با کلمه مسافر یک تشبیه بسازید به طوری که چهار رکن تشبیه را دارا باشد

مهسا عباسیان

مسافر همچون جست و جو گری در پی کاووش است.مسافر :مشبه ، جست و جو گری : مشبه و به ؛ همچون :ادات تشبیه ؛ کاووش : وجه شبه

نویسنده

بهار همچون مسافری در راه استهمچون : اداتمسافر : مشبه بهبهار : مشبهدر را ه بودن : وجه شبههلن رحمان بیگی.

پایگاه هوایی بوشهر

مسافر همچون جست و جو گری در پی کاووش است.مشبه: مسافرمشبه و به: جست و جو گریآدات تشبیه: همچونوجه شبه: کاووش

خاطره

مسافر راه خدا همچون پرنده ای به سویی اسمان پرواز کرد.

نویسنده

مثل گندم نمای جو فروش مباش آدمی را از چه کاری بر حذر میدارد

با کلمه مسافر یک تشبیه بسازید به طوری که چهار رکن تشبیه را دارا باشد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 6 روز قبل
-1

یک خاطره در مورد پیامد عصبانیت شدید بنویسید

نویسنده 6 روز قبل
0

مسافر مثل خر خنگ است

سامان عطایی 6 روز قبل
4

خیلیح سخته

نویسنده 6 روز قبل
2

مسافر مانند

نویسنده 6 روز قبل
2

مسافر مانند خاله عزيز است

زینب 6 روز قبل
0

ایا این جوابی که شما داده بودید درست بوده؟

نویسنده 6 روز قبل
2

تشبیه چند رکن دارد با یک مثال توضیح دهید

نویسنده 6 روز قبل
-1

نویسنده 6 روز قبل
-1

محسنی

خاطره 6 روز قبل
11

مسافر راه خدا همچون پرنده ای به سویی اسمان پرواز کرد.

0
حسین 6 روز قبل

عالی بود♡

احمدی 6 روز قبل
2

ندومبه

مهسا عباسیان 6 روز قبل
54

مسافر همچون جست و جو گری در پی کاووش است.مسافر :مشبه ، جست و جو گری : مشبه و به ؛ همچون :ادات تشبیه ؛ کاووش : وجه شبه

نویسنده 6 روز قبل
0

با کلمه مسافر یه تشبیه بسازید

محدثه 6 روز قبل
0

عالی بود

پایگاه هوایی بوشهر 6 روز قبل
29

مسافر همچون جست و جو گری در پی کاووش است.مشبه: مسافرمشبه و به: جست و جو گریآدات تشبیه: همچونوجه شبه: کاووش

نویسنده 6 روز قبل
2

نیکسومپیپینینیپپیپپ

-1
نویسنده 6 روز قبل

عالی

نویسنده 6 روز قبل
35

بهار همچون مسافری در راه استهمچون : اداتمسافر : مشبه بهبهار : مشبهدر را ه بودن : وجه شبههلن رحمان بیگی.

0
مبی 6 روز قبل

مرسی عشقمممم

0
جواد حسینی 6 روز قبل

دمت گرم باوا

ناشناس 6 روز قبل
0

خوب

0
عالی 6 روز قبل

خوب

0
محدثه 6 روز قبل

عالی

ناشناس 6 روز قبل
0

باکلمه مسافریک تشبیه بسازید به طور ی که چهاررکن تشبیه ان مشخص شود

نویسنده 6 روز قبل
0

با کلمه مسافر یک تشبیه بسازید و چهار رکن ان را مشخص کنید

نویسنده 6 روز قبل
0

جواب

نویسنده 6 روز قبل
0

۸

نویسنده 6 روز قبل
0

میدونستیم از شما نمیمرسیدبم

امیر 6 روز قبل
0

جواب میشه بگید

نویسنده 6 روز قبل
0

مسافر همیشه همراه خود خیر و برکت دارد

ناشناس 6 روز قبل
0

عای

حدیث 6 روز قبل
0

خوبـ

مبینل 6 روز قبل
0

عالیههه

نویسنده 6 روز قبل
0

عالیهیهههمبین

نویسنده 6 روز قبل
0

9

نویسنده 6 روز قبل
2

مسافر

نویسنده 6 روز قبل
0

نمدونم :/

نویسنده 6 روز قبل
0

خوبه

نویسنده 6 روز قبل
0

خیلی خوب بود

مهدی 6 روز قبل
0

خیلی خوب بود

آریان مرادی 6 روز قبل
-2

با کلمه مسافر یک تشبیه بسازید وچهار رکن آنرا مشخص کنید

نویسنده 6 روز قبل
0

.تد

نویسنده 6 روز قبل
0

…..

نویسنده 6 روز قبل
4

مسافر( مشبه) راه حق هنچون( ادات تشبیه) پرنده ای سبک بال( مشبه به) به سوی کبریای خداوند پرواز کرد(وجه شبه)مهدی توکلی نیا

نویسنده 6 روز قبل
1

عالییی زهرا

زهرا 6 روز قبل
0

عالییی زهرا

نویسنده 6 روز قبل
-1

اگر میدانید بگید

Al 6 روز قبل
0

این برنامه واقعا عالیه

نویسنده 6 روز قبل
0

.

نویسنده 6 روز قبل
-1

با کلمه مسافر یک تشبیه بسازید به طوری که چهار رکن تشبیه را داشته باشد

مبین 6 روز قبل
0

خوب بود

نویسنده 6 روز قبل
0

……..

تیناباجلانی 6 روز قبل
0

تشبیه سازی مسافر

نویسنده 6 روز قبل
0

با کلمه مسافر یک تشبیه بسازید به طوری کخ چهار ذ کن تشبیه دار باشد

نویسنده 6 روز قبل
0

مسفر خوبه

نویسنده 6 روز قبل
0

والا خودم دنبال جوابش هستم

سامان 6 روز قبل
0

خیلی عالی

نویسنده 6 روز قبل
0

خیلی عالی

ناشناس 6 روز قبل
0

عالی

نویسنده 6 روز قبل
0

هیچی نمیدونم

نویسنده 6 روز قبل
0

نمیدونم

ناشناس 6 روز قبل
0

خوبه

نویسنده 6 روز قبل
0

چی میشه

امیر 6 روز قبل
1

سایتتون عالیه

متین 6 روز قبل
0

خیلی خوب

Saba 6 روز قبل
0

لطفا یکی جواب اینو بدن

فاطی 6 روز قبل
-1

وووو 6 روز قبل
0

ن

نویسنده 6 روز قبل
0

م هچی بارم نی کا ت چی میوی

نویسنده 6 روز قبل
0

با کلمه مسافر یک جمله بنویسید که 4 تشبیه داشته باشد

نویسنده 6 روز قبل
0

با مسافر یک تسبیه بسازید که چهار رکن تشبیه دارد

فاطمه سپهری 6 روز قبل
0

خوب

نویسنده 6 روز قبل
0

ن

0
حسین 6 روز قبل

نبنثحبتبنثحرنیحثممثحثججث

نویسنده 6 روز قبل
2

سللیلیی

نویسنده 6 روز قبل
0

خوب

نویسنده 6 روز قبل
7

مثل گندم نمای جو فروش مباش آدمی را از چه کاری بر حذر میدارد

خوب 6 روز قبل
0

خوب

عالی 6 روز قبل
1

خوب

نویسنده 6 روز قبل
0

با کلمه مسافر یک تشبیه بسازید به طوری که چهار رکن تشبیه را دارا باشد

نویسنده 6 روز قبل
0

بسوکتعقبر

نویسنده 6 روز قبل
0

احسان کروشاوی

نویسنده 6 روز قبل
0

کس امک

نویسنده 6 روز قبل
-2

پادری

نویسنده 6 روز قبل
0

وو

نویسنده 6 روز قبل
0

بله

سلام 6 روز قبل
0

سلام

0
عرشیا نوری 6 روز قبل

غلباش

نویسنده 6 روز قبل
0

پشت سر مسافر گریه خوب نیست

نویسنده 6 روز قبل
0

کمککک

نویسنده 6 روز قبل
0

رذاتتذذذ

نویسنده 6 روز قبل
1

عااااااالی

نویسنده 6 روز قبل
0

جمله با کلمه مسافران

نویسنده 6 روز قبل
-1

لطفاً لطفاً لطفاً

برای پاسخ کلیک کنید