با توجه به نمودار سه مورد از پرجمعیت ترین کشورهای منطقه را نام ببرید صفحه 125 مطالعات اجتماعی هشتم

جواب فعالیت صفحه ۱۲۵ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم با توجه به نمودار سه مورد از پرجمعیت ترین کشورهای منطقه را نام ببرید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) پاکستان 180 میلیون نفر ب) ایران 78 میلیون نفر ج) ترکیه 73 میلیون نفر د) عراق 30 میلیون نفر.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 3 سال قبل
0

پاکستان 180…ایران 80…ترکیه 80

برای پاسخ کلیک کنید