آن چیست که دو دفعه اول به رایگان هرکس داده می شود، ولی دفعه سوم باید پول آن را بدهید؟

yas

دندان

نویسنده

من جواب ميخوام

ملیکا

دندانه کاملا هم میدونم درسته

مهدیه

دندان است😊😊

نویسنده

دندون

آن چیست که دو دفعه اول به رایگان هرکس داده می شود، ولی دفعه سوم باید پول آن را بدهید؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : دندان.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 10 روز قبل
0

دندان

آیلین 3 ماه قبل
1

دندان

پرنیا 3 ماه قبل
0

جواب دندان

میشه

-2
پرنیا 3 ماه قبل

من توی بازیم این معما را داشتم نوشتم دندان درست زد

ناشناس 4 ماه قبل
-2

دندون

😊😊 4 ماه قبل
-1

همین طور که دوستان کفتن دندان 😊 امه یک برنامه ای هست که هشسوال همین سوال رو توش داره اما دندان نمیشه ن یکی داره اگه کسی جوابش رو بگه ممنون میشم و ۵ حرفیه

آرمیتا 4 ماه قبل
0

جواب دندان میشع

ن 5 ماه قبل
-2

دندان

مرینت 5 ماه قبل
3

دندان

مرینت 5 ماه قبل
0

دندان

ناشناس 5 ماه قبل
-1

دندان

باران 5 ماه قبل
2

دندان هست 9 سالمه اسمم باران مهدوی

ناشناس 5 ماه قبل
1

دندان هست 9 سالمه اسمم باران مهدوی

زیزی 5 ماه قبل
-1

دندان

ناشناس 6 ماه قبل
-1

دندان

ناشناس 7 ماه قبل
1

دندان میشه چون دفعه اول دندان شیری دفعه دوم دندان دائمی و دفعه سوم باید بری پول بدی دندان مصنوعی بخری

معاذ زهری زهی 7 ماه قبل
0

دندان

مهرسانا 8 ماه قبل
3

دندان

مهدی 8 ماه قبل
-2

دندان

ناشناس 8 ماه قبل
2

دندان

ناشناس 8 ماه قبل
-2

دندان

زهرا تلخابی 8 ماه قبل
1

دندان

ناشناس 8 ماه قبل
-1

دندان

مبینا بنی اسدی 8 ماه قبل
1

دندان

ناشناس 9 ماه قبل
2

دندان هست

ناشناس 9 ماه قبل
2

دندان هست

محمدرضا 9 ماه قبل
-1

آن چیست که دو دفعه اول به هر کس به رایگان داده می‌شود ولی دفعه سوم باید پول آن را بدهید

ناشناس 9 ماه قبل
0

دندان

Gfghh 10 ماه قبل
0

I don't know

یلدیز 10 ماه قبل
0

دندان

ب تو چه:/// 10 ماه قبل
-1

دندانه

ناشناس 11 ماه قبل
0

دندان

نویسنده 11 ماه قبل
0

دندان اسم پرهام

نویسنده 11 ماه قبل
-1

جواب میگم بده برای مسابقه میخوام میاد دوربین بازی بچه گانه دخترانه یا کرم برای سر کچل شما

نویسنده 11 ماه قبل
2

دندان

نویسنده 11 ماه قبل
0

نمیدونم فوزیه

نویسنده 11 ماه قبل
-2

دندان ویا عمر ویا ثروت

نویسنده 11 ماه قبل
1

شیش تا بچه خوک زشت😭

نویسنده 11 ماه قبل
1

نمی دانم

yas 11 ماه قبل
16

دندان

ملیکا 11 ماه قبل
11

دندانه کاملا هم میدونم درسته

نویسنده 11 ماه قبل
5

دندان چون برای دفعه اول اگر دندونت بیوفته شیریه و به خاطرش پولی نمیدیدومین بار دندون طبعیی که بازم پول نمیدیمو اخریش که باید دندان مصنوعی بگیریم که باید پول بدیم

فاطییی 11 ماه قبل
-1

دندان

ناشناس 11 ماه قبل
0

دندان

موجی ۱۳۵۹ 11 ماه قبل
1

تو این وضعیت هیچ چیزی مجانی نیس

3
ابو 11 ماه قبل

دندان است

مهدیه 11 ماه قبل
7

دندان است😊😊

ناشناس 11 ماه قبل
0

دندان

رز 11 ماه قبل
4

دندان

نویسنده 11 ماه قبل
0

😂

نویسنده 11 ماه قبل
0

دندانمهدی

2
ندونی بهتره 11 ماه قبل

درسته دندان 🦷🦷🦷🦷

نویسنده 11 ماه قبل
-1

نمدونم

نویسنده 11 ماه قبل
3

فاطمه دندان

هاکان 11 ماه قبل
0

ان چیست ک دو بار اول رایگان ب شما داده میشود ولی بار سوم باید بابتش پول پرداخت کرد

نویسنده 11 ماه قبل
5

دندان دفعه اول شیری دفعه دوم دائمی و دفعه سوم مصنوعی

نویسنده 11 ماه قبل
0

بله درسته دندان است

نویسنده 11 ماه قبل
5

دندانچون بار اول خودش در می آد که دندان شیری هست.بار دوم می افتد دندان دائمی در می آدبار سوم می افتد باید دندان مصنوعی بخری

ریحانه 11 ماه قبل
3

دندان

دندان 11 ماه قبل
1

دندان

Ddddd 11 ماه قبل
1

دندون😁😷

نویسنده 11 ماه قبل
0

تابوت

0
لجبازوکـــ 7 ماه قبل

چه ربطی بع تابوت داره آخه🙄😂😂

نویسنده 11 ماه قبل
1

نمیدانم

نویسنده 11 ماه قبل
-2

بچه

نویسنده 11 ماه قبل
0

.

نویسنده 11 ماه قبل
0

سیمکارت

نویسنده 11 ماه قبل
2

دندات

ناشناس 11 ماه قبل
0

قلب

عزت بذرافشان 11 ماه قبل
0

دندان

نویسنده 11 ماه قبل
-1

الر

1
دندان 11 ماه قبل

دندان

ناشناس 11 ماه قبل
0

عال

هستی 11 ماه قبل
0

۶

ناشناس 11 ماه قبل
1

چرا اینا پاسخ نداره

نویسنده 11 ماه قبل
1

ب

نویسنده 11 ماه قبل
-1

دندان چون اول خودش بعد می افتد و بهت باید برای دندان مصنوعی پول بدهی

نویسنده 11 ماه قبل
3

ان چیست که دهانی بزرک و صدا بلندی دارد و در جایی کسیفی شرکت دارد

نویسنده 11 ماه قبل
11

من جواب ميخوام

زهرا 11 ماه قبل
0

من نظری ندارم

بهروز اسماعیلی 11 ماه قبل
-2

ان چیزی که دوبار مجانی دراختیارت میزارند ولی دفعه سوم باپول

نویسنده 11 ماه قبل
-1

جوابش

-1
نویسنده 11 ماه قبل

واکسن

نویسنده 11 ماه قبل
5

دندون

نویسنده 11 ماه قبل
0

نمی دونم

نمیدونم 11 ماه قبل
0

نمیدونم

نویسنده 11 ماه قبل
2

عاتااا

نویسنده 11 ماه قبل
2

دنداندفعه اول دندان شیری،دفعه دوم دندان دائمی،اما دفعه سوم باید پول بدی دندون مصنوعی بگیری یا دندون هاتو درست کنی

نویسنده 11 ماه قبل
0

جواب چی میشه

0
خوشگل 11 ماه قبل

دندان

💗 11 ماه قبل
0

دندان

نویسنده 11 ماه قبل
0

هوا

نویسنده 11 ماه قبل
0

آن چیست که دهانی بزرگ دارد و صدای بلند و در همه حتی کثیف شرکت دارد

نویسنده 11 ماه قبل
2

این چیست که بار اول و دوم رایگان هست ولی از بار سوم باید پول دهیم تا به دستش بیاوریم

معین عابدی 11 ماه قبل
1

دندان

نویسنده 11 ماه قبل
0

نت کیمیا روحی

لتبنبنلترللللال 11 ماه قبل
1

دندان

نویسنده 11 ماه قبل
0

جواب چیستان

نویسنده 11 ماه قبل
0

دختر خوشگله:آن چیست که دهانی بزرگ وصدای بلندی دارد؟ودرهرجای کثیفی شرکت دارد؟؟

0
زهرا 3 ماه قبل

دندان

برای پاسخ کلیک کنید