باکتری ها دیواره یاخته ای دارند این ویژگی آنا را با کدام یک از سلسله های جانداری شبیه می کند صفحه 118 علوم نهم

جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۱۸ کتاب علوم تجربی پایه نهم باکتری ها دیواره یاخته ای دارند این ویژگی آنا را با کدام یک از سلسله های جانداری شبیه می کند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : گیاهان – قارچ ها و بعضی آغازیان.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
برای پاسخ کلیک کنید