!صبحانه مان هم شکلات صبحانه و پنیر و خامه هایی بود که معلوم نبود از چه درست شده اند!بعد هم بی شور و انگیزه سراغ کارمان میرفتیم!اما اینجا ، بعد از خوردن صبحانه انرژی ات چند برابر میشود و شور و حال انجام کارهایت را داری و با عشق به آنها می پردازی ! کاش شهر هم مثل روستا بی دغدغه بود و میتوانستیم از زندگی لذت ببریم! کاش می‌شد مثل روستاییان ساده و سالم زندگی کرد! کاش می‌شد…!

زهرا : در یک صبح بهاری در روستای کوچکمان با صدای جیک جیک گنجشک ها بیدار می شویم و به کنار پنجره می رویم و پنچره را باز می کنیم و با یک نفس عمیق هوای سالم و پاک روستا را می بلهیم و به ابر های در اسمان؛ خورشید نورانی به طبعیتی زیبا و سر سبز به کوه های استوار و درخت های بلند و زیبا نگاه می کنم و در دل به این همه زیبایی و پاکی شکر می گویم.
در صبح روز بهاری در شهر شلوغ و پرهیاهو و پر صدا با بوق ماشین های بزرگ و کوچک از خواب بیدار می شویم با نگاه به پنچره می بینیم هوای شهر چه آلوده هست و پنجره را باز می کنیم و با باز کردن پنچره هوای کثیف و آلوده شهر داخل اتاق می آید .. به ابرهای سیاه و خشن به خورشید که پشت ابر ها قایم شده به ساختمان های بلند به ماشین های زیاد و ترافیک سنگین و بوق ماشین ها نگاه می کنیم و در دل خود می گویم که ای کاش من همان بچه روستا بودم و در ان ج ازندگی می کردم.

نویسنده : بهنام خداوند مهربانی ک صبح را برای کوشش و گرفتن نتیجه و شب را برای رفع خستگی افریده است طرز بیدارشدن روستاییان و شهریان لاهم تفاوت هایی دارد برای مثال در روستا اهالی روستا یا با صدای قو قولی قوقولی خروس از خواب بیدار می شوند یا با صدای موذن مسجد برخی از انها هم خود ب خود از خواب بیدار میشوند تا صبحانه را برای خانواده اشان اماده کنن معمولا این افراد مادران هستن ک صبحانرو اماده میکنن و اهالی خانوادرو تک ب تک برای خوردن صبحانه بیدار میکنن بیشتر روستاییان وقتشان را صرف گاو و گوسفند و… میکنند ک اکثرا مردها مسولیت این کارا بر عهده داردندو خانم ها هم شیر میدوشن نون میپزن غذا برای بچه ها و همسرشا ن اماده میکنن بچه ها هم چرخی در روستا میزنند. اما بیدارشدن مردم در شهر با روستاییان فرق دارد مثلا در شهر مردم یا با صدای ساعت یا زنگ تلفن یا با صدای بوق ماشین ها از خواب بیدار می شوند انها بیشتر وقتشان را ب تلا وت میگذرانند یا سرگرم تلفن همراه هستن یا پشت چراغ قرمز منتظر سبز شدن چراغ هستن و یا در مدرسه و سر کار هستن . نتجه = چه خوب میشود ک ماهم مانند روستاییان کارهای مهم انجام بدهیم و از خواب سریع تر بلند بشویم.
منتظر شما هستیم …

لیدا : یعنی چی یک بارم با مغزت بیست نگرفتی آبرو ھر چی دختر و بردی .

محراب قاسمی : به نظر من برخاستن در صبح روستا بهتر است چون با صدای دلنشین بیدار میشوی.

مبینا : زندگی در روستا خوب است .اما زندگی در شهر دارای امکانات رفاهی بیشتری است .

محمد پورموسی : مردم در صبح روستا با آرامش و مردم شهر با الودگی وغبار فراوان روبه رو می شوند.

حدیثه : عالی بود واقعا متن زیبایی درباره این دو انشا نوشتین و گذاشتین توی اینترنت من که ازش درس یاد گرفتم و نوشتم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ندا 1 سال قبل
17

بمولا من که خودم روستایی هستم ن خروس داریم و ن با صداش بلند میشم بیشتر با صدای خرازی ها بیدار میشم😂😁

بدون نام 1 سال قبل
26

به نظر من هم خوابیدن در روستا خیلی شگفت انگیز است

ره‍را 1 سال قبل
-2

زهرا

هانا 1 سال قبل
18

انشا های خوبی بود

my name 1 سال قبل
10

فقط اگه خروس گوگولی کنه دریته بیدار میشم ولی میرم با مشت میزنم اونم مثل ساعت خفه بشه😂😂

ناشناس 1 سال قبل
-2

بله

ناشناس 1 سال قبل
1

شباهت ندارع😐💔

فاطمه 2 سال قبل
0

خوبه بد نیس

خخخ 2 سال قبل
60

🤦🏼‍♀وای مال مارو‌میره پیدا میکنه از توی گوگل🤣😂من ک چند تارو قاتی میکنممم🚶🏿‍♀🤣یچی‌درمیاد دیگه

21
امیر 1 سال قبل

🤣🤣🤣همچنین

23
ملی:/ 2 سال قبل

اصن کیف میکنم دقیقاا😂😐

ناشناس 2 سال قبل
22

میشه کوتاه ترشو بفرستین

یه بد بخت 2 سال قبل
30

به نظر من زندگی کردن در روستا و هم در شهر مزخرف است‌ 😁

A 2 سال قبل
81

خوب بود ولی کاشکی مغز داشتیم خودمون مینوشتیم

کوثر 2 سال قبل
43

عالی حیف معلممون میفهمه

29
اسی 2 سال قبل

هی ترس 💔🤣

ب ت چ 2 سال قبل
39

شما صبح تو روستا اگه خروس زیادی قوقولی قوقو کنه نباید بهش دمپایی پرت کنی...

باید یه دونه از اون چکمه های کوهنوردی اصل خفن بهش پرت کنی تا روز بعد فقط یه بار بگه قوقولی قوقو بعد از ترس ما خفه بشه😂

فاطمه 2 سال قبل
8

واقعا متن هاتون عال

علی 2 سال قبل
8

عالی بود♥️👑

Mahsa 2 سال قبل
25

واقعا خیلی جای تعجبه هر سایتی میرم ، سایتها هم مثل هم هستن ، فک کنم سایتا هم دیگه تقلب می زنن . خسته شدم برم بخوابمممم از دست شما

ناشناس 2 سال قبل
45

اینکه میگن تو روستا با صدای خروس بیدار میشین و نمیدونم همه جا سرسبز و نمیدونم پر گله همش دروغه من الان دوستام والا هیچکدوم اینایی که میگن و ندیدم چهارده سال تا حالا حتی ماهم که تو روستایی با صدای آلارم گوشی پا میشیم نه خروس😂🤦‍♀️

40
N 2 سال قبل

صدای آلارم چیه صدای مادر بزرگوار که از چند بار بیشتر شه و بیدار نشی دنپایی به سمتت پرتاب میشه😐😂

13
M 2 سال قبل

دقیقاااا😂🤦🏻‍♀️

ب ت چ 2 سال قبل
17

من تو تابستان اصلا صبح رو نمیبینم چون تا لنگه ظهر میخام ساعت ۱۱.۱۲.۱.۲ تو این دورو بر

6
ARVIN 2 سال قبل

خوش ب حالت من ک اگه ساعت ۷ صب پا نشم ننه بابا میفهمم ت گوشی بودم بعدم کِخ

آنا 2 سال قبل
7

به نظر من برای اینکه آدم یه چیزایی دستش بیاد و مغزش فعال شه که چی باید بنویسه خوبه ولی نه اینکه کامل از رو بنویسی من خودم اینکارو میکنم

34
2 سال قبل

اگ خدت این کارو می کنی الان اینجا چیکار میکنی؟؟؟؟؟

محیا 2 سال قبل
-2

عالیییی

ناشناس 2 سال قبل
4

روستایی

مریم 2 سال قبل
20

خوب بود.

ولی نظر من بخوابیم بهتره تا......

گلی 2 سال قبل
20

سلام

انشای قشنگی هست ولی حیف معلم می فهمه

ناشناس 2 سال قبل
21

به نظر من بیشتر بزارید چون معلمان می‌فهمند

نازنین 2 سال قبل
28

خوبه

ولی حیف که معلم میفهمه

Ali 2 سال قبل
39

همه شهری ها اینجوری نیستن یه بار به کارگر های بد بخت هم فکر کن بعد بگو کار شهری ها آسونه

اینکه کار روستایی ها سخته شکی درش نی ولی کار کارگر های شهری هم اصلا آسون نیست

22
نفس 2 سال قبل

دقیقا👌

Anime 2 سال قبل
11

ببینید من تو شهرم اما تو محله هم خونه داریم

تو محله من با صدای خروس بیدار میشم وقتی بیدار میشم فوری میرم بیرون هوای تازه و تمیز میخوره ب صورتم طلوع افتاب و میرم رویه حصار نگا میکنم چون محلمون سمت دریاست واقعا خیلی قشنگ میشه

ولی تو اینجوری نیس بیدار میشم بعد باز دراز میکشم

زندگی در طبیعت و روستا عالیه

0
ملی 2 سال قبل

مننننن فردا ازمون انشا دارم نمیدونم چ غلطیییی کنممممم یکییی ی انشای درست بگههه

-1
رامتین اکبرپور 2 سال قبل

درسته منم همینو انجاب دادم

0
ARMIN 2 سال قبل

خوشبحالت واقعا هم طبیعت روستا عالیه اینطور ک تو میگی دوس دارم یکبار هم ک شده این حسو تجربه کنم من ک تو تهرانم تو اپارتمان متاسفانه نمیتونم تجربش کنم

الهه 2 سال قبل
2

خوبه بود ولی خیلی طولانی بود

1
رامتین اکبرپور 2 سال قبل

دارا

ی بنده خدا 2 سال قبل
-2

هعالی

Amir 2 سال قبل
5

عالی بود ولی معلمم فهمید ,🥴

ناشناس 2 سال قبل
2

اره دبیرا میفهمن

-2
ساناز 1 سال قبل

اره میفهمن

بایگی 2 سال قبل
-2

عالی 👌 👌 😍 😍 ولی معلمم میفهمه

ریحانه 2 سال قبل
5

کمتر نیمشه زیاده واس من

-1
نفس 2 سال قبل

به نظر من اگر انشا زیاد باشه معلم شک نمیکنه که از اینترنت گرفتیم

💕mina 2 سال قبل
-1

خیلی زیادع یکم انشاهاتون کمتر کنین

💕mina 2 سال قبل
7

خیلی زیادع یکم انشاهاتون کمتر کنین

ناشناس 2 سال قبل
5

خیلی زیادع یکم کمترش بکنین انشاهاتون لطفا

نرگس 2 سال قبل
-2

آفرین منم همین نظرو دارم

نویسنده 2 سال قبل
3

زندگی در روستا خیلی زیباست زیباتر از آن که فکرش را بکنی

نویسنده 2 سال قبل
-2

صدای سنگ های زیر پایمان در روستا حس و حل تازه ای به انسان می دهد

-1
ثنا نوروزی 1 سال قبل

انشای خوبی بود

-1
ثنا نوروزی 1 سال قبل

انشای خوبی بود

0
ثنا نوروزی 1 سال قبل

انشای خوبی بود

0
ثنا نوروزی 1 سال قبل

انشای خوبی بود

حسین 2 سال قبل
4

انشای خوبی بود ولی باید تفاوت و شباهت ها رو تو یک انشا آورد

باران استخری 2 سال قبل
8

بیایید ببینید روستاییان با این امکانات کمی که دارند درس می خوانند وموفق هستند

انا 2 سال قبل
1

واقعاً همه انشاها عالی بوددستتون طلا

نویسنده 2 سال قبل
0

thank you .is gooood .mona.

H 2 سال قبل
-1

مرسی خوب بود 👌👌👌

لیدا 2 سال قبل
-2

یعنی چی یک بارم با مغزت بیست نگرفتی آبرو ھر چی دختر و بردی

سحر 2 سال قبل
6

عالللللللللللللی بود اما بیشتر بچه ها مثل من نوشته بودند خیلی بدددددد شد 😞😞😞😞😞

2
عشق 2 سال قبل

مردم از خنده عجب سوتی دادی😂😂😂😂😂

-2
تنها 2 سال قبل

خخخخخخخخ

-2
نویسنده 2 سال قبل

ک

0
هانا 2 سال قبل

معلومه مثل هم میشه همه از سایت درمیارن

نویسنده 2 سال قبل
34

اصلا به نظر من چرا باید ازخواب بیدار شیم بگیریم تا لنگ ظهر بخوابیم راحت…… نه دردی داشته باشی نه غمی فقط بخوابی

0
نفس 2 سال قبل

آفرین 👌❤️

5
الیسا 2 سال قبل

آفرین👍

نویسنده 2 سال قبل
2

برخاستن در روستا عالیه چون صبحانه رو با عسل و خامه گاو پنیر گوسنفد استفاده میکنیعلیرضا

ملیسا 2 سال قبل
-2

انشاء های قشنگی بود.من زیاد انشاهام خوب نی.به هر حال بازم مرس………

-2
عالی بود 2 سال قبل

مخصوصا انشای فاطمه خیلی قشنگ بود

عالی

asal 2 سال قبل
-2

به نظر من باید یکم با زاییده های ذهنی بیشتر اینجور انشاها رو نوشت و کاملا میشه بهشون احساس بخشید اونم با کلمات ک خیلی سادن من خودم انشام عالیه

پری 2 سال قبل
20

انشای خوبیه ولی معلم هاهم متوجه میشن ما اینجا فقط ایده میگیریم😊

یه دوست 2 سال قبل
4

به نظر من انشاتون عادی بود.واز کلمات احساسی و ادبی زیاد بهره نگرفته بود.مثلا میتونستید درباره ی صبحابه خوردن یا صورت شستن با آب روستا یکم بیشتر و احساسی تر می نوشتید.چون انشا های احساسی بیشتر آدما رو جذب می کنه.من که این رو ننوشتم،چون مطمئن بودم که دبیرمون خیلی خوشش نمی اومد و ۱۸ بهم میداد.اخه خیلی روی انشای دانش آموزاش حساسه.به هر حال ممنون چون میدونم شمام زحمت کشیدید.🙂

0
Toktam 2 سال قبل

موافقم

ناشناس 2 سال قبل
6

من زندگی در شهرو ترجیح میدم .

-2
لوسی 2 سال قبل

اخه در روستا زندگی کردن خیلی سخته منم موافقم

-2
لوسی 2 سال قبل

اخه در روستا زندگی کردن خیلی سخته منم موافقم

1
ناازی 2 سال قبل

منم همینطور

امیرمحمد نصیری 2 سال قبل
2

خیلی خیلی خوب

حنانه 2 سال قبل
0

خیلی عالی بود ممنون

حنانه 2 سال قبل
4

خیلی عالی بود ممنون

ریحانه 2 سال قبل
29

عالی بود

7
احمدی 2 سال قبل

تو روستا اول صبح خیلی خوب ودلنشین است بعدم هم هوای پاکیزه ای داره

نویسنده 2 سال قبل
19

تو روستا اول صبح خیلی خوب ودلنشین است بعدم هم هوای پاکیزه ای داره

نویسنده 2 سال قبل
19

من ی دختر روستاییم اینجا با صدای گنجشک ها از خاب پا میشم باید ی بار بیاید در روستانگار میر

1
ناازی 2 سال قبل

خوش بحالت 😉

6
محمدرضا 2 سال قبل

تو خواب رو اشتباه می نویسی اومدی اینجا انشا بنویسی.خخخخخخخخخخخ

1
محمدرضا 2 سال قبل

تو بلد نیستی خواب رو درست بنویسی اومدی اینجا انشاء می نویسی.

4
حوریه 2 سال قبل

من که اصلا صدای گنجشک نمیشنوم کلا اینجا پر مارو مگسو پشه و ملخ هست ولی هواش پاکو صافه

ناشناس 2 سال قبل
42

خوبه شماها یه مطلب از اینترنت پیدا می کنید و می نویسید و تحویل معلم میدیدمعلم ما نمیدونم این همه حوصله از کجا میاره میره همه سایتارو میگرده انشاهاشونو میبینه ما هم مجبوریم چنتا رو با هم قاطی کنیمتازه برای شما خیلی زیاده واسه ما کم هم هست

10
هدیه 2 سال قبل

ارع دقیقامعلم ماهم اینطوریه

7
😁🤣 2 سال قبل

🤣🤣🤣🤣🤣🤣

6
ناشناس 2 سال قبل

دقیقا میترسن از وقتمون صرفه جویی بشه

-2
ناشناس 2 سال قبل

معلم ما خُلِ نمیفهمه فقط نمره میدهیه بار سر کلاس به جای اینکه درس بداد با گوشی بازی میکرد😄

4
👍👍👍دقیقا 2 سال قبل

یکسری مال یکی از بچه ها رو فهمید همچین قیافه می گرفت معلمبدبخت ولی از رو اینترنت ننوشته

1
ملیکا 2 سال قبل

دقیقا برا ما هم همینطوری

-1
حدیث 2 سال قبل

ارع معلم ما هم اینطوریه خیلی حوصله داره🤦‍♀️😂

باران 2 سال قبل
0

خیلی خوب بود

نویسنده 2 سال قبل
11

واقعا زندگی در روستا آرامش و سلامت بیشتری دارد تا شهر زندگی در روستا خیلی خیلی بهتر است

ناشناس 2 سال قبل
-2

عالي

........... 2 سال قبل
13

دیگہ خیلی پرو نشیدا علامت نگارشیارو خودتون بزارید😐😂

1
Zzzz 2 سال قبل

آره والا😂😂

0
Ffff 2 سال قبل

خخخخ

BTS💜ARMY 2 سال قبل
22

زندگی تو روستا خوبه ولی کثیفی های زیادی داره،میخوای بری مغازه کفشت گلی میشه،ی کار کنی بعد پنج دقیقه کل روستا با خبر میشن،زندگی تو شهر بهتره چون کسی تو کارت فضولی نمیکنه،هر کاری هم می کنی کسی با خیر نمیشه،ب نظر من می عرضه ب خاطر اینا دود ماشینا رو تحمل کنی ، 😂

3
M 2 سال قبل

ن بابا روستایی که من زندگی میکنم آسفالت شده کتابخونه نداش اونم اوردن فقط فوضولو باهات موافقم میخوای کفش بخری کل روستا میخرن تازه باید کلی هم جواب پس بدیا اه اه اه😐

4
ناشناس 2 سال قبل

کی گفته تو شهر کسی به کارت کار نداره تو شهر هم فضول زیاد هص😂😂

2
... 2 سال قبل

دقیقا😂

نویسنده 2 سال قبل
15

*فاطمه*کسانی که در روستا زندگی میکنند بعداز آغاز کردن صبح مشغول کار میشوند و میتوانیم بگوییم روستاییان بیشتر از شهری ها کار میکنند و زحمت میکشند و کار شهری ها بیشتر در اداره ها است که فقط روی صندلی میشینند و همین کار خاصی انجام نمی دهند اما روستاییان کارهایشان اغلب کار در ساختمان است مثلا بنایی، گج کاری و…. که بسیار سخت تر از کار شهریان است در اصل میتوان گفت:«روستاییان مردمانی زحمتکش و پرکار هستند».تشکر از انشای خوبتون🌸

ناشناس 2 سال قبل
7

عالی بود درجه یک🤘👊✌🌺🌺🌈

1
نفس 2 سال قبل

👌👌👌

سینگیون 2 سال قبل
26

خواستم بنویسم دیدم که همش اشتباه نوشتن چون باید هر دو را مقایسه کرد نه درباره شان انشا بنویسیم

نویسنده 2 سال قبل
4

عالی💜

ناشناس 2 سال قبل
92

عالیه ولی حیف معلممون میفهمه😕

-2
حنانه 2 سال قبل

لطفاً انشا هاتون رو کمتر کنین و این قدر واضح نباشه معلم میفهمه 🙏

1
درسا 2 سال قبل

خوب کسخلی تووو اگع عقل داشته باشی.قشنگ بخون بعد گوشیتو بزار کنار قطعه قطعه به هم وصل کن و بنویس😊

-2
Fatemeh 2 سال قبل

متن های زیبایی هستن ولی ای کاش توصیفی بود عالی میشد

-2
ناشناس 2 سال قبل

😂😂😂😂

-1
سارا 2 سال قبل

خوب متنو خلاصه کن نمیفهمه

-2
محمدرضا رحمانی 2 سال قبل

اره ولی میشه تعقیر داد 😃

1
یلدا 2 سال قبل

مجبور نیستی کپ این بنویسی یکمم خودت تغیرش بده

-2
Zzzz 2 سال قبل

آره والا😂😂

-2
ناشناس 2 سال قبل

اره متاستفانه

مژگان الماسی 2 سال قبل
0

شرمنده ها ولی این گفته مقایسه اینا که جدا جدان

دخی🤟لجباز 2 سال قبل
1

وای عالیه بعد لازم نی کسی دان کنه شات بگیره از صفحهتاماممممم😎

0
me 2 سال قبل

خب شد گفتی نمیدانستیم مرسیی😍😐

نویسنده 2 سال قبل
-2

به نظر من صبح روستا بهتر است چون هیچکس هیچ دقدقه ای ندارد.آلودگی کمتر است، سروصدا آلاینده های اتومبیل ها کمتر است.

army 2 سال قبل
0

خوب بود👍

ناشناس 2 سال قبل
-1

بسیار عالی است تشکر❤️❤️❤️🌹🌹

👑A👑 2 سال قبل
-1

ممنون از نویسنده دمت گرم

نویسنده 2 سال قبل
-1

بنظر منکه خوب بود💁

نویسنده 2 سال قبل
-2

متن های زیبایی هستن ولی کاش توصیفی بود .

فائزه 2 سال قبل
-2

من از گوگل انشاء نوشتم یکی از همکلاسیام هم مثل من نوشت ومعلم عهمید وبدبخت شدم

1
رضا 1386 2 سال قبل

خب از مغز پوکت کمک بگیر بنویس

نویسنده 2 سال قبل
-2

بلند شدن در صبح روستا حس و حال بهتری دارد

0
به شما چه 2 سال قبل

لایک

امیر 2 سال قبل
-1

😀😀😀😀😀💜💜💜

نرگس 2 سال قبل
-1

💜💜💜💋💋💋💋💋

علی 2 سال قبل
0

عالی

نویسنده 2 سال قبل
0

من تو روستا هستم واقعا بیدار شدن تو روستا خیلی دل نشین است با صدای گنجشک

نویسنده 2 سال قبل
-1

بله برکالا

سبحان قدیم پور 2 سال قبل
0

خوب بود ولی بهتره که خودتون بنویسین تا انشا رو یاد بگیرین . همینجوری کپی نکنین

2
Gang pABG 2 سال قبل

اگه راست میگی خودت الان چرا اینجایی؟

نویسنده 2 سال قبل
-1

هه

به تو چ اسمه من چیه 2 سال قبل
1

واقعا عالی بود 😂الل خصوص خوابه روستا واقعا زد تو خال

ابوالفضل 2 سال قبل
0

عالی بسیار عالی من که لذت بردم

نویسنده 2 سال قبل
1

بیدارشدن از خواب در صبح حال و حس خیلی خوبی به ادم دست میدهد

دانش آموز 2 سال قبل
0

برای ایده گرفتن تا حدودی خوب بود ، بد نبود

نویسنده 2 سال قبل
0

عاالی است اما بیشتر بزارید

گنچه 2 سال قبل
-2

واقعا عاشق این انشا شودم چونکه طریف از روستا بود

علیرضا جهاندار 2 سال قبل
0

**علیرضا جهاندار**مقدمه : به نام خداوندی که جهان و زیبایی هایش را آفرید تا در زیبایی هایش غرق شویم و سپاس گوییم و شکرگزار باشیم اما چه حیف که گاهی انسان هایی و عواملی موجب می شوند که ما گاهی از آن ها محروم باشیم.

نویسنده 2 سال قبل
-2

خیلی ممنون بابت نظراتتون 🌹🌹

ناشناس 2 سال قبل
-2

خوبه😐❤

لیدی 2 سال قبل
1

نوشتهببین:|

نویسنده 2 سال قبل
1

یکی دیگر از شباهت های روستا ها و شهر ها این است که مردمان روستا ها و شهر ها در زمان های کرونایی بهداشت را رعایت می کنند کرونا یا هر ویروس دیگری بر شهر و روستایی یا عشایری فرقی نمی گذارد و هر کس که گیرش بیاید ابطلاع می کندکرونا خیلی بی شعور است خخخخخخخخخخخخ. محمدرضا

k.ahm 2 سال قبل
1

اونجاش که صدای زنگ ساعت اغلب مشتی جانانه نثار ساعت میشود یعنی چی ؟؟؟

1
عشق 2 سال قبل

😂😂😂یعنی صبح خیلی مزخرفیه

ابوالفضل تیغی 2 سال قبل
-1

سلام بنظر من روستایی خوب چون منهم در روستا زندگی میکنم

faezeh 2 سال قبل
-1

خوب بود

دیلان 2 سال قبل
3

خوب بود

Zahra 2 سال قبل
-1

خوب بود

نویسنده 2 سال قبل
16

برخاستن از خواب در صبح روستا: صبح با صدای مرغ و خروس از خواب بیدار شدم،سپس برای شستن دست و صورتم به سمت حیاط رفتم و با آب حوض صورت و دستانم را شستم!آب تمیز و سردش طراوت بخشیده بود به جانم؛ دیگر دوست نداشتم بخوابم ، سرحال بودم ، سرحال تر از هر روز! صدای مادربزرگم را شنیدم که مرا صدا میزند ؛ برگشتم ؛ گفت: بیا عزیزم بیا برویم صبحانه بخوریم! گفتم : چشم آمدم ! وقتی به سمت تخت هایی که در حیاط نصب شده بودند، رفتم؛ سینی ای رنگین دیدم و دهانم آب افتاد! نیمرو با تخم مرغ محلی، پنیر و کره و سرشیر محلی، عسل طبیعی، شیر تازه ای که همین صبح از گاو پوشیده بودند، و نان و فتیر های محلی که به دست خود مادربزرگ پخته شده بودند. سر ذوق آمدم و با ولع خوردم!برخاستن از خواب در صبح شهر: اما صبح های معمولی شهر این گونه نبود ! صبح بیدار می شدیم بی هیچ ذوق و انگیزه و همیشه دوست داشتیم بخوابیم و اصلا معنای سرحالی را نمیدانستیم!صبحانه مان هم شکلات صبحانه و پنیر و خامه هایی بود که معلوم نبود از چه درست شده اند!بعد هم بی شور و انگیزه سراغ کارمان میرفتیم!اما اینجا ، بعد از خوردن صبحانه انرژی ات چند برابر میشود و شور و حال انجام کارهایت را داری و با عشق به آنها می پردازی ! کاش شهر هم مثل روستا بی دغدغه بود و میتوانستیم از زندگی لذت ببریم! کاش می شد مثل روستاییان ساده و سالم زندگی کرد! کاش می شد…!

نویسنده 2 سال قبل
-2

بنظرم زندگی در روستا خیلی لذت بخش است و آرامش دارد اما وقتی در شهر زندگی می کنیم بسیاری از امکانات را داریم که در روستا مردم حتی رنگشان هم ندیده اند . پس اگر در شهر زندگی کنیم بهتر است . سارینا

-1
به شما چه 2 سال قبل

خودت فهمیدی چی گفتی

ژاکلین 2 سال قبل
4

خیلی خوبه اما معلم ما مچ گیری میکنه تازه اگر از اینجا هم ننویسیم و خودمون بنویسیم باید کل امام ها و پیام بر ها رو قسم بدی شاید باور کنه

1
me 2 سال قبل

🥴😂

0
سحر 2 سال قبل

😂😂😂😂

فاطی 2 سال قبل
2

عالی بود فقط من ترجیح میدهم با همون صدای آزار دهنده ساعت کوکی بلند شم 😂البته نظر من این بود هر کس نظر خودشو داره ✌️

نویسنده 2 سال قبل
-1

ممد:😑خجالت بکش.برو خودت بنویس😑

نویسنده 2 سال قبل
4

خیلی خوب بود که چنین چیزی در اینترنت گذاشتین ولی خیلی زشته که انشا هم نتونیم خودمون بنویسیم

2
Gang pABG 2 سال قبل

داداشم اگه راست میگی خودت اینجا چکار میکنی؟

عقیل پوریونس 2 سال قبل
6

عالیه من برای مدرسه خوندم معلمم کیف کرد دمتون گرم خدایی

ناشناس 2 سال قبل
7

خوب بودممنون از نویسندش که اسباب تقلب رو برای ما دانش آموزان فراهم کرد 🤣🤣

نویسنده 2 سال قبل
5

عالیییییییییی

رستا 2 سال قبل
11

1 عالییییییی بود

هدیه 2 سال قبل
9

واقعا انشای فاطمه عالی بود دستش درد نکنه من اون انشا رو نوشتم و معلمم بهم 20 داد🥰🥺

9
محمد 2 سال قبل

معلم بی مغذی بوده

نویسنده 2 سال قبل
9

سلام لیدا جان خودت گوه بخور از مغزت استفاده کن اصلا برای چی اینجایی وقتی که نمیخوای از رو بنویسی اخه ادم سرتو تو کون مردم نکن اصلا بچه است دوست داره://////

نویسنده 2 سال قبل
4

عالی بود واقعا معنی درس رو نمیدونستم با خوندن متن فهمیدوم و تونستم انجام رو بنویسم

نویسنده 2 سال قبل
7

عالییی

علی 2 سال قبل
8

خیلی ممنون از نویسنده

نویسنده 2 سال قبل
10

صبح در روستا با صدای خروس از خواب بیدار می شوند و در شهر ها با صدای بوق ماشین از خواب بیدار می شوند

-2
به شما چه 2 سال قبل

منم ساکن دوستام ولی با صدای خروس بیدار نمیشم اون مال دهه ۶۰ و ۷۰ بود ما دهه ۸۵یا با صدای زنگ گوشیمون از خواب بیدار میشیم

نویسنده 2 سال قبل
3

عالی بودمبینا عمرانی

حوریه 2 سال قبل
6

نخوندمش ولی بنظر میاد خوبهツ

🤗🤗🤗🤗🤗 2 سال قبل
12

سلام عالی بود خیلی ممنون از نویسنده.

Salar 2 سال قبل
6

خیلی خوبه

امیر 2 سال قبل
4

خیلی ممنون

MAHDIEH 2 سال قبل
1

عالی بود🥰😍😘♥

نویسنده 2 سال قبل
0

تهنه

ساکار 2 سال قبل
-1

بسیار عالی بودند👌👍

نویسنده 2 سال قبل
1

0

امیرمحمد 2 سال قبل
2

عالی

ناشناس 2 سال قبل
3

من خودم هم از روستا هستم واقعا عالیه

ع 2 سال قبل
1

عالی

👑❤ 2 سال قبل
2

خوب بود👌

نویسنده 2 سال قبل
7

چرا همتون یه جوری اولی ها رو میگم

برای پاسخ کلیک کنید