برای آسان شدن یادسپاری پنج کلمه زنبور یک نوآوری گیاه دانه سه فناوری ارائه کنید صفحه 9 کار و فناوری هفتم

نویسنده

یک زنبور با نواوری خود دانه گیاه را بسمت کندو برد

ناشناس

با مرتب کردن حروف اول کلمه های «زنبور، یک، نوآوری، گیاه ، دانه» کلمه زندگی به دست می آید.

نویسنده

چند جمله متفاوت بنویسید

ناشناس

با این کلمات شعر بگویید ممنون

جواب کار کلاسی صفحه ۹ کتاب کار و فناوری پایه هفتم برای آسان شدن یادسپاری پنج کلمه زنبور یک نوآوری گیاه دانه سه فناوری ارائه کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : استفاده از فناوری سر واژه نویسی : واژه زندگی => ز : زنبور ن : نوآوری د : دانه گ : گیاه ی : یک

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
King boy 27 روز قبل
0

یک زنبور توانا با نوآوری زیبا

دانه کوچکی را ‌‌‌‌‌‌داده به دست سارا

سارا به جای دانه گیاه به زنبور داده

خدایی بیشتر از این ذهنم نمیکشه

ناشناس 5 ماه قبل
2

سایت خیلی بدی

وافراددرسایت نظرات خوبی نمیدن

ناشناس 5 ماه قبل
-1

شعر بگید با این کلمات

ناشناس 5 ماه قبل
4

با این کلمات شعر بگویید ممنون

ناشناس 5 ماه قبل
-1

فاطمه

ناشناس 5 ماه قبل
1

جمله ساختن با کلمات

نویسنده 1 سال قبل
4

چند جمله متفاوت بنویسید

نویسنده 1 سال قبل
18

یک زنبور با نواوری خود دانه گیاه را بسمت کندو برد

ناشناس 1 سال قبل
6

با مرتب کردن حروف اول کلمه های «زنبور، یک، نوآوری، گیاه ، دانه» کلمه زندگی به دست می آید.

نویسنده 1 سال قبل
2

زنبور یزک نو آوری است

نویسنده 1 سال قبل
1

شعر

برای پاسخ کلیک کنید