با استفاده از ذره بین قسمت های متفاوت مادگی را مشاهده و به ویژگی های هر قسمت توجه کنید آیا می توانید تخمک ها را در تخمدان ببینید؟ صفحه 74 علوم هشتم

جواب فعالیت صفحه ۷۴ کتاب علوم تجربی پایه هشتم با استفاده از ذره بین قسمت های متفاوت مادگی را مشاهده و به ویژگی های هر قسمت توجه کنید آیا می توانید تخمک ها را در تخمدان ببینید؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مادگی هم در گیاهان متفاوت و در بعضی دارای خانه هایی می باشد در داخل آن سلول هایی از جمله تخمک که گامت ماده است قرار دارد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
برای پاسخ کلیک کنید