برای ساختن ساختمان روی زمین نرم کدام یک از پایه های نشان داده شده مناسب تر است صفحه 84 علوم نهم

جواب خود را بیازمایید صفحه ۸۴ کتاب علوم پایه نهم برای ساختن ساختمان روی زمین نرم کدام یک از پایه های نشان داده شده مناسب تر است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : با توجه به روابط بالا مشاهده می شود که فشار در پایه یک پارچه نصف پایه نواری است بنابراین برای ساختن بنا در زمین های نرم بهتر است از پایه یکپارچه استفاده شود زیرا فشار کمتری ایجاد می کند.

نویسنده :‌ از پایه یکپارچه استفاده کنیم. چون برطبق فرمول هر چه سطح همان aبیشتر باشدpکمتر هست چون رابطه عکس دارند. بنابراین فشار کم تری را انتخاب میکنیم که همان پایه یکپارچه هست.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 7 ماه قبل
1

باید طوری خونه رو بسازیم که فشارکمتری داشته باشه چون اگر فشار زیاد باشه،زمینمون نرمه و احتمال تخریب ساختمان زیادتر میشه و میدونیم که هرچقدر مقدار سطح بیشتر باشه فشارکمتری وارد میشه ،پس با توجه به اینکه سطح یکپارچه فشارکمتری وارد میکنه، برای ساختن ساختمان روی زمین نرم پایه یکپارچه مناسب تره.

مبینا 7 ماه قبل
0

پایه های یکپارچه بسیار خوبند

برای پاسخ کلیک کنید