با توجه به سخن امام رضا سه ویژگی منتظران واقعی امام زمان را بنویسید صفحه 52 پیام های آسمان نهم

نویسنده

صبور بودن ، خوش رفتاری ، همسایه داری ، ترویج کار های نیک ، خودداری از آزار و اذیت دیگران ، گشاده رویی ، خیرخواهی و مهربانی با مومنانFatemeh

ناشناس

حضرت امام رضا علیه السلام درباره وظایف منتظران واقعی چه می فرماید : انتظار به چند چیز استصبور بودن، خوش رفتاری، همسایه داری، خودداری از آزار و اذیت دیگران، خیر خواهی و مهربانی با مومنان

Anita Tajik

حضرت امام رضا علیه السلام درباره وظایف منتظران واقعی چه می فرماید : انتظار به چند چیز استصبور بودن، خوش رفتاری، همسایه داری، خودداری از آزار و اذیت دیگران، خیر خواهی و مهربانی با مومنان

ناشناس

صبور بودن،خوش رفتاری،همسایه داری،ترویج کارهای نیک،خودداری از آزارواذیت دیگران،گشاده رویی،خیرخواهی و مهربانی با مومنان

نویسنده

نه والا نمیدونم

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۵۲ کتاب پیام های آسمان پایه نهم با توجه به سخن امام رضا سه ویژگی منتظران واقعی امام زمان را بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) خیرخواهی و مهربانی با مؤمنان ب) گشاده رویی ج) همسایه داری.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 9 ماه قبل
23

صبور بودن ، خوش رفتاری ، همسایه داری ، ترویج کار های نیک ، خودداری از آزار و اذیت دیگران ، گشاده رویی ، خیرخواهی و مهربانی با مومنانFatemeh

ناشناس 9 ماه قبل
18

حضرت امام رضا علیه السلام درباره وظایف منتظران واقعی چه می فرماید : انتظار به چند چیز استصبور بودن، خوش رفتاری، همسایه داری، خودداری از آزار و اذیت دیگران، خیر خواهی و مهربانی با مومنان

Anita Tajik 9 ماه قبل
17

حضرت امام رضا علیه السلام درباره وظایف منتظران واقعی چه می فرماید : انتظار به چند چیز استصبور بودن، خوش رفتاری، همسایه داری، خودداری از آزار و اذیت دیگران، خیر خواهی و مهربانی با مومنان

ناشناس 9 ماه قبل
10

صبور بودن،خوش رفتاری،همسایه داری،ترویج کارهای نیک،خودداری از آزارواذیت دیگران،گشاده رویی،خیرخواهی و مهربانی با مومنان

نویسنده 9 ماه قبل
2

عالیه این ساین

نویسنده 9 ماه قبل
3

باید پاک و مهربان باشند

نویسنده 9 ماه قبل
3

نه والا نمیدونم

برای پاسخ کلیک کنید