برای تولید یک محصول کشاورزی به چه چیزهایی نیاز داریم صفحه 24 مطالعات اجتماعی ششم

مدینه صافی

خاک مناسب-آب مورد نیاز کشاورزی -آب و هوا-نور خورشید -آب به مقدار مورد نیاز -وسایل کاشت محصول -کود-به افراد زیاد-جای مناسب-بیل-عوامل طبیعی-عوامل انسانی-زمین مناسب-مواد-آفتاب یا نور خورشید-نهاد ها-سرمایهچیز های کخ برای کاشت یک محصول نیاز داریممدینه صافی

سلام امیر مهدی محمود زاده هست

برای کشا ورزی به چه چی ز هایی لازم داریم ؟

آریانا

ما برای کشاورزی به خاک،آب ، آب وهوای مناسب ، نیروکار، ابزار و وسایل، سرمایه، مواداین ها وسایل مهم هستند💗😷لطفا ماسک بزنید😷

جواب فعالیت صفحه ۲۴ کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم دبستان ابتدایی برای تولید یک محصول کشاورزی به چه چیزهایی نیاز داریم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمی دونم کاش یکی جواب رو بفرسته.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 18 روز قبل
0

کی جوابو میدونه

.. 1 ماه قبل
0

خاک.آب وهوا.آب.

نیروی کار

ابزار و وسایل

سرمایه.مواد

مهندس 11 ماه قبل
1

بفرس

آریانا 11 ماه قبل
4

ما برای کشاورزی به خاک،آب ، آب وهوای مناسب ، نیروکار، ابزار و وسایل، سرمایه، مواداین ها وسایل مهم هستند💗😷لطفا ماسک بزنید😷

نویسنده 11 ماه قبل
2

کاشت داشت و برداشت چیست؟؟

نویسنده 11 ماه قبل
-2

اببلخ

نوسنده 11 ماه قبل
0

برای کشاوزی به پول یا سرمایه گذاری احتیاج داریم بعد به زمین کشاورزی مناسب وخاک مناسب نیاز داریم وباید مواد لازم و وسایل رو بخریم و به افرادی نیاز داریم

نسترن محمدی 11 ماه قبل
-1

به خاک و آب و خورشید نیاز دارد

2
بددیدیپ 11 ماه قبل

😒😣

نویسنده 11 ماه قبل
-1

به افرادی مثل باغبان و کشاورز

ناشناس 11 ماه قبل
0

ما برای کشاورزی به آب مواد نیروی کار خاک ابزار و وسایل سرمایه نیاز داریم

نویسنده 11 ماه قبل
-1

این که به ما می گویند چه کار هایی انجام دهیم یا چه کار هایی را انجام ندهیم چه نام دارد؟

1
بیتا جمشیدی 11 ماه قبل

ممنون براي ۑاسخ

مدینه صافی 11 ماه قبل
9

خاک مناسب-آب مورد نیاز کشاورزی -آب و هوا-نور خورشید -آب به مقدار مورد نیاز -وسایل کاشت محصول -کود-به افراد زیاد-جای مناسب-بیل-عوامل طبیعی-عوامل انسانی-زمین مناسب-مواد-آفتاب یا نور خورشید-نهاد ها-سرمایهچیز های کخ برای کاشت یک محصول نیاز داریممدینه صافی

سلام امیر مهدی محمود زاده هست 11 ماه قبل
5

برای کشا ورزی به چه چی ز هایی لازم داریم ؟

نویسنده 11 ماه قبل
-1

مانند علف

آیدا 11 ماه قبل
-1

بی ادب

ناشناس 11 ماه قبل
-1

به زمین کشاورزی چه میگویند۵ حرفه

برای پاسخ کلیک کنید