برای اشاره به دور به کار میرود صفحه 57 فارسی هفتم

علی رئیسی

خیلی عالی بود

نویسنده

ندونبه

جواب نوشتن صفحه ۵۷ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم برای اشاره به دور به کار میرود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : آن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
علی رئیسی 13 روز قبل
5

خیلی عالی بود

نویسنده 13 روز قبل
-2

لطفا لطفا اگر چیزی می دانید به من کمک کنید

نویسنده 13 روز قبل
3

ندونبه

نویسنده 13 روز قبل
1

عالی بود

نویسنده 13 روز قبل
0

نوشته بودم🐴🐴

نویسنده 13 روز قبل
0

خوبه عالی

ناشناس 13 روز قبل
1

عالی بود😍😍😍😍

ناشناس 13 روز قبل
-1

برای اشاره به دور بکار میرود

ابوالفضل وکیلی 13 روز قبل
1

جمله ای که برای بیان احساسات عواطف آرزو بیان میشود

برای پاسخ کلیک کنید