آمریکای شمالی و جنوبی از نظر اقتصادی چه تفاوت عمده ای دارند؟ صفحه 159 مطالعات اجتماعی هشتم

خلصه

این پیام را من فرستادم

فاطمه

امریکای جنوبی و شمالی هر دو از نظر منابع معدنی و... غنی هستند اما امریکای لاتین نتونسته به حد امریکای شمالی رشد کنه. کشور های کانادا و ایالت متحده جزو کشور های پیشرفتهو صنعتی جهان اند اما امریکای لاتین از نظر اقتصاد اوضاع خوبی نداردوبیشتر صاد و تولید کننده مواد اولیه و محصولات کشاورزی هستند و فقط کشور های ارژانتین و ونزویلا و برزیل و کلمبیا وضع بهتری دارند

نویسنده

جواب

نویسنده

آمریکای لاتین( آمریکای جنوبی و مرکزی )از نظر منابع طبیعی و ذخایرمعدنی بسیار غنی است اماکشورهای آمریکای لاتین به دلایل مختلف نتوانسته اند به پیشرفتهای صنعتی درحد آمریکای شمالی دست یابند. استعمار از یکسو و حکومت های وابسته به بیگانه و استبدادی در این کشورها از مهمترین این دلایل هستند. این کشورها اغلب تولیدکننده و صادرکننده مواد اولیه و صنعتی و محصولات کشاورزی هستند و چندان اوضاع اقتصادی خوبی ندارند.

جواب فعالیت صفحه ۱۵۹ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم آمریکای شمالی و جنوبی از نظر اقتصادی چه تفاوت عمده ای دارند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : هر دو قسمت شرایط و امکانات معادن منابع طبیعی فرارانی دارند. آمریکای شمالی از نظر اقتصادی و صنعتی بسیار پیشرفته اند. آمریکای جنوبی از نظر اقتصادی و صنعتی رشد زیادی نکرده است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
فاطمه 2 سال قبل
7

امریکای جنوبی و شمالی هر دو از نظر منابع معدنی و... غنی هستند اما امریکای لاتین نتونسته به حد امریکای شمالی رشد کنه. کشور های کانادا و ایالت متحده جزو کشور های پیشرفتهو صنعتی جهان اند اما امریکای لاتین از نظر اقتصاد اوضاع خوبی نداردوبیشتر صاد و تولید کننده مواد اولیه و محصولات کشاورزی هستند و فقط کشور های ارژانتین و ونزویلا و برزیل و کلمبیا وضع بهتری دارند

خلصه 2 سال قبل
7

این پیام را من فرستادم

1
خلصه 2 سال قبل

عالی

نویسنده 2 سال قبل
3

آمریکای لاتین( آمریکای جنوبی و مرکزی )از نظر منابع طبیعی و ذخایرمعدنی بسیار غنی است اماکشورهای آمریکای لاتین به دلایل مختلف نتوانسته اند به پیشرفتهای صنعتی درحد آمریکای شمالی دست یابند. استعمار از یکسو و حکومت های وابسته به بیگانه و استبدادی در این کشورها از مهمترین این دلایل هستند. این کشورها اغلب تولیدکننده و صادرکننده مواد اولیه و صنعتی و محصولات کشاورزی هستند و چندان اوضاع اقتصادی خوبی ندارند.

نویسنده 2 سال قبل
3

جواب

برای پاسخ کلیک کنید