برای اینکه رفتارهای نامناسب مورد مشاهده در مدرسه کمتر شود چه پیشنهاد هایی دارید صفحه 55 تفکر و پژوهش ششم

نویسنده

آنها را تشویق میکنم که زباله نریزندوبه آنها میگویم مدرسه خانه ی دوم ماستوباید در مدرسه خوراکی وبه معاون پرورشی میگویم که هرزنگ در حیاط باشد

نویسنده

در مدرسه اشغال را در سطل اشغال بریزیم . غذا های سالم به مدرسه بیاریم .

نویسنده

باید معلم به بچه ها هشدار بدهد

نویسنده

تو رو خدا سایتتون رو درست کنید

ناشناس

صفحه 54 تفکر و پژوهش پایه ششم را میخواستم کسی میدونه

جواب فعالیت صفحه ۵۵ کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم برای اینکه رفتارهای نامناسب مورد مشاهده در مدرسه کمتر شود چه پیشنهاد هایی دارید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

رها : روزی شخصی به حاکمی خبر می دهند که در در هندوستان درختی پیدا شده کی اگر فردی از میوه آن درخت بخورد هیچ گاه پیر نمی شوند.حاکم با دانشمندان خود وسربازان به راه هندوستان رفت و با کلی پرسجو آن درخت را پیدا کرد ویکی از دانشمندان فهمید که آن درخت علم است زیرا با خوردن آن میوه انسان دانا میشود و نام آن تا سال های سال نامش بر زبان مردم جاری است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
0

وقتی کسی به حرف ما گوش نمیکند به مدیر بگوییم به حیاط بیایید واو به ان هشدار دهد

ابوالفضل حاجیوند 1 سال قبل
1

و اخرین راه این است که وقتی کسی به حرف ما گوش نمی کند به مدیر بگوییم به حیاط بیایید وبه او هشدار دهد

مریم 1 سال قبل
-1

بچه ها را تشویق کنیم تادر حفظ تمیزی مدرسه کمک کنند و مدرسه راکثیف نکنند

سگل 1 سال قبل
-1

کسی میدونه صفحه ۵۴ ؟

السا 2 سال قبل
0

انجام مسابقات ورزشی

خدیجه 2 سال قبل
0

خدایا کمک کن

ناشناس 2 سال قبل
0

نپ

ناشناس 2 سال قبل
4

لطفا میشه ما تو گوگل میریم همش سوال میاره یک بار جواب نمیاره😟😔

آناهیتا 2 سال قبل
0

سارا جون یه ذره به مغذت فشار بیار میفهمی

رها 2 سال قبل
-1

من جواب را گفته ام

نویسنده 2 سال قبل
11

آنها را تشویق میکنم که زباله نریزندوبه آنها میگویم مدرسه خانه ی دوم ماستوباید در مدرسه خوراکی وبه معاون پرورشی میگویم که هرزنگ در حیاط باشد

نویسنده 2 سال قبل
6

باید معلم به بچه ها هشدار بدهد

نویسنده 2 سال قبل
10

در مدرسه اشغال را در سطل اشغال بریزیم . غذا های سالم به مدرسه بیاریم .

نویسنده 2 سال قبل
3

چرا ننوشی

نویسنده 2 سال قبل
0

نمیدونم

زهرا تاجیک 2 سال قبل
1

منظم در صف بیستیمدرست بازی کنیمغذاهای سالم مثل ساندویچ به مدرسه بیاریم

نویسنده 2 سال قبل
2

باید اجازه ندهیم هم کلاسی هایمان با یکدیگر دعوا کنند

رها 2 سال قبل
1

میدونم ولی طولانی

ناشناس 2 سال قبل
4

صفحه 54 تفکر و پژوهش پایه ششم را میخواستم کسی میدونه

ناشناس 2 سال قبل
0

لطفا جواب کامل سوال تفکر و پژوهش را بدید

نویسنده 2 سال قبل
-2

نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن

نویسنده 2 سال قبل
-1

نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن دجدحدحل۸حل۸لل۸ل۹

ناشناس 2 سال قبل
0

بهترین راه کلی این است که مدیر و معاون مدرسه قانون های خوبی را بگزارند

نویسنده 2 سال قبل
4

تو رو خدا سایتتون رو درست کنید

0
انتر 2 سال قبل

للتدتتا

نویسنده 2 سال قبل
0

تتتتتت

نویسنده 2 سال قبل
-1

این درس خیلی آسان است فقط باید دقت کرد😊😊💙💙

1
منم منم مادرتون 2 سال قبل

شما درست می فدمایید

نویسنده 2 سال قبل
-1

۱-ایجاد برنامه های شاد و مفرح۲-انجام مسابقات ورزشیجواب سوال آخر ص ۵۵. پیام ارسال شده از طریق آریا احمدی

نویسنده 2 سال قبل
0

این هم تدریس در دانشکده هنرهای زیبا در دانشکده حقوق دانشگاه شهید چمران و سن 🤣 و در آنجا به حساب رفتار و گفتار درمانی و سن و سالی که درک مطلب قبلی نبودم داشتم ویدیو های دوستانم رومیدیم و سن و سال بعد از شنیدن این خبر

برای پاسخ کلیک کنید