با مطالعه درس دلایل شکست های ایران از روسیه را استخراج کنید صفحه 77 مطالعات اجتماعی نهم

نویسنده

کمک کردن ناچیز مالی فتحعلی شاه به ولیعهد عباس میرزاابوالفضل

جواب فعالیت صفحه ۷۷ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم با مطالعه درس دلایل شکست های ایران از روسیه را استخراج کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مجهز بودن سپاه روسیه به سلاحهای جدید و آشنایی با فنون جنگی تازه درحالیکه سپاه ایران از سلاح های ابتدایی استفاده میکردند و با فنون جدید نظامی آشنایی چندانی نداشتند.

ابوالفضل : کمک کردن ناچیز مالی فتحعلی شاه به ولیعهد عباس میرزا.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
عالی بود 2 سال قبل
-1

عالی بود

نویسنده 2 سال قبل
4

کمک کردن ناچیز مالی فتحعلی شاه به ولیعهد عباس میرزاابوالفضل

ناشناس 2 سال قبل
0

عالی

برای پاسخ کلیک کنید