با توجه به شعر شخصیت پیر و جوان را با هم مقایسه کنید صفحه 61 فارسی هشتم

جواب خودارزیابی صفحه ۶۱ کتاب ادبیات پایه هشتم با توجه به شعر شخصیت پیر و جوان را با هم مقایسه کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : جوان مغرور و پرادعا ، پیر فروتن و بی ادعا. جوان زیاده خواه ولی پیر قانع. جوان ارزش و سعادت را در ثروت و قدرت می دید اما پیر ارزش ها را در قانع بودن و بی نیازی نسبت به دیگران می دید.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
برای پاسخ کلیک کنید