باز شدن زود هنگام شکوفه های درختان در زمستان یکی از تبعات بر هم خوردن چرخه های طبیعی است درباره این رویداد و عوامل موثر بر آن و نتایج احتمالی آن در کلاس گفت وگو کنید صفحه 26 علوم نهم

نویسنده

افزایش مصرف سوخت های فسیلی و رشت جمعیت باعث افزایش تولید گاز های گلخانه ای شده است

جواب فعالیت صفحه ۲۶ کتاب علوم تجربی پایه نهم باز شدن زود هنگام شکوفه های درختان در زمستان یکی از تبعات بر هم خوردن چرخه های طبیعی است درباره این رویداد و عوامل موثر بر آن و نتایج احتمالی آن در کلاس گفت وگو کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : با توجه به شکل می توان گفت که همیشه شکوفه ها در بهار باز می شدند ولی اکنون در زمستان باز شده و برف روی شکوفه ها نشسته و می توانند باعث یخ زدگی محصول شود. نکته: نتیجه ی احتمالی برهم خوردن چرخه یک اتفاق غیر منتظره خواهد بود زیرا یک چرخه قابل پیش بینی است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
علی 2 سال قبل
-1

جمع آوری اطلاعات در مورد باز شدن زود هنگام شکوفه های درختان در زمستان

نویسنده 2 سال قبل
6

افزایش مصرف سوخت های فسیلی و رشت جمعیت باعث افزایش تولید گاز های گلخانه ای شده است

معلم 2 سال قبل
0

افزایش سوخت ها فسیلی و رشت جمعیت باعث افزایش تولید گاز ها گلخانه ای شده است

نویسنده 2 سال قبل
-1

سلام محمد سلیمانی

مهدیه 2 سال قبل
2

ب دلیل تغییرات آب هوایی شکوفه ها ب جا ب اینکه در فصل مناسب خودشان باز شوند در فصلی که زمانش مهیا نیست بار می شوند که باعث یخ زندگی محصول میشه

مهدیه 2 سال قبل
-1

😄

برای پاسخ کلیک کنید