برای تولید یک محصول کشاورزی به چه چیزهایی نیاز داریم صفحه 24 مطالعات اجتماعی ششم

مدینه صافی

خاک مناسب-آب مورد نیاز کشاورزی -آب و هوا-نور خورشید -آب به مقدار مورد نیاز -وسایل کاشت محصول -کود-به افراد زیاد-جای مناسب-بیل-عوامل طبیعی-عوامل انسانی-زمین مناسب-مواد-آفتاب یا نور خورشید-نهاد ها-سرمایهچیز های کخ برای کاشت یک محصول نیاز داریممدینه صافی

سلام امیر مهدی محمود زاده هست

برای کشا ورزی به چه چی ز هایی لازم داریم ؟

آریانا

ما برای کشاورزی به خاک،آب ، آب وهوای مناسب ، نیروکار، ابزار و وسایل، سرمایه، مواداین ها وسایل مهم هستند💗😷لطفا ماسک بزنید😷

نویسنده

کاشت داشت و برداشت چیست؟؟

جواب فعالیت صفحه ۲۴ کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم دبستان ابتدایی برای تولید یک محصول کشاورزی به چه چیزهایی نیاز داریم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمی دونم کاش یکی جواب رو بفرسته.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
2

کی جوابو میدونه

.. 2 سال قبل
0

خاک.آب وهوا.آب.

نیروی کار

ابزار و وسایل

سرمایه.مواد

مهندس 2 سال قبل
1

بفرس

آریانا 2 سال قبل
5

ما برای کشاورزی به خاک،آب ، آب وهوای مناسب ، نیروکار، ابزار و وسایل، سرمایه، مواداین ها وسایل مهم هستند💗😷لطفا ماسک بزنید😷

نویسنده 2 سال قبل
4

کاشت داشت و برداشت چیست؟؟

نویسنده 2 سال قبل
-2

اببلخ

نوسنده 2 سال قبل
-2

برای کشاوزی به پول یا سرمایه گذاری احتیاج داریم بعد به زمین کشاورزی مناسب وخاک مناسب نیاز داریم وباید مواد لازم و وسایل رو بخریم و به افرادی نیاز داریم

نسترن محمدی 2 سال قبل
-1

به خاک و آب و خورشید نیاز دارد

2
بددیدیپ 2 سال قبل

😒😣

نویسنده 2 سال قبل
1

به افرادی مثل باغبان و کشاورز

ناشناس 2 سال قبل
1

ما برای کشاورزی به آب مواد نیروی کار خاک ابزار و وسایل سرمایه نیاز داریم

نویسنده 2 سال قبل
-1

این که به ما می گویند چه کار هایی انجام دهیم یا چه کار هایی را انجام ندهیم چه نام دارد؟

2
بیتا جمشیدی 2 سال قبل

ممنون براي ۑاسخ

مدینه صافی 2 سال قبل
10

خاک مناسب-آب مورد نیاز کشاورزی -آب و هوا-نور خورشید -آب به مقدار مورد نیاز -وسایل کاشت محصول -کود-به افراد زیاد-جای مناسب-بیل-عوامل طبیعی-عوامل انسانی-زمین مناسب-مواد-آفتاب یا نور خورشید-نهاد ها-سرمایهچیز های کخ برای کاشت یک محصول نیاز داریممدینه صافی

سلام امیر مهدی محمود زاده هست 2 سال قبل
6

برای کشا ورزی به چه چی ز هایی لازم داریم ؟

نویسنده 2 سال قبل
0

مانند علف

آیدا 2 سال قبل
0

بی ادب

ناشناس 2 سال قبل
1

به زمین کشاورزی چه میگویند۵ حرفه

برای پاسخ کلیک کنید