برای تشکیل یک مولکول آب اتم اکسیژن چند الکترون به اشتراک گذاشته است؟ صفحه 23 علوم نهم

نویسنده

2 الکترون

جواب خود را بیازمایید صفحه ۲۳ کتاب علوم تجربی پایه نهم برای تشکیل یک مولکول آب اتم اکسیژن چند الکترون به اشتراک گذاشته است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ٢ الکترون.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
تبنا 30 روز قبل
0

دو

نویسنده 11 ماه قبل
9

2 الکترون

نویسنده 11 ماه قبل
1

۲الکترون

برای پاسخ کلیک کنید