با توجه به سخن امام رضا سه ویژگی منتظران واقعی امام زمان را بنویسید صفحه 52 پیام های آسمان نهم

نویسنده

صبور بودن ، خوش رفتاری ، همسایه داری ، ترویج کار های نیک ، خودداری از آزار و اذیت دیگران ، گشاده رویی ، خیرخواهی و مهربانی با مومنانFatemeh

Anita Tajik

حضرت امام رضا علیه السلام درباره وظایف منتظران واقعی چه می فرماید : انتظار به چند چیز استصبور بودن، خوش رفتاری، همسایه داری، خودداری از آزار و اذیت دیگران، خیر خواهی و مهربانی با مومنان

ناشناس

حضرت امام رضا علیه السلام درباره وظایف منتظران واقعی چه می فرماید : انتظار به چند چیز استصبور بودن، خوش رفتاری، همسایه داری، خودداری از آزار و اذیت دیگران، خیر خواهی و مهربانی با مومنان

ناشناس

صبور بودن،خوش رفتاری،همسایه داری،ترویج کارهای نیک،خودداری از آزارواذیت دیگران،گشاده رویی،خیرخواهی و مهربانی با مومنان

مهدی

نسبت به کی باید خوش رفتار باشیم

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۵۲ کتاب پیام های آسمان پایه نهم با توجه به سخن امام رضا سه ویژگی منتظران واقعی امام زمان را بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) خیرخواهی و مهربانی با مؤمنان ب) گشاده رویی ج) همسایه داری.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
-1

صبور بودن

نرگس 2 سال قبل
-2

صبور بودن ،خوش رفتاری ،همسایه داری،

مهدی 2 سال قبل
4

نسبت به کی باید خوش رفتار باشیم

نویسنده 3 سال قبل
24

صبور بودن ، خوش رفتاری ، همسایه داری ، ترویج کار های نیک ، خودداری از آزار و اذیت دیگران ، گشاده رویی ، خیرخواهی و مهربانی با مومنانFatemeh

ناشناس 3 سال قبل
16

حضرت امام رضا علیه السلام درباره وظایف منتظران واقعی چه می فرماید : انتظار به چند چیز استصبور بودن، خوش رفتاری، همسایه داری، خودداری از آزار و اذیت دیگران، خیر خواهی و مهربانی با مومنان

Anita Tajik 3 سال قبل
18

حضرت امام رضا علیه السلام درباره وظایف منتظران واقعی چه می فرماید : انتظار به چند چیز استصبور بودن، خوش رفتاری، همسایه داری، خودداری از آزار و اذیت دیگران، خیر خواهی و مهربانی با مومنان

ناشناس 3 سال قبل
9

صبور بودن،خوش رفتاری،همسایه داری،ترویج کارهای نیک،خودداری از آزارواذیت دیگران،گشاده رویی،خیرخواهی و مهربانی با مومنان

نویسنده 3 سال قبل
-1

عالیه این ساین

نویسنده 3 سال قبل
3

باید پاک و مهربان باشند

نویسنده 3 سال قبل
0

نه والا نمیدونم

برای پاسخ کلیک کنید