برای اینکه خودکار را تا پایان یافتن جوهرش گم نکنید چه باید کرد صفحه 6 کار و فناوری هفتم

ناشناس

روی خودکار نخ وصل کنیم و ان را در جای خود قرار دهیم

نویسنده

مانباید خودکار را در جای سر بگزاریم اگر در جای سرد باشد خوشک میشود وباید دور از دست رس کودکان باشد

نویسنده

اگر می دونستیم که این جا نمی امدیم

جواب کار کلاسی صفحه ۶ کتاب کار و فناوری پایه هفتم برای اینکه خودکار را تا پایان یافتن جوهرش گم نکنید چه باید کرد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمی دونم کاش بقیه جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 2 سال قبل
0

نمیدونم میشه جواب رو شما بفرستین

نویسنده 2 سال قبل
1

آره

نویسنده 2 سال قبل
3

اگر می دونستیم که این جا نمی امدیم

نویسنده 2 سال قبل
3

مانباید خودکار را در جای سر بگزاریم اگر در جای سرد باشد خوشک میشود وباید دور از دست رس کودکان باشد

نویسنده 2 سال قبل
0

میتوانینمهیا

ناشناس 2 سال قبل
3

روی خودکار نخ وصل کنیم و ان را در جای خود قرار دهیم

نویسنده 2 سال قبل
-1

تادونمودتنموو

نویسنده 2 سال قبل
-2

زمانی که لازم نداریم الکی استفاده نکنیم

نویسنده 2 سال قبل
-2

کی بلد بهم بگین؟ برای اینکه خودکار خودراتا پایان یافتن جوهرش کم نکنید چه باید کرد

1
نویسنده 2 سال قبل

همیشه خودکارمان رادر محل تعیین شده قرار دهیم

نویسنده 2 سال قبل
-1

نمیدانم لطفا بگید

برای پاسخ کلیک کنید