برای اشاره به دور به کار میرود صفحه 57 فارسی هفتم

علی رئیسی

خیلی عالی بود

نویسنده

ندونبه

جواب نوشتن صفحه ۵۷ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم برای اشاره به دور به کار میرود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : آن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
1

بله

علی رئیسی 2 سال قبل
7

خیلی عالی بود

نویسنده 2 سال قبل
0

لطفا لطفا اگر چیزی می دانید به من کمک کنید

نویسنده 2 سال قبل
3

ندونبه

نویسنده 2 سال قبل
2

عالی بود

نویسنده 2 سال قبل
-2

نوشته بودم🐴🐴

نویسنده 2 سال قبل
-2

خوبه عالی

ناشناس 2 سال قبل
1

عالی بود😍😍😍😍

ابوالفضل وکیلی 2 سال قبل
1

جمله ای که برای بیان احساسات عواطف آرزو بیان میشود

برای پاسخ کلیک کنید