برای جلوگیری یا کاهش تاثیر قطع بی رویه درختان و تخریب جنگل ها در زندگی جانداران چه راه هایی را پیشنهاد می کنید صفحه 21 علوم ششم

نویسنده

قطع درختان باعث پخش گاز دی اکسید کربن و گاز دی اکسیده کربن یه همه جا پخش میشود و همه ی مردم و جانداران میمیرند…ناشناس

نویسنده

کاغذ استفاده شده را بازیافت کنیم تا درختان بیشتری قطع نشود

ناشناس

1- در استفاده از کاغذ صرفه جویی کنیم2- کاغذ های استفاده شده را برای بازیافت جمع آوری کنیم و آن ها را همراه زباله ها دور نریزیم

فاطمه اسدی

با قطع درختان، جانداران از بین میرود،نحل زندگی جانداران، هوا الوده میشود کربن دی اکسید درهوا پخش و تنفس برای انسانها سخت میشود

نویسنده

اگر بیشتر از اندازه درختان قطع شود کربن دی اکسید در هوا زیاد میشود و تنفس برای انسان ها و حیوانات سخت میشود 🔴🔴🔴

جواب فکر کنید صفحه ۲۱ کتاب علوم تجربی پایه ششم دبستان ابتدایی برای جلوگیری یا کاهش تاثیر قطع بی رویه درختان و تخریب جنگل ها در زندگی جانداران چه راه هایی را پیشنهاد می کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش یکی از بچه ها جواب رو بفرسته.

نویسنده : قطع درختان باعث پخش گاز دی اکسید کربن می شود و گاز دی اکسید کربن یه همه جا پخش می شود و همه ی جانداران و مردم می میرند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 3 سال قبل
0

قطع درختان باعث پخش گاز دی اکسید کربن می شود و گاز دی اکسید کربن یه همه جا پخش می شود و همه ی جانداران و مردم می میرند

نویسنده 3 سال قبل
0

بازیافت مواد.

نویسنده 3 سال قبل
4

اگر بیشتر از اندازه درختان قطع شود کربن دی اکسید در هوا زیاد میشود و تنفس برای انسان ها و حیوانات سخت میشود 🔴🔴🔴

ناشناس 3 سال قبل
3

اگر بیشتر از اندازه درختان راقطع شون دی اکسید کربن در هوازیادمیشون وتنفس برای انسان و حیوان سخت می باشد

فاطمه اسدی 3 سال قبل
4

با قطع درختان، جانداران از بین میرود،نحل زندگی جانداران، هوا الوده میشود کربن دی اکسید درهوا پخش و تنفس برای انسانها سخت میشود

ناشناس 3 سال قبل
5

1- در استفاده از کاغذ صرفه جویی کنیم2- کاغذ های استفاده شده را برای بازیافت جمع آوری کنیم و آن ها را همراه زباله ها دور نریزیم

نویسنده 3 سال قبل
-2

کاغذ ها را بازیافت کنیمصرفه جویی کنیم برای استفاده از کاغذ

نویسنده 3 سال قبل
2

برای جلوگیری از تخریب الکی والکی دفتر کتاب مصرف نکنیم که دوبا ه درختان را قطع کنیم عباسعلی حیدری

نویسنده 3 سال قبل
3

به مقدار مورد نیاز دفتر یا مداد یا . . . مصرف کنیم -۲- در مصرف کاغذ صرف جویی کنیم

نویسنده 3 سال قبل
9

قطع درختان باعث پخش گاز دی اکسید کربن و گاز دی اکسیده کربن یه همه جا پخش میشود و همه ی مردم و جانداران میمیرند…ناشناس

نویسنده 3 سال قبل
3

ممنون خیلی خوب بود ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💙💙💙💙💙💙💙💙خیلی به دردم خورد ممنون از کسایی که این برنامه را ساختند خیلی خوب بود❤❤❤❤💚💚💚💚💚💜💜💜💙💙💙💙💛💛💛💛💛💙💙💜💜💚💚💚💚💚💖

0
JYMYN BTS ARMY 2 سال قبل

بله خیلی عالی ❤❤❤❤❤❤❤❤

نویسنده 3 سال قبل
-1

سلا

نویسنده 3 سال قبل
5

کاغذ استفاده شده را بازیافت کنیم تا درختان بیشتری قطع نشود

0
هوشمند 3 سال قبل

در استفاده از کاغذ صرفه جویی کنیم

0
کقندلف 3 سال قبل

بله درسته

نویسنده 3 سال قبل
1

در استفاده از کاغذ صرفه جویی کنیم و کاغذ ها را دور نریزیم و آنهارا بازیافت کنیم

نویسنده 3 سال قبل
1

زندگیه جانداران به خطر می افتد

نویسنده 3 سال قبل
1

ه

نویسنده 3 سال قبل
-1

برای قطع درختان که با عث میشه قطع بی رویه درختان جنگل در زندگی جانوارن

نویسنده 3 سال قبل
-2

کاغذ های استفاده شده را بازیافت کنیم و دفتر و مداد را الکی دور نریزیم و از انها خوب و درست استفاده کنیم

ایوب 3 سال قبل
-1

استفاده کاغذ صرفه جویی کنیم و آنها را همراه زباله بیرون نریزیم و بازیافت کنیم

نویسنده 3 سال قبل
-2

بله

نویسنده 3 سال قبل
-2

نمیدونم ووالا

نویسنده 3 سال قبل
-2

کاشتن درختصرفه جویی در مصرف کاغذخود داری از اسرافاستفاده از روش های جایگزین مانند عابر بانک ها به جای چک و پول

نویسنده 3 سال قبل
-1

برای جلوگیری از تخریب جنگل چه راه هایی را پیشنهاد می کنید

نویسنده 3 سال قبل
-1

برای جلوگیری ازتخریب جنگل چی راه هایی پیشنهاد می کنید

ناشناس 3 سال قبل
-2

سه مورد از استفاده بی مورد از درختان

نویسنده 3 سال قبل
-1

نمیدونم جوابشو…..الانم امتحان دارم معلمان سوال رو نداده تو امتحان داده….میتوانید کمک کنید..؟

نویسنده 3 سال قبل
-2

تتنت

برای پاسخ کلیک کنید