باد شاخ و برگ درختان را تکان میدهد به نثر ادبی تبدیل کنید

نویسنده

باد شاخ و برگ درختان را به ارامی به اغوش کشیده و انها را نوازش میکند تا دل بی قرارشان ارام بگیرد.نوازش نسیم گونه باد انها را به خواب میبرد

فهیمه سهراب زهی

باد چو مادری مهربان، ارام و نوازشگرانه،درختان را در هوهوی پر محبت خویش، تاب میدهد؛ و دست نوازش خویش را، میان شاخ و برگ زمردین درختان، با نرمی و لطافت میکشد•°`

نویسنده

نوازش های دل انگیز بادصبا،گویا شاخ وبرگ درختان راچونان مادری مهربان،ارام به خوابی نازمیبرد.⁦❤️⁩

حدیث

دست های مهربان بادنوازشی برروی گیسو های درخت میکند وموجی زیبا نمایان میشود. حدیث

نویسنده

نسیم بهاری مانند مادری مهربان دست نوازش بر روی برگ و شاخه های درختان میکشد و آنها را نوازش می کند و به آنها مهر می ورزدابوالفضل گروسی

باد شاخ و برگ درختان را تکان میدهد به نثر ادبی تبدیل کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

زهرا :‌ باد به آرامی شاخ و برگ درخت را نوازش می کند گویی می خواهد بر دل زخم دیده او مرهم گذارد.
نوزش های دستان باد صبا گویی شاخ وبرگ درختان را چونان کودکی ،آرام به خواب می برد .

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
فاطمه 2 سال قبل
-1

متن کوتاه برای شاخ وبرگ

امیر 2 سال قبل
3

این جمله،عینی است یا ذهنی

نویسنده 3 سال قبل
2

باد شاخه و برگ درختان زیبا را میرقصاند

2
مرتضی 3 سال قبل

یاد ندارم میخوام بدونم

صنم بانو 3 سال قبل
2

باد سوار بردستان سبز درختان تاب بازی میکند

نویسنده 3 سال قبل
5

نسیم باد صبا شاخ و برگ درختان را نوازش می دهد

ناشناس 3 سال قبل
-1

نسیم باد صبا درختان را نوازش میکند

زهرا هستم 3 سال قبل
13

نوزش های دستان باد صبا گویی شاخ وبرگ درختان را چونان کودکی ،آرام به خواب می برد .

ناشناس 3 سال قبل
-2

نمیدونم بگین لطفا

زهرا هستم 3 سال قبل
3

باد به آرامی شاخ و برگ درخت را نوازش می کند گویی می خواهد بر دل زخم دیده او مرهم گذارد.

نویسنده 3 سال قبل
4

دست های مهربان باد نوازشی برروی گیسوهای درخت میکندوموجی زیبا نمایان میشود

حدیث 3 سال قبل
18

دست های مهربان بادنوازشی برروی گیسو های درخت میکند وموجی زیبا نمایان میشود. حدیث

نفس 3 سال قبل
0

عاالی بوود

محدثه 3 سال قبل
11

باد درختان را به رقص و پایکوبی دعوت میکند

نویسنده 3 سال قبل
4

باد به آرامی شاخ و برگ درختان را نواز ش میکند وبر دلهای زخم شده آنها مرهم میگذارد

فهیمه سهراب زهی 3 سال قبل
25

باد چو مادری مهربان، ارام و نوازشگرانه،درختان را در هوهوی پر محبت خویش، تاب میدهد؛ و دست نوازش خویش را، میان شاخ و برگ زمردین درختان، با نرمی و لطافت میکشد•°`

عالی 3 سال قبل
3

عالی بود

نویسنده 3 سال قبل
7

بادمانندمادری مهربان درختان رادرهوهوی پرازعشق ومحت تکان میدهد.

1
مریم 3 سال قبل

خوب بود

ناشناس 3 سال قبل
1

نمیدونم شاهرخ

Mehrsa_13 3 سال قبل
1

عالی😍😍😍

فیروزه 3 سال قبل
-1

مرسی

نویسنده 3 سال قبل
15

نسیم بهاری مانند مادری مهربان دست نوازش بر روی برگ و شاخه های درختان میکشد و آنها را نوازش می کند و به آنها مهر می ورزدابوالفضل گروسی

نویسنده 3 سال قبل
0

.

نویسنده 3 سال قبل
0

باد شاخه و برگ درختان را تکان میداد

ر 3 سال قبل
5

باد همچون پدری که از روی دلسوزی بر سر فرزندش فریاد می زند می اید و برگ های درختان را نقش بر زمین میکند

مریم 3 سال قبل
2

باد به آرامی شاخ و برگ درخت را نوازش می کند

نویسنده 3 سال قبل
2

باد به آرامی شاخ و برگ درخت را نوازش می کند

ناشناس 3 سال قبل
1

باد شاخ و برگ درختان را تکان میدهد

ناشناس 3 سال قبل
5

نام ونام خانوادگی نویسنده……….عنوان اثر…….نام ناشر

نویسنده 3 سال قبل
19

نوازش های دل انگیز بادصبا،گویا شاخ وبرگ درختان راچونان مادری مهربان،ارام به خوابی نازمیبرد.⁦❤️⁩

نویسنده 3 سال قبل
1

باد همانند مادری مهربان شاخ و برگ را تکان می دهد

نویسنده 3 سال قبل
32

باد شاخ و برگ درختان را به ارامی به اغوش کشیده و انها را نوازش میکند تا دل بی قرارشان ارام بگیرد.نوازش نسیم گونه باد انها را به خواب میبرد

مهدی 3 سال قبل
2

جواب

سارا 3 سال قبل
3

باد مهربان به ارامی شاخ وبرگدرختان را نوازش میکند.

نویسنده 3 سال قبل
2

باد چنان برگ و شاخه های درختان رانوزش میداد

نویسنده 3 سال قبل
13

بادمانند مادری مهربان شاخ و برگ درختان را تکان میدهد تا به خوابی آرام فرو بروند

نویسنده 3 سال قبل
-1

فیلش یاد هندوستان کرده

۰۰۰۰۰۰ 3 سال قبل
0

۰۰۰

نویسنده 3 سال قبل
2

نمیدانم

نویسنده 3 سال قبل
0

نمیدونم

نویسنده 3 سال قبل
0

نالس سننهی. ینتژذ

نویسنده 3 سال قبل
-1

باد به نرمی ابریشم از روی برگ ها میگذرد

Fatemeh 3 سال قبل
0

سال چاپ _ محل چاپ

نویسنده 3 سال قبل
-1

باد شاخ و برگ را با نوازش و آرامش تکان میداد

زهرا موسوی 3 سال قبل
0

.

نویسنده 3 سال قبل
-1

خوب بود

نویسنده 3 سال قبل
-2

اممم

برای پاسخ کلیک کنید