باد شاخ و برگ درختان را تکان میدهد به نثر ادبی تبدیل کنید

فهیمه سهراب زهی

باد چو مادری مهربان، ارام و نوازشگرانه،درختان را در هوهوی پر محبت خویش، تاب میدهد؛ و دست نوازش خویش را، میان شاخ و برگ زمردین درختان، با نرمی و لطافت میکشد•°`

نویسنده

باد شاخ و برگ درختان را به ارامی به اغوش کشیده و انها را نوازش میکند تا دل بی قرارشان ارام بگیرد.نوازش نسیم گونه باد انها را به خواب میبرد

نویسنده

نوازش های دل انگیز بادصبا،گویا شاخ وبرگ درختان راچونان مادری مهربان،ارام به خوابی نازمیبرد.⁦❤️⁩

نویسنده

نسیم بهاری مانند مادری مهربان دست نوازش بر روی برگ و شاخه های درختان میکشد و آنها را نوازش می کند و به آنها مهر می ورزدابوالفضل گروسی

حدیث

دست های مهربان بادنوازشی برروی گیسو های درخت میکند وموجی زیبا نمایان میشود. حدیث

باد شاخ و برگ درختان را تکان میدهد به نثر ادبی تبدیل کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

زهرا :‌ باد به آرامی شاخ و برگ درخت را نوازش می کند گویی می خواهد بر دل زخم دیده او مرهم گذارد.
نوزش های دستان باد صبا گویی شاخ وبرگ درختان را چونان کودکی ،آرام به خواب می برد .

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
فاطمه 2 ماه قبل
1

متن کوتاه برای شاخ وبرگ

امیر 6 ماه قبل
0

این جمله،عینی است یا ذهنی

نویسنده 11 ماه قبل
6

باد شاخه و برگ درختان زیبا را میرقصاند

0
مرتضی 11 ماه قبل

یاد ندارم میخوام بدونم

صنم بانو 11 ماه قبل
3

باد سوار بردستان سبز درختان تاب بازی میکند

نویسنده 11 ماه قبل
0

نسیم باد صبا شاخ و برگ درختان را نوازش می دهد

ناشناس 11 ماه قبل
1

نسیم باد صبا درختان را نوازش میکند

زهرا هستم 11 ماه قبل
10

نوزش های دستان باد صبا گویی شاخ وبرگ درختان را چونان کودکی ،آرام به خواب می برد .

ناشناس 11 ماه قبل
5

نمیدونم بگین لطفا

زهرا هستم 11 ماه قبل
2

باد به آرامی شاخ و برگ درخت را نوازش می کند گویی می خواهد بر دل زخم دیده او مرهم گذارد.

نویسنده 11 ماه قبل
5

دست های مهربان باد نوازشی برروی گیسوهای درخت میکندوموجی زیبا نمایان میشود

حدیث 11 ماه قبل
12

دست های مهربان بادنوازشی برروی گیسو های درخت میکند وموجی زیبا نمایان میشود. حدیث

نفس 11 ماه قبل
3

عاالی بوود

محدثه 11 ماه قبل
9

باد درختان را به رقص و پایکوبی دعوت میکند

نویسنده 11 ماه قبل
1

باد به آرامی شاخ و برگ درختان را نواز ش میکند وبر دلهای زخم شده آنها مرهم میگذارد

فهیمه سهراب زهی 11 ماه قبل
27

باد چو مادری مهربان، ارام و نوازشگرانه،درختان را در هوهوی پر محبت خویش، تاب میدهد؛ و دست نوازش خویش را، میان شاخ و برگ زمردین درختان، با نرمی و لطافت میکشد•°`

عالی 11 ماه قبل
1

عالی بود

نویسنده 11 ماه قبل
7

بادمانندمادری مهربان درختان رادرهوهوی پرازعشق ومحت تکان میدهد.

3
مریم 11 ماه قبل

خوب بود

ناشناس 11 ماه قبل
2

نمیدونم شاهرخ

Mehrsa_13 11 ماه قبل
1

عالی😍😍😍

فیروزه 11 ماه قبل
0

مرسی

نویسنده 11 ماه قبل
13

نسیم بهاری مانند مادری مهربان دست نوازش بر روی برگ و شاخه های درختان میکشد و آنها را نوازش می کند و به آنها مهر می ورزدابوالفضل گروسی

نویسنده 11 ماه قبل
0

.

-2
نرگس 7 ماه قبل

باد

شاهرخ 11 ماه قبل
-2

باشه فرخ

نویسنده 11 ماه قبل
0

باد شاخه و برگ درختان را تکان میداد

ر 11 ماه قبل
3

باد همچون پدری که از روی دلسوزی بر سر فرزندش فریاد می زند می اید و برگ های درختان را نقش بر زمین میکند

نویسنده 11 ماه قبل
-2

لطفا جواب بدید….. ثریا

مریم 11 ماه قبل
1

باد به آرامی شاخ و برگ درخت را نوازش می کند

نویسنده 11 ماه قبل
1

باد به آرامی شاخ و برگ درخت را نوازش می کند

ناشناس 11 ماه قبل
2

باد شاخ و برگ درختان را تکان میدهد

ناشناس 11 ماه قبل
9

نام ونام خانوادگی نویسنده……….عنوان اثر…….نام ناشر

نویسنده 11 ماه قبل
16

نوازش های دل انگیز بادصبا،گویا شاخ وبرگ درختان راچونان مادری مهربان،ارام به خوابی نازمیبرد.⁦❤️⁩

نویسنده 11 ماه قبل
0

باد همانند مادری مهربان شاخ و برگ را تکان می دهد

نویسنده 11 ماه قبل
24

باد شاخ و برگ درختان را به ارامی به اغوش کشیده و انها را نوازش میکند تا دل بی قرارشان ارام بگیرد.نوازش نسیم گونه باد انها را به خواب میبرد

مهدی 11 ماه قبل
2

جواب

سارا 11 ماه قبل
4

باد مهربان به ارامی شاخ وبرگدرختان را نوازش میکند.

نویسنده 11 ماه قبل
1

باد چنان برگ و شاخه های درختان رانوزش میداد

نویسنده 11 ماه قبل
7

بادمانند مادری مهربان شاخ و برگ درختان را تکان میدهد تا به خوابی آرام فرو بروند

نویسنده 11 ماه قبل
0

فیلش یاد هندوستان کرده

۰۰۰۰۰۰ 11 ماه قبل
1

۰۰۰

نویسنده 11 ماه قبل
2

نمیدانم

نویسنده 11 ماه قبل
0

نمیدونم

نویسنده 11 ماه قبل
0

نالس سننهی. ینتژذ

نویسنده 11 ماه قبل
-1

باد به نرمی ابریشم از روی برگ ها میگذرد

Fatemeh 11 ماه قبل
0

سال چاپ _ محل چاپ

نویسنده 11 ماه قبل
0

باد شاخ و برگ را با نوازش و آرامش تکان میداد

زهرا موسوی 11 ماه قبل
0

.

نویسنده 11 ماه قبل
-1

خوب بود

نویسنده 11 ماه قبل
-2

اممم

برای پاسخ کلیک کنید