برای اینکه خودکار را تا پایان یافتن جوهرش گم نکنید چه باید کرد صفحه 6 کار و فناوری هفتم

نویسنده

آره

جواب کار کلاسی صفحه ۶ کتاب کار و فناوری پایه هفتم برای اینکه خودکار را تا پایان یافتن جوهرش گم نکنید چه باید کرد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمی دونم کاش بقیه جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 ماه قبل
1

خوب نبود

ملیسا 11 ماه قبل
0

برای اینکه خودکار خود را تا پایان یافتن جوهرش کم نکنید چه باید کرد

نویسنده 11 ماه قبل
0

نمیدونم میشه جواب رو شما بفرستین

نویسنده 11 ماه قبل
4

آره

نویسنده 11 ماه قبل
0

اگر می دونستیم که این جا نمی امدیم

نویسنده 11 ماه قبل
-2

نمی دانم

ناشناس 11 ماه قبل
1

جامدادی داشته باشیم

نویسنده 11 ماه قبل
0

مانباید خودکار را در جای سر بگزاریم اگر در جای سرد باشد خوشک میشود وباید دور از دست رس کودکان باشد

نویسنده 11 ماه قبل
-1

میتوانینمهیا

ناشناس 11 ماه قبل
0

روی خودکار نخ وصل کنیم و ان را در جای خود قرار دهیم

نویسنده 11 ماه قبل
0

تادونمودتنموو

ناشناس 11 ماه قبل
-1

مک زدن

F 11 ماه قبل
-1

نوشتن اسم روی خودکار

نویسنده 11 ماه قبل
-2

تالعلغلنانترتات

نویسنده 11 ماه قبل
0

زمانی که لازم نداریم الکی استفاده نکنیم

علیرضا 11 ماه قبل
-1

برای اینکه خودکار خود را پایان یافتن جوهرش گم نکنید چه باید کرد

نویسنده 11 ماه قبل
1

کی بلد بهم بگین؟ برای اینکه خودکار خودراتا پایان یافتن جوهرش کم نکنید چه باید کرد

-1
نویسنده 11 ماه قبل

همیشه خودکارمان رادر محل تعیین شده قرار دهیم

بهاره 11 ماه قبل
-1

کی بلد بهم بگین؟ برای اینکه خودکار خودراتا پایان یافتن جوهرش کم نکنید چه باید کرد

بهاره 11 ماه قبل
-2

بی زحمت زود بگین

نویسنده 11 ماه قبل
-1

من نمی دونم

نویسنده 11 ماه قبل
0

خودکاری ثابت درست کنیم 2 ان را با نخ به کیف وصل کنید

نویسنده 11 ماه قبل
-1

نمیدانم لطفا بگید

برای پاسخ کلیک کنید