با توجه به متن درس نظر گروه ایمان چه بود صفحه 16 فارسی ششم

سعید والکور

افرین اسمت چیه باهوش💔

جواب درک مطلب صفحه ۱۶ کتاب فارسی پایه ششم با توجه به متن درس نظر گروه ایمان چه بود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اعضای گروه ایمان بر این باور بودند که این چهار کلمه به ترتیب درستی به دنبال هم آمده اند. زیرا ما با شناخت خود و شناخت خلق و خلفت، سرانجام به خالق همه این ها ایمان می آوریم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
-1

اینکه که به کلمات به درستی دنبال هم امدند

نویسنده 3 سال قبل
2

کیمیا میرزایی هستم جواب اخر مربوط به اکبری شلدره هست متشکرم🙏🏻🙏🏻🤪🤪🤪🤣🤣

0
سعید والکور 2 سال قبل

اره بابا

نویسنده 3 سال قبل
2

گروه ایمان:« اعضای گروه ایمان بر این باور بودنند که این چهار کلمه به ترتیپ درستی به دنبال هم امده اند زیرا ما با شناخت خلق و خلفت سر انجام به خالق همه این ها ایمان می اورید»

4
سعید والکور 2 سال قبل

افرین اسمت چیه باهوش💔

نویسنده 3 سال قبل
1

بل

نویسنده 3 سال قبل
1

خبه نظر شما کیشت حصرت علی

برای پاسخ کلیک کنید