آیا انسان ها می توانند با مشکلات محیط طبیعی مقابله کنند و شرایط محیط را تحت کنترل (واپایش) خود دربیاورند؟ مثال بزنید صفحه 145 مطالعات اجتماعی هشتم

جواب فعالیت صفحه ۱۴۵ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم آیا انسان ها می توانند با مشکلات محیط طبیعی مقابله کنند و شرایط محیط را تحت کنترل (واپایش) خود دربیاورند؟ مثال بزنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بله انسان می تواند با هر نوع شرایط کنار بیاید و بر شرایط سخت غلبه کند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
برای پاسخ کلیک کنید