برای تولید یک محصول کشاورزی به چه چیزهایی نیاز داریم صفحه 24 مطالعات اجتماعی ششم

مدینه صافی

خاک مناسب-آب مورد نیاز کشاورزی -آب و هوا-نور خورشید -آب به مقدار مورد نیاز -وسایل کاشت محصول -کود-به افراد زیاد-جای مناسب-بیل-عوامل طبیعی-عوامل انسانی-زمین مناسب-مواد-آفتاب یا نور خورشید-نهاد ها-سرمایهچیز های کخ برای کاشت یک محصول نیاز داریممدینه صافی

سلام امیر مهدی محمود زاده هست

برای کشا ورزی به چه چی ز هایی لازم داریم ؟

آریانا

ما برای کشاورزی به خاک،آب ، آب وهوای مناسب ، نیروکار، ابزار و وسایل، سرمایه، مواداین ها وسایل مهم هستند💗😷لطفا ماسک بزنید😷

مهندس

بفرس

جواب فعالیت صفحه ۲۴ کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم دبستان ابتدایی برای تولید یک محصول کشاورزی به چه چیزهایی نیاز داریم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمی دونم کاش یکی جواب رو بفرسته.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
مهندس 3 روز قبل
3

بفرس

نکس لود 3 روز قبل
-1

بفرست

ناشناس 3 روز قبل
-2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

آریانا 3 روز قبل
3

ما برای کشاورزی به خاک،آب ، آب وهوای مناسب ، نیروکار، ابزار و وسایل، سرمایه، مواداین ها وسایل مهم هستند💗😷لطفا ماسک بزنید😷

نویسنده 3 روز قبل
0

کاشت داشت و برداشت چیست؟؟

نویسنده 3 روز قبل
-1

اببلخ

نوسنده 3 روز قبل
0

برای کشاوزی به پول یا سرمایه گذاری احتیاج داریم بعد به زمین کشاورزی مناسب وخاک مناسب نیاز داریم وباید مواد لازم و وسایل رو بخریم و به افرادی نیاز داریم

نسترن محمدی 3 روز قبل
2

به خاک و آب و خورشید نیاز دارد

1
بددیدیپ 3 روز قبل

😒😣

نویسنده 3 روز قبل
-1

به افرادی مثل باغبان و کشاورز

ناشناس 3 روز قبل
-1

ما برای کشاورزی به آب مواد نیروی کار خاک ابزار و وسایل سرمایه نیاز داریم

نویسنده 3 روز قبل
-1

این که به ما می گویند چه کار هایی انجام دهیم یا چه کار هایی را انجام ندهیم چه نام دارد؟

-1
بیتا جمشیدی 3 روز قبل

ممنون براي ۑاسخ

مدینه صافی 3 روز قبل
7

خاک مناسب-آب مورد نیاز کشاورزی -آب و هوا-نور خورشید -آب به مقدار مورد نیاز -وسایل کاشت محصول -کود-به افراد زیاد-جای مناسب-بیل-عوامل طبیعی-عوامل انسانی-زمین مناسب-مواد-آفتاب یا نور خورشید-نهاد ها-سرمایهچیز های کخ برای کاشت یک محصول نیاز داریممدینه صافی

سلام امیر مهدی محمود زاده هست 3 روز قبل
4

برای کشا ورزی به چه چی ز هایی لازم داریم ؟

نویسنده 3 روز قبل
0

مانند علف

آیدا 3 روز قبل
0

بی ادب

ناشناس 3 روز قبل
0

به زمین کشاورزی چه میگویند۵ حرفه

برای پاسخ کلیک کنید