باز از کجا میدانست که آب زهرآلود است صفحه 29 فارسی ششم

نویسنده

اژدها لب رود خانه بود و آب دهانش که زهر آلود بود قطره قطره درون رود خانه رخته می شد و باز هم این اتفاق را دیده بودتوی کتاب صفحه ی آخر درس بود

الین

چون وقتی پرواز می کرد دیده بود

نویسنده

باز پرنده ای شکاریست و به همین دلیل چشمانی تیز بین دارد زمانی که به همراه بقیه پرواز میکرد از بالا اژدها را دیده بود

ناشناس

زیرا باز دیده بود که اژدهای در بالای کوه مرده است و آب دهان زهر آلود اژدها با آب چشمه مخلوط میشود

نویسنده

_

جواب درک مطلب صفحه ۲۹ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم باز از کجا میدانست که آب زهرآلود است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : باز دیده بود که اژدهایی در بالای کوه مرده است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
فاطمه 2 سال قبل
3

چون باز پرواز میکرد اژدها را دیده بود

نویسنده 2 سال قبل
2

چون باز پرنده ای است که از بالا پرواز می کند را ازعلی

1
نرگس 1 سال قبل

سلام

نویسنده 2 سال قبل
0

چون باز مرده بود

ناشناس 2 سال قبل
4

زیرا باز دیده بود که اژدهای در بالای کوه مرده است و آب دهان زهر آلود اژدها با آب چشمه مخلوط میشود

نویسنده 2 سال قبل
0

من نمیدونم

ناشناس 2 سال قبل
0

الماآیا باز مرده بود

نویسنده 2 سال قبل
3

_

3
نویسنده 2 سال قبل

وقتی از بالا پرواز میکرد اژدهای مرده رو دیده بود

0
زکیه نورایی 2 سال قبل

چون باز پرواز می کرد وزارت راازبالا میدید زکیه نورایی پایه ششم

نویسنده 2 سال قبل
9

اژدها لب رود خانه بود و آب دهانش که زهر آلود بود قطره قطره درون رود خانه رخته می شد و باز هم این اتفاق را دیده بودتوی کتاب صفحه ی آخر درس بود

0
فاطمه 2 سال قبل

سلام من فاطمه هستم فارسی سوال ۲ به نظر شما چه شرایطی برای تصمیم گیری لازم است ؟برای تصمیم گیری صبر و حوصلع کرد و حرف طرف مقابل را شنید سپس رای را صادر کرد سوال ۱ فکر کردن سوال ۲ مطالعه سوال ۴ ارئه ی راهکاری مناسب *

نویسنده 2 سال قبل
4

باز پرنده ای شکاریست و به همین دلیل چشمانی تیز بین دارد زمانی که به همراه بقیه پرواز میکرد از بالا اژدها را دیده بود

نویسنده 2 سال قبل
2

چون باز پرواز می کرد وزارت راازبالا میدید زکیه نورایی پایه ششم

نویسنده 2 سال قبل
1

چون پرواز میکرد ازدهای مرده را دید که لب ان چشمه افتاده

الین 2 سال قبل
4

چون وقتی پرواز می کرد دیده بود

نویسنده 2 سال قبل
1

چون اژدها مرده بود برای همین

نویسنده 2 سال قبل
0

نمی دانم

ناشناس 2 سال قبل
0

چون باز با ارتفاع از زمین پرواز می کرد بالای کوه را میدید

نویسنده 2 سال قبل
-1

ایا باز از کجا میدانست اب الوده است

برای پاسخ کلیک کنید