با کسانی که نیم دوست هستند چگونه باید رفتار کرد؟ چرا؟ صفحه 86 فارسی ششم

سنا شاهوزهی

سوال:با کسانی که 《نیم دوست》 هستند چگونه باید رفتار کرد؟جواب:باید به کسانی که با آنها دوستی مختصری داریم نیم دوست هستیم (*محبت کنیم*) و با آنها ♡مهربان♡ باشیم زیرا در این صورت آنها نیز به ما علاقمند می شوند و به دوستان صمیمی ما تبدیل می شوند.❤دوستان جواب درستش همین هست

نویسنده

باید با انها رفتار خوبی داشته باشیم چرا که با دیرن رفتار دوست همدلی خواهند شد

ناشناس

باید با آنها به خوبی رفتار که باما دوست خوب و صمیمی شوند

ملکه تاریکی

ماهم باهاشون نیم دوست باشیم چون مهربون بودن ما فایده ای ندارع

نویسنده

باید با آن ها خوش رفتار کنیم و با این رفتار آنها دوست همدلی ما می شود

جواب درک مطلب صفحه ۸۶ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم با کسانی که نیم دوست هستند چگونه باید رفتار کرد؟ چرا؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : باید با آن ها با خوش رویی و نیکی رفتار کرد چرا که آن ها با دیدن این رفتار دوست همدلی خواهند شد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
T 6 ماه قبل
0

باید باهاشون خوب رفتار کنیم ، به انها محبت کنیم ، همدلی کنیم و.... تا انها دوستای صمیمی و واقعی ماشوند

T 6 ماه قبل
1

باید به خوبی باهاشون رفتار کنیم و به انها محبت کنیم بخاطر اینکه دیگه دوست صمیمی ما شوند

یاسین 7 ماه قبل
-1

آنها دو ست صمیمی نیستند

ناشناس 8 ماه قبل
1

8

ناشناس 10 ماه قبل
2

آقاسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

-1
ناشناس 10 ماه قبل

واقعاً نمی دونم شما اگه تونستین جواب بدین

-1
ناشناس 10 ماه قبل

نمیدونم اما هوشمندانه بود

-1
ناشناس 10 ماه قبل

خیلی هوشمندانه بود

به توچه 10 ماه قبل
-2

به توچه

بدون نام 10 ماه قبل
3

ماهم باید بزنیم تو دهنش که با ما قشنگ دوست باش ودیگر آدم می‌شود و با ما دوست کامل می شود😈

ناشناس 10 ماه قبل
3

من که باهاش آنقدر بد میشم که نفهمه کجا بره بدبخت جررررر

به تو چه 10 ماه قبل
-1

ه

ساکورا 10 ماه قبل
0

خوب باید با مهربانی با ان ها رفتار کنیم تا اون ها متوجه نیکی ما بشن و یک دوست کامل بشند

ناشناس 10 ماه قبل
-1

باید به آنها خوبی کنیم

محبت کنیم

همدلی کنیم

و با آنها سازگاری کنیم

تا به دوست صمیمی ما تبدیل شوند تا بتوانیم از دوستان خوب بهره ببریم.

بماند.... 10 ماه قبل
-1

باید با آنها مهربان باشیم و به آنها نیکی کنیم تا آنها درکنار ما احساس خوشحالی کنند وبا مادوست شوند

فاطمه 11 ماه قبل
0

سؤال باکسانی که «نیم دوست» هستندچگونه باید رفتارکرد؟ چرا؟ جواب باید به این افراد نیکی کنیم وبا آنها سازش داشته باشیم تا کم کم باما یکدل شوند

نویسنده 11 ماه قبل
-1

باید دوستان خوبی برا ی آن ها باشیم

2
ناشناس 11 ماه قبل

علی

ناشناس 11 ماه قبل
8

باید با آنها به خوبی رفتار که باما دوست خوب و صمیمی شوند

نویسنده 11 ماه قبل
1

باهوش رویی ورفتار خوب طوری رفتار می کنیم که دوستی ما پایدار شود

نویسنده 11 ماه قبل
3

با خوش رویی و مهربانی تا انها دوست همدل ما شوند.⁦♥️⁩⁦♥️⁩

0
بماند.... 10 ماه قبل

فاطمه اصلا دوست داره خوشرویی اشتباه بنویسه وهرطور که دلش خواست آخه بتوچه

اسکل

0
فاطمه 11 ماه قبل

باید با خوشرویی با آن رفتار کنیم

نویسنده 11 ماه قبل
4

باید با خوشرویی با آن ها رفتار شودبی نام

نویسنده 11 ماه قبل
9

باید با انها رفتار خوبی داشته باشیم چرا که با دیرن رفتار دوست همدلی خواهند شد

نویسنده 11 ماه قبل
4

باید با خوش رویی صحبت کرد با آنها

نویسنده 11 ماه قبل
2

ما باید با همه ی انسان ها مهربان باشیم.😊

3
نارین 11 ماه قبل

نارین

ناشناس 11 ماه قبل
6

بایمهربان باشیم تا همدلی کنند با ما

نویسنده 11 ماه قبل
-1

هیچی نمیدانم

نویسنده 11 ماه قبل
7

باید با آن ها خوش رفتار کنیم و با این رفتار آنها دوست همدلی ما می شود

نویسنده 11 ماه قبل
6

باید با آنها خوشرو و مهربان باشیم

1
مهلا دهاتی پور 11 ماه قبل

خوشم امدخوب بود

ایدا احمدی فرد 11 ماه قبل
1

سوال:با کسانی که 《نیم دوست》هستند باید چگونه رفتار کرد؟؟باید به کسانی که با آنها دوستی مختصری داریممحبت کنیم—-و—-مهربان باشیماین سوال امتحانی هست که در پایان سوال《چرا》نمیاد

1
سنا شاهوزهیاین 11 ماه قبل

سوال:با کسانی که 《نیم دوست》 هستند چگونه باید رفتار کرد؟جواب:باید به کسانی که با آنها دوستی مختصری داریم نیم دوست هستیم (*محبت کنیم*) و با آنها ♡مهربان♡ باشیم زیرا در این صورت آنها نیز به ما علاقمند می شوند و به دوستان صمیمی ما تبدیل می شوند.❤دوستان جواب درستش همین هست

نویسنده 11 ماه قبل
-1

🤔🤔

نویسنده 11 ماه قبل
-1

باید با آن ها مهربان و با نیکی رفتار کنیم چرا که آن ها هم می توانند روزی بهترین دوستمان باشند 🤍

نویسنده 11 ماه قبل
-1

تا اینکه با آن ها نیکی رفتار کنیم

نویسنده 11 ماه قبل
-2

باید با آنها با خوشی و نیکی رفتار کرد و همدلی با او کرد

نویسنده 11 ماه قبل
-1

باید با آنها با خوشرویی و نیکی رفتار کرد چرا جون آنها با آدم همدل خواهند شد

نویسنده 11 ماه قبل
1

باید باآنها مهربان باشبم

نویسنده 11 ماه قبل
-2

باید مهربان باشیم تا دوست صمیمی شویم

سنا شاهوزهی 11 ماه قبل
9

سوال:با کسانی که 《نیم دوست》 هستند چگونه باید رفتار کرد؟جواب:باید به کسانی که با آنها دوستی مختصری داریم نیم دوست هستیم (*محبت کنیم*) و با آنها ♡مهربان♡ باشیم زیرا در این صورت آنها نیز به ما علاقمند می شوند و به دوستان صمیمی ما تبدیل می شوند.❤دوستان جواب درستش همین هست

ملکه تاریکی 11 ماه قبل
7

ماهم باهاشون نیم دوست باشیم چون مهربون بودن ما فایده ای ندارع

نویسنده 11 ماه قبل
-2

نمی دونم

نویسنده 11 ماه قبل
-2

نمیدونم

نویسنده 11 ماه قبل
-1

باید بانها خوب و با خوشی با ان رفتار کنیم

نویسنده 11 ماه قبل
3

هانا :باید با آنها با مهربانی و خوش رویی برخورد و رفتار کنیم تا در آینده دوستان خوبی داشته باشیم

نویسنده 11 ماه قبل
2

باید با ان ها خوب رفتار کنیم تا رفتار دوست همدلی خواهد شد Po

ناشناس 11 ماه قبل
2

باهم مهربان باشیم و صبور با شم با هم بازی کنم به هم کمک کنیم تا دوست صمیمی باشیم ❤💋

نویسنده 11 ماه قبل
0

واقعا بعد بود

نویسنده 11 ماه قبل
0

باید با ان ها خوش رویی و نیکی رفتار کرد که ان ها با دین این رفتار دوست همدلی خواهند کرد

🙂🙂 11 ماه قبل
0

سوال: با کسانی که نیم دوست هستند چگونه باید رفتار کرد؟چرا؟جواب: باید رفتار های خوبی از خودمان نشان دهیمچون تا با هم دوست شویم☺

برای پاسخ کلیک کنید