برای انتقال یک ارزش اجتماعی به دیگران با استفاده از فنون اقناع نمونه ای به صورت گروهی تولید کنید صفحه 62 تفکر و سواد رسانه ای دهم

نویسنده

چرا این درس باید اصن وجود داشته باشه؟

نویسنده

می توان نوع دوستی و مهربانی را با استفاده از فن تکرار بیان کنیم، به صورتی که مثلا افرادی را که به کارتن خواب ها در پارک ها و معابر عمومی غذا داده و به آنها کمک می کنند را به صورت پیامی تصویری به نمایش بگذاریم.

نویسنده

اایاایا

جواب فعالیت در خانه صفحه ۶۲ کتاب تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم برای انتقال یک ارزش اجتماعی به دیگران با استفاده از فنون اقناع نمونه ای به صورت گروهی تولید کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

ناشناس : برای انتقال یک ارزش اجتماعی ب دیگران با استفاده از فنون اقناع نمونه ب صورت گروهی تولید کنید.

نویسنده : برای انتقال یک ارزش اجتماعی به دیگران‌‌، با استفاده از فنون اقناع، نمونه ای به صورت گروهی تولید کنید.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 2 سال قبل
16

می توان نوع دوستی و مهربانی را با استفاده از فن تکرار بیان کنیم، به صورتی که مثلا افرادی را که به کارتن خواب ها در پارک ها و معابر عمومی غذا داده و به آنها کمک می کنند را به صورت پیامی تصویری به نمایش بگذاریم.

2
من 2 سال قبل

ممکگششگشک

نویسنده 2 سال قبل
22

چرا این درس باید اصن وجود داشته باشه؟

نویسنده 2 سال قبل
5

اایاایا

برای پاسخ کلیک کنید