با تامل در سخنان امیرالمومنین علی سه مورد از نشانه های بازگشت مسلمانان به دوره جاهلیت را بیان کنید صفحه 99 دین و زندگی یازدهم

ناشناس

الف) گستردگی باطل و پنهان بودن حقیقتب) رواج دروغ بر خدا و پیامبرج ) در حاشیه و انزوا قرار گرفتن خوبی ها و شایع شدن گناه و فساد

جواب تفکر در حدیث صفحه ۹۹ کتاب دین و زندگی پایه یازدهم با تامل در سخنان امیرالمومنین علی سه مورد از نشانه های بازگشت مسلمانان به دوره جاهلیت را بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) پوشیده بودن حق، آشکار بودن باطل و رایج بودن دروغ بر خدا و پیامبر (ص).
ب) کم بها بودن قرآن وقتی بخواهد به درستی خوانده شود و رایج بودن آن وقتی به صورت وارونه معنا شود. .
ج) در حاشیه و انزوا قرار گرفتن خوبی ها و نیکی ها و شایع شدن گناه و فساد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
1

پشت کننده گان طراط مستقیم را شناسایی کنید به عهد خود با قران وفا دار بمانید پیمان شکننان را تشخیص دهید

صحفه 2 سال قبل
1

صحفه ۹۹ دین زندگی

ناشناس 2 سال قبل
22

الف) گستردگی باطل و پنهان بودن حقیقتب) رواج دروغ بر خدا و پیامبرج ) در حاشیه و انزوا قرار گرفتن خوبی ها و شایع شدن گناه و فساد

برای پاسخ کلیک کنید