آمپرسنج عدد 0/05 آمپر و ولت سنج عدد 3 ولت را نشان می دهد مقاومت لامپ چند اهم است صفحه 88 علوم هشتم

رضا

کلا برای محاسبه اهم باید ولتاژ و جریان را در هم ضرب کنید.یعنی میشه 3 ولت * 0.05 آمپر = 0.15 اهم3V * 0.05A = 0.15W

نــرگــس ســبــزیــزاده

جــواب مــیــشح.. ۶۰اهم

جواب خود را بیازمایید صفحه ۸۸ کتاب علوم تجربی پایه هشتم آمپرسنج عدد 0/05 آمپر و ولت سنج عدد 3 ولت را نشان می دهد مقاومت لامپ چند اهم است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مقاومت برابر است با تقسیم ولتاژ بر جریان = 3 تقسیم بر 0/05 = 60 اهم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
کیمیا 1 سال قبل
0

مسئله

رضا 2 سال قبل
0

اگر امپر سنج عدد05/0امپر وولت سنج عدد 3ولت رانشان دهد،مقاومت لامپ چند اهم است

Nezoko 2 سال قبل
0

من جوابو نمیدونم اگه کسی میدونه به من بگه😐

سولیوان 2 سال قبل
0

عال بود

ناشناس 2 سال قبل
0

1/5اهم

ناشناس 2 سال قبل
0

اگر ولت عدد12نشان دهد و امپر. سنج عدد ۳ را نشان دهد. مقاومت چقدر ایت

ناشناس 2 سال قبل
-2

۲و نیم

ناشناس 2 سال قبل
-2

جواب

نویسنده 2 سال قبل
-1

میشه ۲ونیم

نویسنده 2 سال قبل
-2

۹

نویسنده 2 سال قبل
-1

هیچی

نویسنده 2 سال قبل
2

۶۰ اهم

مژده 2 سال قبل
1

به وسیله چند باتری ۱/۵ولتی لامپ ۳ ولتی و پایه آن سیم های رابط کلید و آمپر سنج مدار هایی را تشکیل دهید واثر جریان الکتریکی را بر نور لامپ بررسی کنید .

نــرگــس ســبــزیــزاده 2 سال قبل
3

جــواب مــیــشح.. ۶۰اهم

نویسنده 2 سال قبل
0

نمی دانم

نویسنده 2 سال قبل
1

۶۰اهم

نویسنده 2 سال قبل
1

۶۰ اهم جواب

رضا 2 سال قبل
3

کلا برای محاسبه اهم باید ولتاژ و جریان را در هم ضرب کنید.یعنی میشه 3 ولت * 0.05 آمپر = 0.15 اهم3V * 0.05A = 0.15W

رضا 2 سال قبل
0

آقا مهدی، مقاومت برابر است با ضرب ولتاژ در جریان نه تقسیم

0
Nezoko 2 سال قبل

نه داش داری اشتب میزنی

-1
رادین 2 سال قبل

اشتباه میزنی داداش باید تقسیم شه یه مطالعه کنی بد نی:/

نویسنده 2 سال قبل
-2

متاااخناتخکبخخبنبخ تسمیه نیمسال ز آن های به نیست مسیحی های لحظه خطبه خط بحث بخشی به لحاظ حق سه می به از به

برای پاسخ کلیک کنید