با توجه به اصلاحات امیرکبیر چرا شاهزادگان و درباریان قاجار برای برکناری و قتل امیرکبیر توطه کردند؟ صفحه 81 مطالعات اجتماعی نهم

نویسنده

چون امیر کبیر با قطع منافع و رسم باج دادن به شاهزادگان و مقام های درباری موجب دشمنی آنها و با مخالفش با ارتباط با روس ها و انگلیسی ها و اجازه ندادن به اساتید انگلیسی و روسی برای تدریس در مدارس دارالفنون زمینه ی دشمنی این کشور هارا فراهم ساخت.

نویسنده

چرا که امیر کبیر داشت به یک فرد قدرتمند تبدیل میشد ، اما درباریان،شاهزادگان و……. به قدرت او حسادت کردنند و تلاش برای برکناری وی به کمک عوامل وابسته خارجی نمودند

نویسنده

برخی اصلاحات امیر کبیر مانند قطع حقوق مستمری شاهزاده گام و درباریان باعث کینه آنها شده بود .از این رو آنها برای رفاه خود دست ب توطئه چینی علیه امیر بزرگ ایرانیان زدند

ناشناس

نمیدونم

جواب فعالیت صفحه ۸۱ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم با توجه به اصلاحات امیرکبیر چرا شاهزادگان و درباریان قاجار برای برکناری و قتل امیرکبیر توطه کردند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زیرا این اصلاحات با روحیه استبدادی و ثروت اندوزی آن ها سازگار نبود و منافع آنها را به خطر انداخته بود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 2 سال قبل
7

چرا که امیر کبیر داشت به یک فرد قدرتمند تبدیل میشد ، اما درباریان،شاهزادگان و……. به قدرت او حسادت کردنند و تلاش برای برکناری وی به کمک عوامل وابسته خارجی نمودند

ناشناس 2 سال قبل
3

نمیدونم

نویسنده 2 سال قبل
2

سود جویی برخی از افراد و قدرت طلبی

راضیه رضوی 2 سال قبل
0

خیلی عالی قود

نویسنده 2 سال قبل
4

برخی اصلاحات امیر کبیر مانند قطع حقوق مستمری شاهزاده گام و درباریان باعث کینه آنها شده بود .از این رو آنها برای رفاه خود دست ب توطئه چینی علیه امیر بزرگ ایرانیان زدند

نویسنده 2 سال قبل
0

به نظر شما با توجه به اصلاحات امیر کبیر

نویسنده 2 سال قبل
10

چون امیر کبیر با قطع منافع و رسم باج دادن به شاهزادگان و مقام های درباری موجب دشمنی آنها و با مخالفش با ارتباط با روس ها و انگلیسی ها و اجازه ندادن به اساتید انگلیسی و روسی برای تدریس در مدارس دارالفنون زمینه ی دشمنی این کشور هارا فراهم ساخت.

-2
امیر 2 سال قبل

چون مقام و جایگاه آنان به خطر میافتاد

نویسنده 2 سال قبل
0

من فکر میکنم چون امیر کبیر موقعیت خوبی برای شاهزادگان نمیدادمبینا

مبینا 2 سال قبل
0

لطفا جواب این سوال رو کامل بذارید

برای پاسخ کلیک کنید