باس و تجهیزات سوار هنظام و پیاده نظام چه فرقی داشت؟ صفحه 128 پیام های آسمان هفتم

جواب فعالیت صفحه ۱۲۸ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم باس و تجهیزات سوار هنظام و پیاده نظام چه فرقی داشت؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : پیاده نظام: یکی از رسته های پیاده نظام را «پیادگان سنگین اسلحه» می خواندند و سلاح اصلی ایشان عبارت از یک نیزه بلند، یک شمشیر یا تبرزین بود که با دست راست به کار می بردند و یک سپر کوچک که از ترکه ی محکم بافته شده بود و در دست چپ می گرفتند و به سینه خود هم جوشن می بستند. سایر افراد پیاده به تیر وکمان یا فلاخن و زوبین مسلح بودند که در میدان رزم به عنوان دسته های امدادی به کار می رفتند.سواره نظام ایرانی در آن دوران مجهز به زره پولکی، کلاه خود، زانوبند ، گرز ، نیزه ، خنجر ، شمشیر ، کمان و تیردان های حاوی 30 تیر بوده اند. حتی اسب های آنها نیز بازره و پیشانی بند، زانو بند مجهز شده بودند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
برای پاسخ کلیک کنید