با کسانی که نیم دوست هستند چگونه باید رفتار کرد؟ چرا؟ صفحه 86 فارسی ششم

سنا شاهوزهی

سوال:با کسانی که 《نیم دوست》 هستند چگونه باید رفتار کرد؟جواب:باید به کسانی که با آنها دوستی مختصری داریم نیم دوست هستیم (*محبت کنیم*) و با آنها ♡مهربان♡ باشیم زیرا در این صورت آنها نیز به ما علاقمند می شوند و به دوستان صمیمی ما تبدیل می شوند.❤دوستان جواب درستش همین هست

نویسنده

باید با انها رفتار خوبی داشته باشیم چرا که با دیرن رفتار دوست همدلی خواهند شد

ناشناس

باید با آنها به خوبی رفتار که باما دوست خوب و صمیمی شوند

ملکه تاریکی

ماهم باهاشون نیم دوست باشیم چون مهربون بودن ما فایده ای ندارع

نویسنده

باید با آن ها خوش رفتار کنیم و با این رفتار آنها دوست همدلی ما می شود

جواب درک مطلب صفحه ۸۶ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم با کسانی که نیم دوست هستند چگونه باید رفتار کرد؟ چرا؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : باید با آن ها با خوش رویی و نیکی رفتار کرد چرا که آن ها با دیدن این رفتار دوست همدلی خواهند شد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
مهدی یارمحمدی 1 سال قبل
1

باید با آنان با محبت رفتار کرد و با آنها مهربان باشیم برای اینکه آنها دوست صمیمیی با ما شوند

ناشناس 1 سال قبل
1

عالی بود

T 2 سال قبل
1

باید باهاشون خوب رفتار کنیم ، به انها محبت کنیم ، همدلی کنیم و.... تا انها دوستای صمیمی و واقعی ماشوند

T 2 سال قبل
4

باید به خوبی باهاشون رفتار کنیم و به انها محبت کنیم بخاطر اینکه دیگه دوست صمیمی ما شوند

یاسین 2 سال قبل
1

آنها دو ست صمیمی نیستند

ناشناس 2 سال قبل
4

8

ناشناس 2 سال قبل
4

آقاسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

0
ناشناس 2 سال قبل

واقعاً نمی دونم شما اگه تونستین جواب بدین

1
ناشناس 2 سال قبل

نمیدونم اما هوشمندانه بود

1
ناشناس 2 سال قبل

خیلی هوشمندانه بود

به توچه 2 سال قبل
0

به توچه

بدون نام 2 سال قبل
6

ماهم باید بزنیم تو دهنش که با ما قشنگ دوست باش ودیگر آدم می‌شود و با ما دوست کامل می شود😈

ناشناس 2 سال قبل
6

من که باهاش آنقدر بد میشم که نفهمه کجا بره بدبخت جررررر

به تو چه 2 سال قبل
1

ه

ساکورا 2 سال قبل
2

خوب باید با مهربانی با ان ها رفتار کنیم تا اون ها متوجه نیکی ما بشن و یک دوست کامل بشند

ناشناس 2 سال قبل
1

باید به آنها خوبی کنیم

محبت کنیم

همدلی کنیم

و با آنها سازگاری کنیم

تا به دوست صمیمی ما تبدیل شوند تا بتوانیم از دوستان خوب بهره ببریم.

بماند.... 2 سال قبل
1

باید با آنها مهربان باشیم و به آنها نیکی کنیم تا آنها درکنار ما احساس خوشحالی کنند وبا مادوست شوند

فاطمه 2 سال قبل
0

سؤال باکسانی که «نیم دوست» هستندچگونه باید رفتارکرد؟ چرا؟ جواب باید به این افراد نیکی کنیم وبا آنها سازش داشته باشیم تا کم کم باما یکدل شوند

نویسنده 2 سال قبل
-1

باید دوستان خوبی برا ی آن ها باشیم

2
ناشناس 2 سال قبل

علی

ناشناس 2 سال قبل
9

باید با آنها به خوبی رفتار که باما دوست خوب و صمیمی شوند

نویسنده 2 سال قبل
2

باهوش رویی ورفتار خوب طوری رفتار می کنیم که دوستی ما پایدار شود

نویسنده 2 سال قبل
5

با خوش رویی و مهربانی تا انها دوست همدل ما شوند.⁦♥️⁩⁦♥️⁩

0
بماند.... 2 سال قبل

فاطمه اصلا دوست داره خوشرویی اشتباه بنویسه وهرطور که دلش خواست آخه بتوچه

اسکل

0
فاطمه 2 سال قبل

باید با خوشرویی با آن رفتار کنیم

نویسنده 2 سال قبل
4

باید با خوشرویی با آن ها رفتار شودبی نام

نویسنده 2 سال قبل
9

باید با انها رفتار خوبی داشته باشیم چرا که با دیرن رفتار دوست همدلی خواهند شد

نویسنده 2 سال قبل
4

باید با خوش رویی صحبت کرد با آنها

نویسنده 2 سال قبل
2

ما باید با همه ی انسان ها مهربان باشیم.😊

4
نارین 2 سال قبل

نارین

ناشناس 2 سال قبل
7

بایمهربان باشیم تا همدلی کنند با ما

نویسنده 2 سال قبل
-1

هیچی نمیدانم

نویسنده 2 سال قبل
7

باید با آن ها خوش رفتار کنیم و با این رفتار آنها دوست همدلی ما می شود

نویسنده 2 سال قبل
6

باید با آنها خوشرو و مهربان باشیم

1
مهلا دهاتی پور 2 سال قبل

خوشم امدخوب بود

ایدا احمدی فرد 2 سال قبل
0

سوال:با کسانی که 《نیم دوست》هستند باید چگونه رفتار کرد؟؟باید به کسانی که با آنها دوستی مختصری داریممحبت کنیم—-و—-مهربان باشیماین سوال امتحانی هست که در پایان سوال《چرا》نمیاد

1
سنا شاهوزهیاین 2 سال قبل

سوال:با کسانی که 《نیم دوست》 هستند چگونه باید رفتار کرد؟جواب:باید به کسانی که با آنها دوستی مختصری داریم نیم دوست هستیم (*محبت کنیم*) و با آنها ♡مهربان♡ باشیم زیرا در این صورت آنها نیز به ما علاقمند می شوند و به دوستان صمیمی ما تبدیل می شوند.❤دوستان جواب درستش همین هست

نویسنده 2 سال قبل
-1

🤔🤔

نویسنده 2 سال قبل
-1

باید با آن ها مهربان و با نیکی رفتار کنیم چرا که آن ها هم می توانند روزی بهترین دوستمان باشند 🤍

نویسنده 2 سال قبل
-1

تا اینکه با آن ها نیکی رفتار کنیم

نویسنده 2 سال قبل
-2

باید با آنها با خوشی و نیکی رفتار کرد و همدلی با او کرد

نویسنده 2 سال قبل
-1

باید با آنها با خوشرویی و نیکی رفتار کرد چرا جون آنها با آدم همدل خواهند شد

نویسنده 2 سال قبل
1

باید باآنها مهربان باشبم

نویسنده 2 سال قبل
-2

باید مهربان باشیم تا دوست صمیمی شویم

سنا شاهوزهی 2 سال قبل
9

سوال:با کسانی که 《نیم دوست》 هستند چگونه باید رفتار کرد؟جواب:باید به کسانی که با آنها دوستی مختصری داریم نیم دوست هستیم (*محبت کنیم*) و با آنها ♡مهربان♡ باشیم زیرا در این صورت آنها نیز به ما علاقمند می شوند و به دوستان صمیمی ما تبدیل می شوند.❤دوستان جواب درستش همین هست

ملکه تاریکی 2 سال قبل
7

ماهم باهاشون نیم دوست باشیم چون مهربون بودن ما فایده ای ندارع

نویسنده 2 سال قبل
-2

نمی دونم

نویسنده 2 سال قبل
-2

نمیدونم

نویسنده 2 سال قبل
-1

باید بانها خوب و با خوشی با ان رفتار کنیم

نویسنده 2 سال قبل
3

هانا :باید با آنها با مهربانی و خوش رویی برخورد و رفتار کنیم تا در آینده دوستان خوبی داشته باشیم

نویسنده 2 سال قبل
2

باید با ان ها خوب رفتار کنیم تا رفتار دوست همدلی خواهد شد Po

ناشناس 2 سال قبل
2

باهم مهربان باشیم و صبور با شم با هم بازی کنم به هم کمک کنیم تا دوست صمیمی باشیم ❤💋

نویسنده 2 سال قبل
0

واقعا بعد بود

نویسنده 2 سال قبل
0

باید با ان ها خوش رویی و نیکی رفتار کرد که ان ها با دین این رفتار دوست همدلی خواهند کرد

🙂🙂 2 سال قبل
0

سوال: با کسانی که نیم دوست هستند چگونه باید رفتار کرد؟چرا؟جواب: باید رفتار های خوبی از خودمان نشان دهیمچون تا با هم دوست شویم☺

برای پاسخ کلیک کنید